Politikere


Stortingskandidater > Akershus

 • Anniken Huitfeldt

  Anniken Huitfeldt

  Stortingskandidat

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  Sverre Myrli

  Stortingskandidat

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Nina Sandberg er ordfører på Nesodden og 3. kandidat på Akershus Arbeiderpartiets stortingsliste.

 • Åsmund Aukrust

  Åsmund Grøver Aukrust

  Stortingskandidat

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Tuva Moflag

  Tuva Moflag

  Stortingskandidat

  tuvamoflag@hotmail.com 997 13 328

  Tuva Moflag er ordfører i Ski. Hun er 5. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Mani Hussaini

  Mani Hussaini

  Stortingskandidat

  Mani er fra Jessheim i Ullensaker kommune. Han er 6. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste og leder i AUF nasjonalt.

 • elisabeth portrett

  Elisabeth Fanghol

  Stortingskandidat

  elisabeth.fanghol@gmail.com 938 82 122

  Elisabeth Fanghol er sykepleier og bor i Asker. Hun er 7. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • original_1479080290_9983032

  Halvard Ingebrigtsen

  Stortingskandidat

  halvard.ingebrigtsen@stortinget.no

  Halvard Ingebrigtsen er leder i Lørenskog Arbeiderparti. Han er 8. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste

 • original

  Tonje Brenna

  Stortingskandidat

  brenna.tonje@gmail.com 975 96 690

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti. Hun er 9. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste

 • Ole Guttorm Brenden

  Ole Guttorm Brenden

  Stortingskandidat

  ogb@fellesforbundet.no 997 62 698

  Ole Guttorm Brenden jobber i Fellesforbundet og er leder i Eidsvoll Arbeiderparti. Han er 10. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • KSN

  Kirsten Sandberg Natvig

  Stortingskandidat

 • original

  Martin Ludvigsen

  Stortingskandidat

  Martin har nylig giftet seg og har et barn, familien er bosatt på Brevik. Jobber som seniorkonsulent ved forsvarets logostikk organisasjon. Opptatt av å beholde det unike Vestby samtidig som vi er attraktive for ny næring og nye innbyggere. Ser viktigheten av flere kompetansebedrifter og lokale arbeidsplasser. Gode skoler, et godt helsetilbud og gode fritidstilbud står også høyt for Martin.

 • AO

  Anne Odenmarck

  Stortingskandidat

  anne@odenmarck.no 924 38 389
 • original

  Stein Lie

  Stortingskandidat

  steinlie1970@yahoo.no 940 28 746

  Partileder, kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet.

 • original_1479080199_7928958

  Fatima Valdes Haugstveit

  Stortingskandidat

  fatima.valdes@haugstveit.no 916 83 344

  Fatima Valdes Haugstveit er fra Oppegård. Hun jobber i SSB, og er med i den internasjonale styrken av valgobservatører. Nå vil hun inn på fylkestinget å jobbe for god utdanning for alle, næringsutvikling og for å legge til rette for frivilligheten.

 • img_5267_1488982545_5938518

  Ståle Grøtte

  Stortingskandidat

  stale.grotte@stortinget.no

  Nestleder og kasserer i Rælingen Ap, stortingskandidat og ansatt som politisk rådgiver for arbeids- og sosialspørsmål i Aps stortingsgruppe.

 • original

  Ina Rangønes Libak

  Stortingskandidat

  ina@auf.no 957 47 738

  Ina Rangønes Libak er fra Bærum. Hun sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget og er nestleder i AUF nasjonalt. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal og Ås kommune i Akershus.

 • original

  Ole-Kristian Vefferstad

  Stortingskandidat

 • original

  Maritta Solaas Moen

  Stortingskandidat

  maritta.solaas.moen@gmail.com 958 92 529

  Maritta bor på Fjellhamar sammen med mann og to barn. Hun har erfaring fra kommunestyret, og hovedutvalg for teknisk sektor og oppvekst og utdanning. Maritta er opptatt av å få bygd ny skole på Fjellhamar og å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Maritta mener også det er viktig å bevare og utvikle grøntområdene i kommunen.

 • original

  Ole Harald Slemdal

  Stortingskandidat

  ole-harald.slemdal@lokalpolitiker.no 900 81 348

  Født 1954 Banksjef Sparebank1 Oslo og Akershus

 • SA

  Solav Abbas

  Stortingskandidat

 • original

  John Harry Skoglund

  Stortingskandidat

  joskogl@gmail.com 959 37 640
 • 30959839404_de59bb60af_o

  Hilde Nysten Thorkildsen

  Stortingskandidat

  nysten@online.no 489 92 167

  Hilde bor i Hakadal og er inne i sin andre periode om ordfører. Hennes hjertesaker er at kommunen skal levere gode tjenester til de som trenger det. Nittedals ambisjon er at vi skal levere mer enn bare lovpålagte tjenester. Hun er også opptatt av at de verdier som vi representerer skal synes i politikken vår, gjennom alt vi gjør lokalt. Hilde jobber også frivillig som instruktør for "Kvinner kan", både i utlandet og i Norge. I fritiden er hun glad i å lese, drive med slektsforskning og ikke minst ha tid med barn og barnebarn. Hilde er glad i å lage mat, og særlig til gode venner.

Stortingskandidater > Aust-Agder

 • tellef inge mørland1

  Tellef Inge Mørland

  Stortingskandidat

  tellefinge@gmail.com 901 59 498

  1.kandidat: Bor i Arendal, kommer fra Åmli og er fylkesordfører. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter. Hvis ikke noen før meg hadde kjempet for sosial utjevning og rett til utdanning for alle, ville ikke jeg fått de mulighetene jeg har i dag. For meg er det derfor viktig at vi fortsatt jobber for å nå målet om at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Den jobben starter allerede i barnehagen og skolen. Jeg er også opptatt av at alle skal få en like god behandling i helsevesenet, slik at man ikke lager et behov for å kjøpe private løsninger, som noen ikke vil ha råd til. Å skape arbeidsplasser, utjevne forskjeller, sikre sykehuset vårt og fullføre nødvendige samferdselsprosjekter er viktige saker for Aust-Agder, som jeg gjerne vil jobbe for om jeg kommer på Stortinget.

 • cecilie knibe hanssen

  Cecilie Knibe Hanssen

  Stortingskandidat

  cecilie@kompetansefond.no 458 31 139

  2. kandidat: Bor i Lillesand og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret. Jeg har lenge vært opptatt av tidlig innsats og utdanning – med en spesiell satsing på kvalitet i barnehager. Samt regional utvikling – Lik tilgang til utdanning, kultur og muligheter i arbeidsmarkedet i alle regioner, over hele landet.

 • _i4a2434

  Kristine Hallingstad

  Stortingskandidat

  kristine.hallingstad@gmail.com 476 69 273

  3. kandidat: Bor i Lillesand og er medlem av fylkestinget. Av politiske hjertesaker er jeg særlig engasjert i likestilling og arbeidspolitikk. Like muligheter til utdanning for alle er også en hjertesak. Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 15 år gammel på grunn av at Arbeiderpartiet var det partiet som stod nærmest mine verdier om solidaritet og rettferdighet.

 • ap_arendal__105

  Per Kristian Lunden

  Stortingskandidat

  per@lunden.no 916 48 522

  4. kandidat: Bor i Risør og har vært ordfører der siden 2011. Er politisk opptatt av miljø og næringsutvikling, by- og stedsutvikling og lokaldemokratiets vilkår. Har et sterk tro på likhet og like muligheter for grunnlag for all positiv samfunnsutvikling. Er også opptatt av godt interkommunalt samarbeid og godt kommunalt eierskap.

 • ap_arendal__92

  Nina Jentoft

  Stortingskandidat

  nina.jentoft@arendal.kommune.no 480 10 539

  5. kandidat: Bor i Arendal og er medlem av bystyret. Mine politiske hjertesaker i Arendalspolitikken har vært å arbeide for bedre levekår for alle Arendals innbyggere. Dette vil jeg arbeide for gjennom tiltak vi gjennom forskning og erfaring vet fungerer: økt likestilling etter kjønn, alder og etnisitet, en sterk offentlig fellesskole, gode kommunale tjenester innen helse, omsorg og sosial med sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, spesielt blant barn og unge, og sosial boligpolitikk. I tillegg ønsker jeg å arbeide for et allsidig sammensatt og fremtidsrettet næringsliv med gode arbeidslivsbetingelser for alle. Fellesskapsløsninger som gir gjensidig tillit mellom parter, og trygghet er sentralt å arbeide for.

 • ap_arendal__107

  Jon Rolf Næss

  Stortingskandidat

  jon.rolf.naess@bykle.kommune.no 928 34 567

  6. kandidat: Bor i Bykle og har vært ordfører der siden 2011. Mitt politiske engasjement har vært lokal og regional politikk, særlig innenfor distriktspolitikk, næringsutvikling og oppvekstvillkår. Jeg har gleden av å være leder av Aust Agder Arbeiderparti, et verv jeg syntes er veldig interessant. Jeg ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre våren 2015, der får jeg anledning til å være med å påvirke nasjonal politikk. Dette er et verv som er utfordrende og som gir meg anledning også til å ta aktuelle politiske saker fra vår region inn for partiledelsen.

 • original

  Linda Hye

  Stortingskandidat

  linda.hye@uia.no 994 14 001

  7. kandidat: Bor i Birkenes og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Jeg har to fokusområder som går på arbeids- og velferdspolitikk, og en bærekraftig offentlig sektor. I arbeids- og velferdspolitikken er min kampsak et arbeidsliv for alle. I en bærekraftig offentlig sektor vil jeg kjempe for våre sosialdemokratiske verdier som er utfordret, men også utvikle en effektiv offentlig sektor som bygger frihet, nærhet og kvalitet.

 • ap_arendal__116

  Håvard Røiseland

  Stortingskandidat

  Havard.rois@gmail.com 932 98 732

  8. kandidat: Bor i Grimstad og er medlem av kommunestyret. - Vi har en fantastisk natur i Norge som alle har en unik mulighet til å benytte. En viktig kampsak for meg er derfor å holde i hevd allemannsretten og være streng i forhold til dispensasjoner fra 100 meters-regelen. Som folkevalgt har jeg vært særlig opptatt av eldre og pårørende sine rettigheter til omsorgstjenester. Jeg mener dette i større grad må rettighetsfestes og at det må være brukerstyrt. Min motivasjon for å stå på Stortingslista er at jeg ønsker å jobbe for å videreutvikle vår flotte landsdel til å bli et enda bedre sted å bo. Det er dessverre ikke alle på Sørlandet som har like gode levekår. Det vil jeg jobbe for å sette på dagsorden. Å finne arbeid til alle som kan, vil være et viktig tiltak for å bryte denne trenden. Det kan vi best få til med å ha et velorganisert arbeidsliv med tariffavtaler og fast arbeid som gjeldende norm.

 • original_1479081662_9673512

  Else Haugland

  Stortingskandidat

  else.haugland@sor.no 934 03 568

  9. kandidat: Bor i Evje og Hornnes og er leder av kontrollutvalget. - Jeg er opptatt av å ivareta distriktene våre og tilrettelegge for at distriktene skal få være attraktive og levende. Samtidig brenner jeg for et trygt og godt arbeidsmarked. En utvikling som kun blir konsentrert rundt å bygge store fagmiljøer og store enheter, sentralisering av både arbeidsplasser og bosted mener jeg er uheldig. Jeg ønsker å sette fokus på at høy kompetanse og gode fagmiljøer godt kan desentraliseres - med støtte fra en god digital infrastruktur. Jeg brenner også for økt likestilling mellom mennesker.

 • ap_arendal__94

  Josef Hæier

  Stortingskandidat

  haeier-josef1@hotmail.com 402 48 365

  10. kandidat: Bor i Arendal og er medlem av bystyret. - Jeg vil jobbe for å sikre alle innbyggerne i Aust-Agder, en trygg oppvekst, like muligheter til utdanning, arbeid til alle, nødvendige helsetjenester og en aktiv alderdom. Jeg vil også jobbe for en god integrering av våre nye landsmenn.

Stortingskandidater > Buskerud

 • original

  Martin Arvid Kolberg

  Stortingskandidat

  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud. Fraksjonsleder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • original

  Lise Christoffersen

  Stortingskandidat

  lise.christoffersen@stortinget.no 905 56 400

  Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • original

  Masud Gharahkhani

  Stortingskandidat

 • original_1479082056_2840707

  Anne Helene Sandum

  Stortingskandidat

  anne.sandum@bfk.no +47 408 05 995

  Leder av Ringerike Arbeiderparti, styremedlem i Buskerud Arbeiderparti og fylkestingsmedlem i Buskerud.

 • original

  Niclas Tokerud

  Stortingskandidat

 • original

  Heidi Granli

  Stortingskandidat

  heidigranli@yahoo.no 913 96 307

  Sjukepleiar (30). Heidi er partiets ordførarkandidat og er ei engasjert kvinne. Ho har vore med i kommunestyret sidan 2011 og var opphavleg representant for Utval for kultur og levekår samt Gol Ungdomsråd. Ho rykte opp i formannskapet etter at ordføraren gikk bort. Utanom sine verv i kommunen har Heidi ei fortid som tillitsvalt på Hallingdal Sjukestugu. Heidi er brennande oppteken av utvikling. Ho har erfaring med korleis det er å fløta heim og etablere seg i bygda. Dette har gitt ho eit perspektiv på kva som skal til for å få både nye og tilbakevendande golingar til bygda. Arbeid, utdanningsmogelegheiter, aktivitetstilbod og bustadtomter er viktige tema i den samanheng. Hallingmo-prosjektet som ein sambruks-ide og ikkje minst samfunnsløft har engasjert Heidi i førre periode og vil engasjere ho i den kommande. Samarbeidet på tvers av kommunane for å sikre utvikling som region vil å væra ein prioritet hjå Heidi. Som tidligare helsepersonell er Heidi oppteken av helse og omsorg. Ho ynskjer å delta i utviklinga av framtidas helsetenestar som skal tilpassas folkehelseperspektivet og den voksande befolkninga av eldre. Heidi vil ha stafettpinnen og ta Gol inn i framtida.

 • EAR

  Even A Røed

  Stortingskandidat

  ea.roed@gmail.com

  Gruppeleder i Rollag og Veggli Arbeiderparti og studerer på lektorprogrammet på Universitetet i Oslo.

 • original

  Tonje Kristin Evju

  Stortingskandidat

  Tonje var Lier Arbeiderparti sin ordførerkandidat ved de to foregående kommunevalg, og er bosatt i Lierbyen. Hun er 49 år, gift og har et barn med ekstra behov. Hun jobber i Drammen kommune som daglig leder i et botiltak innen rusomsorgen. – Jeg vil fortsette arbeidet for en effektiv, nær og imøtekommende offentlig tjeneste med brukere i fokus. Dette gjelder om du er utbygger, næringsdrivende eller omsorgstrengende. Barn i skole og barnehage skal ha trygge og utviklende miljø. Det krever både kompetanse og god nok bemanning. Jeg vil legge til rette for at vi gir utdanning til de som ikke har dette, og at det vedtas en bemanningsnorm som sørger for at alle barn kan bli tatt best mulig vare på. Vi skal ha grunn til å være stolte av det urbane og landlige Lier og i fellesskap ivareta og videreutvikle våre store muligheter til innbyggernes beste.

 • original

  Andreas Brandt

  Stortingskandidat

  Andreas er leder av AUF i Buskerud og har et brennende engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, byutvikling og mot sosiale skjevheter. Han ønsker å være et bindeledd mellom ungdommen i byen og makta, i tillegg til å være en god representant for hans egen bydel, Gulskogen. Til vanlig studerer Andreas Europastudier ved UiO, og liker å spille fotball, se film og lese bøker ved siden av sitt sterke samfunnsengasjement.

 • IK

  Ingunn Krag-Rønne

  Stortingskandidat

  ingunnkragroenne@icloud.com 466 61 230
 • TB

  Tore Bøygard

  Stortingskandidat

 • HBO

  Helene Bøsei Olsen

  Stortingskandidat

 • 1. mai - håkon ohren - fotocred - pål t. mannsverk

  Håkon Ohren

  Stortingskandidat

  haakon.ohren@gmail.com 954 82 304

  Født: 1991 Medlem av Kommunestyret Odelsgutt fra Hallingby. Til daglig Studerer jeg historie Bachelor ved Universitetet i Stavanger. Har to år som fulltidstillitsvalgt ved Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger fra 2012 til 2014, med siste året som leder. Tidligere har jeg vært i Ungdomsrådet i Ringerike kommune.

 • KGH

  Kirsten Gjestemoen Hovda

  Stortingskandidat

Stortingskandidater > Finnmark

 • original

  Runar Sjåstad

  Stortingskandidat

  46 år, 3 barn, fra Kirkenes, bor i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune. Er inne i sin andre periode som fylkesordfører i Finnmark. Har jobbet som distriktssekretær i Norsk Arbeidsmannsforbund. Interesser: Jakt og fiske "Jeg vil at de naturgitt ressurser Finnmark har skal utnyttes på en bærekraftig måte, hvor de skal bygge samfunn og gi ringvirkninger til hele fylket."

 • ingalill 4

  Ingalill Olsen

  Stortingskandidat

  ingalillols@gmail.com 414 38 120

  Ingalill Olsen er leder i Finnmark Arbeiderparti, vår andrekandidat til Stortinget og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i valgperioden 2017 - 2019. Ingalill er fra Havøysund og jobber som lærer ved Havøysund skole.

 • original

  Steinar Karlstrøm

  Stortingskandidat

 • original

  Ragnhild Kaski

  Stortingskandidat

  Er fra Kirkenes men bor for tiden i Oslo hvor hun er generalsekretær i AUF. 25 år

 • original

  Tarjei Jensen Bech

  Stortingskandidat

 • SA

  Stine Akselsen

  Stortingskandidat

 • RH

  Roger Hansen

  Stortingskandidat

 • BH

  Bente Haug

  Stortingskandidat

 • original

  Ulf Trygve Ballo

  Stortingskandidat

  Bor i Tana kommune hvor han er bonde, 62 år

 • original

  Mona Skanke

  Stortingskandidat

 • original

  Johan Vasara

  Stortingskandidat

  johan.vasara@kautokeino.kommune.no

  Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji - Ordfører i Kautokeino kommune

Stortingskandidater > Hedmark

Stortingskandidater > Hordaland

Stortingskandidater > Møre og Romsdal

 • original

  Else-May Botten

  Stortingskandidat

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • original

  Fredric Holen Bjørdal

  Stortingskandidat

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.

 • tove-lise 20.04.17_1493378421_311849

  Tove-Lise Torve

  Stortingskandidat

  tltorve@gmail.com 941 65 175

  Jeg er ei engasjert dame fra Sunndalsøra, og er spesielt opptatt av industripolitikk, landbruk og helse og omsorg. Særlig er eldreomsorg, psykisk helse for barn og unge, samt rusomsorg politikkområder jeg brenner for. Solidaritet, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er grunnverdier jeg deler med Arbeiderpartiet. Dette er også de verdiene som driver mitt politiske engasjement. Tove-Lise har vært ordfører i Sunndal, møtt en periode fast på Stortinget og i den siste perioden møtt en del som 1.vara og hun er i tillegg gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal.

 • original

  Anne Kristin Bryne

  Stortingskandidat

  anne.kristin.bryne@alesund.kommune.no 977 34 468

  Fellesskap, tillit og samhold, frihet og respekt, skape og dele, mangfold og solidaritet. Dette var verdiene Anne Kristin la til grunn da hun valgte seg Arbeiderpartiet. Verdier som sikrer likeverdige, gode tjenester for alle innbyggerne i Møre og Romsdal. Anne Kristin er 44 år og bor i Ålesund. Hun arbeider som avdelingsleder for studiespesialisering, språk og samfunnsfag ved Ålesund videregående skole. Hun er gift og er tobarnsmor. Anne Kristin er spesielt opptatt av barn og unge, og utvikling av deres oppvekstvillkår. Hun vil også kjempe for at hele fylket skal tas i bruk – og vil derfor ha fokus på «by og land hand i hand».

 • original

  Roger Osen

  Stortingskandidat

  rmosen@online.no 928 61 949

  Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.

 • AWEH

  Astrid Willa Eide Hoem

  Stortingskandidat

  Jeg er 22 år gammel, student og kommer fra Kristiansund. Jeg er patriot, både på vegne av byen min og fylket mitt. k Jeg meldte meg inn i AUF og Arbeiderpartiet fordi jeg tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken, derfor er jeg opptatt av skolen vår og å sikre arbeid til alle. Jeg tror på at vi kan skape en bedre fremtid sammen - hvor uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på, hvem du elsker eller størrelsen på lommeboka di - skal du ha frihet og mulighet til å leve det livet du ønsker.

 • JUK

  Jarle Ugelstad Klavenes

  Stortingskandidat

  holmklav@gmail.com 982 14 064
 • original

  Hanne Notøy

  Stortingskandidat

  hannen71@gmail.com 975 58 816

  Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og stortrives fortsatt med det etter 25 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

 • mons otnes pot

  Mons Otnes

  Stortingskandidat

 • jim-arve røssevoll

  Jim-Arve Røssevoll

  Stortingskandidat

 • ingrid rangønes

  Ingrid Ovidie Rangønes

  Stortingskandidat

  ingrid.rangones@averoy.kommune.no 976 89 699
 • KR

  Katrine Rindarøy

  Stortingskandidat

  kat-ri@online.no 913 64 851
 • erik kursetgjerde

  Erik Kursetgjerde

  Stortingskandidat

 • hanne berit brekken

  Hanne Berit Brekken

  Stortingskandidat

  hbbb6@hotmail.com 917 34 017
 • mellvin steinsvoll

  Mellvin Steinsvoll

  Stortingskandidat

Stortingskandidater > Nord-Trøndelag

 • original

  Ingvild Kjerkol

  Stortingskandidat

 • original

  Arild Grande

  Stortingskandidat

 • JHN

  Jorid Holstad Nordmelan

  Stortingskandidat

 • GBS

  Gaute Børstad Skjervø

  Stortingskandidat

 • original

  May Britt Lagesen

  Stortingskandidat

  may-britt.lagesen@ntfk.no 958 15 536

  Har tidligere vært aktiv i kommunepolitikken i Steinkjer. Er utdannet som barnevernspedagog og veileder og er ansatt som enhetsleder i B/O BFF i Steinkjer kommune. Har fokus på barns oppvekstvilkår og trives derfor som skoleutvalgtsmedlem ved Steinkjer videregående skole og som AU medlem i Trøndelag fotballkrets. Gjennom disse vervene kan jeg få muligheten til å påvirke til positiv tilrettelegging for denne målgruppen.

 • original

  Amund Hellesø

  Stortingskandidat

 • original

  Anne Marit Mevassvik

  Stortingskandidat

  Fylkesrådsleder (Ap)i Nord-Trøndelag fylkeskommune -er altså politiker på heltid. Har vært aktiv i lokalpolitikk i flere år. Var varaordfører i Overhalla 2003-2007. Fram til jeg ble heltidspolitiker i 2007 har jeg for det meste jobbet enten i skolen, eller med noe som har med skole å gjøre. Bor i Overhalla og synes det er helt topp. Er gift og har to barn på 19 og 11 år.

 • RH

  Rune Hallstrøm

  Stortingskandidat

 • FA

  Fatima Almanea

  Stortingskandidat

 • Styremedlem. Ordfører Namsskogan

 • RN

  Randi Ness

  Stortingskandidat

Stortingskandidater > Nordland

 • original

  Eirik Sivertsen

  Stortingskandidat

  eirik.sivertsen@stortinget.no +47 926 50 695

  Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Nordland er rikt på fantastiske naturressurser. Vi har vannkraft, fisk, skog, mineraler, olje, gass og spektakulær natur. I Nordland må vi ta i bruk mulighetene for å skape flere trygge arbeidsplasser. Vi skal bidra mer til Norges velferd, men mer av innsatsen vi bidrar med må bli igjen i landsdelen. Verdiskaping basert på ressursene i nord må gi betydelige og varige ringvirkninger lokalt. Naturressursene skal forvaltes av og for fellesskapet, ikke selges og privatiseres. God utdanning og et likeverdig helsetilbud for alle er, sammen med trygge og lønnsomme arbeidsplasser, viktig for å skape gode liv. Det er en offentlig oppgave å tilby disse tjenestene, og de skal finnes der folk bor og lever. Arbeiderpartiet prioriterer gode tjenester for alle foran skattekutt til de som har mest fra før.

 • Åsunn Lyngedal

  Åsunn Lyngedal

  Stortingskandidat

  asunn123@gmail.com +47 971 28 330

  Det å skape flere arbeidsplasser er jobb nummer 1 i Nordland. Slik sikrer vi at unge nordlendinger kan leve, bo og trives her. Gjennom min arbeidserfaring i kommune, politi og næringsliv har jeg lært mye om mulighetene hos oss. Sjømat, industri, reiseliv og ikke minst de dyktige menneskene er våre viktigste fortrinn. I Arbeiderpartiet vil vi satse på mulighetene i nord. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet på Stortinget. For å videreutvikle Nordland må vi satse videre på fellesskapet. Mange av tilbudene som gjør Norge til verdens beste land å leve i skapes i kommunene. Derfor vil jeg jobbe for: Gode barnehager som gir ungene våre en trygg oppvekst. En fellesskole som sikrer like muligheter til utdanning for alle, og som gjør at alle kan få bruke sine talent. Et helsetilbud og en eldreomsorg som favner alle og gir trygghet. Fellesskapsløsninger gir trygghet. Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Vi vil ha et samfunn der alle er med.

 • original

  Kjell-Idar Juvik

  Stortingskandidat

  kjell-idar.juvik@stortinget.no +47 992 75 171

  Lokalsamfunnet mitt har engasjert meg gjennom hele livet. Både som ordfører, folkevalgt, selvstendig næringsdrivende og i frivilligheten. Det å komme fra et lokalsamfunn som Hemnesberget gir styrke, og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å bo med familien min. Nordland består av mange slike lokalsamfunn. Jeg vil fortsette arbeidet på Stortinget for livskraftige distrikter, og nå trenger vi en regjering som forstår og prioriterer Nordland. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes flere arbeidsplasser i Nordland. Vi har unike naturresurser som gir oss muligheter innenfor industri, skogbruk, landbruk, fiskeri og havbruk. -At kommunene og fylkeskommunen får økonomi til å levere gode velferdstjenester. -Gode barnehager, skole og eldreomsorg for alle. -At vi i nord skal ha like god samferdsel som resten av landet. Dette gjelder også bredbånd som gjør det mulig å bo, bidra og drive næringsvirksomhet i distriktene. Norge trenger en ny retning og en regjering som forstår Nordland. Arbeiderpartiet vil satse på arbeid og velferd til alle, ikke skattekutt til dem som har mest fra før.

 • Rita Lekang

  Rita Lekang

  Stortingskandidat

  rita.lekang@lo.no +47 915 47 929

  Da jeg vokste opp i det lille lossamfunnet på Hamarøy i Nordland, var fellesskapet vår store styrke. Denne erfaringen har inspirert meg til å jobbe i 40 år for likestilling, et trygt arbeidsliv og gode fellesskapsløsninger. I dag er jeg bestemor og ønsker at mine barnebarn skal ha samme muligheter til å nå sine mål. Noe av det fineste med Norge er at vi er like mye verdt uansett hvor vi kommer fra. Når ulikheten nå øker igjen, mener jeg at det er viktigere enn noensinne å kjempe for fellesskapet og like muligheter for alle. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes trygge arbeidsplasser for alle gjennom en aktiv arbeidslivs- og næringspolitikk -Å styrke fagutdanningene og sikre nok læreplasser -En sterk offentlig helsetjeneste. -At vi tar i bruk de ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. -At vi forsterker innsatsen for barn og unge gjennom bedre bemanning i barnehagene, flere lærere i fellesskolen og styrking av helsesøstertjenesten. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Vi vil jobbe for et Norge hvor alle skal med. Fordi vi trenger alle!

 • Simon Johnsen

  Simon Johnsen

  Stortingskandidat

  simon_hj95@hotmail.com +47 974 62 615

  Jeg vil jobbe for mindre fraflytting og en bedre skole, som ser hver enkelt elev. Det er viktig for meg! Små forskjeller, like muligheter uansett hvor du bor i landet er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye attraktive arbeidsplasser over hele landet. For oss er en god skole for alle og en verdig eldreomsorg viktigere enn skattekutt til de rikeste. De siste fire årene har forskjellene mellom folk blitt større. Flere unge står uten arbeid. Forskjellene mellom de som bor i sør og nord økes. Vi kan mye bedre enn det i Norge. ALLE SKAL MED. Fordi alle trengs.

 • AD

  Anette Davidsen

  Stortingskandidat

 • TRN

  Tommy Rannov Nystad

  Stortingskandidat

 • ST

  Sandra Tønne

  Stortingskandidat

 • SM

  Sigurd Myrvoll

  Stortingskandidat

  sigurdmyrvoll@gmail.com 930 36 780
 • TMR

  Tone Moby Røreng

  Stortingskandidat

  tone.roreng@gmail.com 954 83 218
 • YH

  Yngve Hansen

  Stortingskandidat

  976 15 061
 • original

  Siv Anita Johnsen Brekke

  Stortingskandidat

  Siv.Anita.Brekke@fauske.kommune.no

  Sitter i kommunestyret

 • BAL

  Bård Anders Langø

  Stortingskandidat

 • TH

  Trude Hagland

  Stortingskandidat

 • Ali Horrori

  Ali Horori

  Stortingskandidat

  horori@live.no 466 55 007

Stortingskandidater > Oppland

 • original

  Rigmor Aasrud

  Stortingskandidat

  Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti og fraksjonsleder i Barne- og familiekomiteen på Stortinget.

 • original

  Tore Hagebakken

  Stortingskandidat

  Hei! Jeg har vært politisk interessert nesten så lenge jeg kan huske. Hvorfor? Er ikke politikk egentlig ganske kjedelig? Nei, absolutt ikke, mener jeg. Politikk handler om hvordan vi vi ha det - hver og en og sammen, der vi bor, i Norge og resten av verden. Jeg er opptatt av at alle får like muligheter, av rettferdighet og mener vi oppnår mest når vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Derfor er jeg med i Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært heldig å få mange interessante arbeidsoppgaver. I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland. Vi rød-grønne vant valget, fikk regjeringsmakta, Jens som statsminister og sammen har vi fått til mye. Så mye at vi fikk ny tillit i 2009. Denne stortingsperioden er jeg helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Stortinget. Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft.

 • original

  Stine Renate Håheim

  Stortingskandidat

  sth@stortinget.no

  Jeg er oppvokst i Aurdal i Valdres og er 26 år. Har siden oktober 2009 sittet på Stortinget. Har bakgrunn for AUF, hvor jeg blant annet har vært fylkeslagsleder og sentralstyremedlem. I sentralstyret hadde jeg ansvaret for Midtøsten, og brenner fremdeles for Palestina-saken og er nå nestleder i Ship to Gaza Norway. Har også være lokalpolitiker i kommunestyret i Nord-Aurdal i fire år og to år på fylkestinget. Jeg er medlem i Arbeiderpartiet fordi jeg har en grunnleggende tro på felleskapsløsninger, fremfor skattelettelser til de som har mest fra før. Mine hjertesaker er fritt Palestina, en god offentlig fellesskole, en miljøpolitikk for fremtida og kampen mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Dersom du har innspill, ros eller ros kan du sende en mail til sth@stortinget.no

 • original

  Hilde Kristin Holtesmo

  Stortingskandidat

  hildek-h@online.no 920 95 748
 • original_1479079044_8981419

  Jan Halvor Vaag Endrerud

  Stortingskandidat

 • original_1479081634_1980944

  Dag Erik Pryhn

  Stortingskandidat

 • original

  Ingunn Trosholmen

  Stortingskandidat

  Jeg er født og oppvokst på Kongsvinger, og vokste opp med konstante påminnere om hvor viktig det er å verne om de verdiene vårt samfunn er tuftet på. Jeg kom til Lillehammer som student i 1996. Siden den gangen har jeg blitt værende i regionen. Til daglig leder jeg Nansen Fredssenter. Jeg er også mor til to tenåringer og en ekte skientusiast. Min viktigste motivasjon for å stille til valg er å verne om lokaldemokratiet. Norge er avhengige av folkevalgte representanter for at det demokratiske systemet skal opprettholdes. Ingenting kommer av seg selv. Jeg har tidligere vært varaordfører i Øyer kommune. Lokalpolitiske saker er konkrete og griper inn i dagliglivet til alle innbyggerne i kommunen. Det er viktig å sørge for en god og verdig eldreomsorg, en god skole som favner om alle barn og deres behov. Jeg mener og at det er viktig å legge til rette for næringsutvikling slik at en opprettholder arbeidsplasser og tilfører nye. Lillehammer har en spesiell plass i mitt hjerte.

 • original

  Håvard Halvorsen

  Stortingskandidat

  h-hhalvo@online.no 990 37 500

  Jeg er født i 1973 i Oslo, men har bodd på Fagernes mer eller mindre hele livet med unntak fra noen år i ungdomstiden. Er utdannet lastebilmekaniker og har fagbrev som tungbilsjåfør. Har jobbet i bussbransjen i flere år, blant annet som sjåfør og trafikkleder i JVB`s turbussavdeling. Nå jobber jeg som daglig leder i Norsk Rakfiskfestival. I tillegg har jeg en deltidsstilling i Nord-Aurdal Brannvesen som utrykningsleder. Tilrettelegging for nyetableringer og en fortsatt satsning på reiselivsnæringen er noe av det jeg mener er viktig. Det må skapes flere arbeidsplasser i Nord-Aurdal for å gi muligheter for fortsatt vekst. Flere arbeidsplasser gir også ungdommen gode muligheter til å flytte tilbake etter utdanning. Jeg er opptatt av at Nord-Aurdal skal være et godt sted å være, om du er fastboende, hytteeier, gjennomreisende turist eller student. En fortsatt utvikling av Fagernes som kommunens og dalførets regionsenter er også noe som engasjerer meg.

 • KS

  Kjersti Stenseng

  Stortingskandidat

 • Medlem av kommunestyret. Leder i Kultur-, bygde- og næringsutvalget.

 • original_1479080621_3120856

  Trine Adde Hansebakken

  Stortingskandidat

  trine.hansebakken@sor-aurdal.kommune.no 996 91 324

  Pedagogisk leder, 46 år Jeg er opptatt av at alle i Sør-Aurdal, fra vugge til grav, har det bra. Spesielt at barn og ungdom har gode oppvekstsvilkår og en skole med kvalitet. Frivillig arbeid, kultur og kommune økonomi

 • original

  Håkon Noren

  Stortingskandidat

  Født 1996. Fra Lesja.

 • original

  Even Aleksander Hagen

  Stortingskandidat

  even_hagen@hotmail.com 416 44 654

  Født 1988. Fra Sel. Fylkesordfører i Oppland. Har vært fylkestingsrepresentant siden 2007. Er i perioden 2013-2017 2. vara til Stortinget.

Stortingskandidater > Oslo

 • original

  Jonas Gahr Støre

  Stortingskandidat

  jgs@stortinget.no

  Leder av Arbeiderpartiet. Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

 • original

  Marianne Marthinsen

  Stortingskandidat

  Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Første nestleder i Finanskomiteen

 • original

  Jan Bøhler

  Stortingskandidat

  jan.bohler@stortinget.no

  Storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

 • original

  Siri Gåsemyr Staalesen

  Stortingskandidat

  Partisekretær for Oslo Arbeiderparti

 • EBE

  Espen Barth Eide

  Stortingskandidat

 • ZA

  Zaineb Al-Samarai

  Stortingskandidat

 • original

  Didrik Beck

  Stortingskandidat

  didrik.beck@oslobystyre.no

  Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

 • inger helene vaaten mindre

  Inger Helene Vaaten

  Stortingskandidat

  ihv@hkinorge.no

  Inger Helene er gift med Marit, bor i Groruddalen og er leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap. Hun jobber til daglig i LO-forbundet HK i Norge og er opptatt av et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv. Et arbeidsliv der faste hele stillinger er hovedregelen. Der medbestemmelsesrett og bedriftsdemokrati er grunnleggende prinsipper. Prinsipper som ikke må vike for utvidet styringsrett eller ulike måter å organisere bedriften på. Hun er særlig opptatt av likestilling og likeverd og vil et likestilt og mangfoldig arbeids- og samfunnsliv.

 • Leder i Oslo Arbeidersamfunn

 • Jon Reidar Øyan

  Jon Reidar Øyan

  Stortingskandidat

  jon-reidar.oyan@arbeiderpartiet.no

  Stortingskandidat og leder i Homonettverket

 • MSL

  Marthe Scharning Lund

  Stortingskandidat

 • original

  Victoria Marie Evensen

  Stortingskandidat

  victoria.evensen@oslobystyre.no

  Leder av byutviklingskomiteen

 • JB

  Jonas Bals

  Stortingskandidat

 • ANV

  Agnes Nærland Viljugrein

  Stortingskandidat

 • original_1479079664_3911736

  Julie Lødrup

  Stortingskandidat

  julie.lodrup@oslobystyre.no

  Medlem av Finanskomiteen

 • Vegard Grøslie Wennesland

  Vegard Grøslie Wennesland

  Stortingskandidat

  vegard.g.wennesland@gmail.com 909 28 963

  Leder av St. Hanshaugen Arbeiderparti 2. vararepresentant til Stortinget for Oslo Arbeiderparti Stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti 2017-2021 Medlem av bydelsutvalget på St. Hanshaugen og leder for Helse- og sosialkomiteen. Jobber som rådgiver i Fellesforbundet Har master i Midtøstenkunnskap og er hjemmebrygger

 • GB

  Gro Balas

  Stortingskandidat

 • FAW

  Fawzi Abdirashid Warsame

  Stortingskandidat

 • original

  Katinka Riksfjord Sporsem

  Stortingskandidat

  ksporsem@gmail.com

  Leder av Sinsen og Carl Berner Ap-lag

 • UAM

  Usman Ahmad Mushtaq

  Stortingskandidat

 • original

  Mari Morken

  Stortingskandidat

  mari.morken@oslobystyre.no

  Medlem av Helse- og sosialkomiteen

 • original

  Nasir Ahmed

  Stortingskandidat

  nasir.ahmed@oslobystyre.no

  Medlem av Helse- og sosialkomiteen

 • LN

  Laila Nikolaisen

  Stortingskandidat

 • original

  Raymond Johansen

  Stortingskandidat

Stortingskandidater > Rogaland

 • Hadia Tajik

  Hadia Tajik

  Stortingskandidat

  hadia.tajik@stortinget.no
 • Torstein Tvedt Solberg

  Torstein Tvedt Solberg

  Stortingskandidat

  Torstein.Solberg@stortinget.no

  Smilende kar fra Storhaug i Stavanger som sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Liker gulkake, elsker å bygge lego og heier på Viking.

 • Hege Haukeland Liadal

  Hege Haukeland Liadal

  Stortingskandidat

 • Øystein Langholm Hansen

  Øystein Langholm Hansen

  Stortingskandidat

  oystein.hansen@lo.no 918 93 370
 • Julia Wong

  Julia Wong

  Stortingskandidat

  juliawong@hotmail.no 968 14 789

  Ungdomskandidat til stortingsvalget for Rogaland Arbeiderparti. Engasjert, reiseglad og matglad ungdomspolitiker. Til daglig student ved UiS og folkevalgt i Sandnes.

 • Tom Kalsås

  Tom Kalsås

  Stortingskandidat

  tom_kalsaas@hotmail.com 926 00 913
 • original

  Sahfana Ali Mubarak

  Stortingskandidat

  sahfana_a@hotmail.com 952 97 888
 • EL

  Erik Ludvigsen

  Stortingskandidat

 • EG

  Ellinor Gitlesen

  Stortingskandidat

 • HS

  Helge Steinsvåg

  Stortingskandidat

 • AIA

  Ann Iren Amundsen

  Stortingskandidat

  annirenamundsen@yahoo.no 926 82 418
 • original

  Tor Inge Fredriksen

  Stortingskandidat

 • SMM

  Sissel Mellgren Mangersnes

  Stortingskandidat

 • FB

  Faruk Brahimi

  Stortingskandidat

 • original_1479081200_1241877

  Lin Veronica Jacobsen

  Stortingskandidat

  lsellevoll@hotmail.com 402 03 074

  Partileder og gruppeleder Hjelmeland Arbeidarparti

 • LE

  Lars Enevoldsen

  Stortingskandidat

  lars.enevoldsen@sr-bank.no 901 69 299
 • KE

  Kristine Enger

  Stortingskandidat

 • AS

  Alexander Selsvik

  Stortingskandidat

 • original

  Bente Gravdal

  Stortingskandidat

  Arbeiderpartiet bygger på viktige verdier som likhet, frihet og solidaritet. Dette er verdier jeg setter høyt. Jeg ønsker å jobbe for at Eigersund kommune skal være en attraktiv kommune både å bo og jobbe i. Jeg er spesielt opptatt av: * Oppvekstvilkår for barn og unge * Arbeid til alle * Rus- og psykiske lidelser

 • KML

  Kjell Magne Leirflåt

  Stortingskandidat

 • HK

  Heidi Kjærland

  Stortingskandidat

 • original

  Arne B. Espedal

  Stortingskandidat

  Arne.B.Espedal@sandnespolitiker.no 995 25 105

  Leder av utvalg for kultur og oppvekst og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Arne er frikjøpt som politiker på heltid for Sandnes Arbeiderparti. Han er utdannet sivilingeniør i Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Siden valget i 2011 har han vært heltidspolitiker, og har derfor permisjon fra jobben som arealplanlegger i den rådgivende ingeniørbedriften Dimensjon Rådgivning AS.

Stortingskandidater > Sogn og Fjordane

 • original

  Ingrid Bjørketun Heggø

  Stortingskandidat

  Hei, eg er stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, bur på Kyrkjebø i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Eg er inne i min andre periode her på Stortinget, og er medlem av næringskomiteen.Eg har ansvaret for virkemiddelpolitikken, eigarskap, reiseliv , Industri og romfart. AP sitt fremste fortrinn er å skape og trygge arbeidsplassar samtidig som det offentlige sikkerheitsnettet er der viss ein av ulike grunnar ikkje har ein jobb å gå til.Interessene mine utanom politikk er friluftsliv og lesing. Likar også hagearbeid og blomster, men får ikkje tid til det...

 • original

  Hilmar Høl

  Stortingskandidat

  hilmar.hol@sfj.no 902 01 564

  Industriarbeidar frå Årdal. Gift med Merete. Har tre ungar,ein hest og ein hund ;-) Jobbar på Hydro der eg er tillitsvalgt og driv med politikk på fritida. Er leiar I Sogn og fjordane Ap. Leiar for hovedutvalg for plan og næring på fylkestinget. Er formannskapsmedlem og gruppeleiar for kommunestyregruppa i Årdal Ap.

 • original

  Helge Robert Midtbø

  Stortingskandidat

  helge.robert.midtbo@helse-forde.no 907 64 403

  Stortingskandidat for Arbeidarpartiet (3. plass) Leiar for bystyregruppa for Førde Ap. Medlem av bystyret. Medlem av formannskapet.

 • original

  Kristin Maurstad

  Stortingskandidat

  kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no 412 34 049

  Eg er leiar i Vågsøy Arbeidarparti, sit i kommunestyret i Vågsøy, varaordførar. Eg står på 3. plass på stortingslista til Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Hadde vikariat som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet frå desember 2012 til april 2013. Er eigentleg sunnmøring, men bur på Bryggja med mann og to born på seks og åtte år. På fritida likgår det stort sett i trening, friluftsliv og litteratur, i tillegg til politikken. Jobbar som dagleg leiar i Innovatitt AS i Måløy, med fokus på å utvikle maritim og teknologisk næringsliv.

 • original

  Torbjørn Vereide

  Stortingskandidat

  Eg er ein energisk kar på 26 år som blei engasjert i politikkens verden gjennom den vidaregåande skulen. Plutselig skjønte eg at det var mogleg å påverke samfunnsretninga, og det inspirerte meg til å bli aktiv i AUF og AP. Etter at eg studerte Innovasjonsleiing på Høgskulen i Ålesund, har eg fått gleda av å etablere eigne bedrifter innanfor Taco-prenøskap og galskapsfulle brettspill-lanseringar. Det har mykje jobb å starte eiga bedrift, men jammen er det også ei utruleg lærdomsreise.

 • original_1479079828_3231466

  Solveig Willis

  Stortingskandidat

  sobelias@online.no 975 51 701

  Hjertesaker: Vi må legge til rette for at næringslivet får utvikle seg og vekse i kommunen. Det er viktig for innbyggerne og kommunen at det vert etablert trygge og spanande arbeidsplassar innenfor privat og offentleg sektor. Distriktspolitikk er viktig, verdiane vert skapt her på kysten, det er og viktig at en snur trenden med at alt skal flyttes inn til dei store senterene i ly av at det er meir ”robust”. Miljø er og viktig for meg. Vi må tenke globalt og handle lokalt! Det er alltid en utfordrende balanse å skape verdier og arbeidsplasser og samtidig ta vare på miljø, men fullt mulig, og noe en må ha fokus på hele tiden. Kvifor stemme på AP i Flora Kommune? Arbeid til alle er det viktigaste målet vårt! Flora AP vil jobbe hardt for å sikre arbeidsplassar for framtida, slik at vi har eit variert arbeidsliv å tilby ungdom som vil tilbake til kommunen. Flora AP vil legge til rette for industri- og næringsareal, legge til rette for felles næringshagar og etablere samarbeidsfora innan IKT og vere aktiv med å fremje kommunen sine interesser overfor fylke, stat og private næringar.

 • SVGV

  Silje Viktoria Gravdal Vallestad

  Stortingskandidat

 • AH

  Arve Helle

  Stortingskandidat

  arve.helle@enivest.net 917 37 562
 • original

  Siri Sandvik

  Stortingskandidat

  jonsiri@online.no 926 43 963
 • SOØ

  Stig Ove Ølmheim

  Stortingskandidat

Stortingskandidater > Sør-Trøndelag

Stortingskandidater > Telemark

 • Terje Lien Aasland

  Terje Lien Aasland

  Stortingskandidat

  terje.aasland@stortinget.no 915 77 824

  Terje har bakgrunn som energimontør i det som var Skiensfjordens kommunale kraftselskap, nå Skagerak Energi, og er oppvokst på Skotfoss i Skien. Han er gift med Marit og har tre barn. Terje brenner for industrien, arbeidsfolk og et arbeidsliv med plass til alle. Terje liker praktisk arbeid og synes det er trivelig med alt fra snekring til "mekking" av ett eller annet slag. Er det ledig i Terjes kalender er det best å ha med hele familien og gjerne noen venner på hytta i Nissedal, helst med ski på bena.

 • Lene Vågslid

  Lene Vågslid

  Stortingskandidat

  lene.vagslid@stortinget.no 975 13 592

  Lene er fra Dalen i Tokke, og har vært aktiv i Arbeiderbevegelsen fra hun meldte seg inn i AUF som 13-åring. Sammen med trønderen Arild har hun en datter på 1 år og 2 bonusbarn på 6 og 10 år. Lene er spesielt opptatt av distriktene og kampen for at by og land skal gå hand i hand.

 • Christian Tynning Bjørnø

  Christian Tynning Bjørnø

  Stortingskandidat

  christian.tynning-bjorno@stortinget.no

  Christian er en solid Porsgrunnspatriot. Gift med Magnus og bosatt midt i Porsgrunn sentrum. Christian har både som lærer, kommunepolitiker og stortingspolitiker kjempet for barna. Barnehagebarna, grunnskole og videregående elever fortjener kun det beste.

 • Lise Wiik

  Lise Wiik

  Stortingskandidat

  lise.wiik@t-fk.no

  Lise er vår klare og tydelige stemme fra Notodden. Hun er gift med Bjørn og de har tre barn. Bosatt på Gransherad og kampklar for eldres rettigheter og muligheter. Kommunene skal bygge nok sykehjemsplasser, men også legge til rette for at friske eldre kan leve gode liv.

 • Jonas Bugtene

  Jonas Bugtene Boulifa

  Stortingskandidat

  Ungdom vet best hva ungdom vil. Jonas, som studerer sosialantropologi håper han kan få mulighet til å arbeide for økte stipendordninger, rimeligere kollektivløsninger og et boligmarked som det er mulig å komme inn på.

 • Mari West

  Mari Aaby West

  Stortingskandidat

  Mari er Grenlandspatriot, og jobber til daglig i Arbeiderpartiet sentralt. Det er spesielt den internasjonale arenaen som opptar Mari, og kampen for rettferdighet globalt så vel som lokalt. Mari er sammen med Anders og bor på Grünerløkka.

 • original

  Erik Skjervagen

  Stortingskandidat

  erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 950 36 172

  Erik er distriktets sterkeste talsmann. Som ordfører i Fyresdal er det kampen for distriktene og en politikk som legger til rette for bosetting i hele landet, som er Eriks viktigste profilsak. Alt må ikke sentraliseres for at det skal være godt nok! Er gift med Laila og var rådmann før han ble ordfører i 2011.

 • Kathrine Haatvedt

  Kathrine Kvåle Haatvedt

  Stortingskandidat

  kathrinehaatvedt@gmail.com 950 45 575

  Trygghet kan ikke sentraliseres, trygghet må være der folk er! Kathrine er brennende engasjert i at innbyggere og tilbud i hele Telemark skal ivaretas på en god måte. Kathrine er gift med Geir, og har datteren Ulrikke. Til daglig jobber Kathrine som lærer på Rjukan ungdomsskole.

 • Jone er ordfører i Kragerø og tidligere politi og lensmann. Sammen med Trine, og har tre voksne barn. Jone mener kampen for det seriøse arbeidsliv er den viktigste kampen vi må ta hver eneste dag. Ordnede arbeidsforhold, gode pensjon- og arbeidsvilkår gir tryggere ansatte, og trygge ansatte gir mer!

 • Foto: Tom Riis

  Tone E Berge Hansen

  Stortingskandidat

  Tone har sammen med mannen Tom og barna Herman, Sigurd og Mikkel bosatt seg idyllisk til i Brevik, Porsgrunn. Tone har et bankende hjerte for å kjempe mot den sosiale ulikheten og for at alle skal ha like rettigheter uavhengig av din bakgrunn eller situasjon. Tone er opprinnelig fysioterapeut og kom fra jobben som NAV-rådgiver før hun ble heltidspolitiker i 2015.

 • original

  Knut Helkås Dahl

  Stortingskandidat

  knut.dahl@biosafe.no 911 68 144

  Knut er selvstendig næringsdrivende i firmaet BioSafe som arbeider med grønn omstilling. Knut er spesielt opptatt av at staten må være en mer aktiv stat i å bidra til mer utvikling av arbeidsplasser. Han er gift med Solvor og har to voksne barn.

 • original_1479081658_8760157

  Hedda Foss Five

  Stortingskandidat

  Hedda Foss Five (f. 1976) er ordfører i Skien kommune. Hedda er ekte skiensjente, ODD-patriot, bosatt på Gulset og har tre barn. Hedda har vært aktiv i Arbeiderpartiet og AUF gjennom hele sin ungdom og voksne liv. Som ordfører har hun bemerket seg med å være godt synlig og aktiv ute hos næringslivet, skoleverket og innbyggerne. I forrige periode (2007-2011) var hun leder for Skien Arbeiderpartis bystyregruppe, og perioden 2003-2007 var hun fylkespolitiker. - Noen av mine hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljø og folkehelsa. For mange enkeltpersoner og nærmiljøer er det de små og nesten usynlige sakene som virkelig betyr noe. Men det er like fullt disse sakene som skaper trivsel i hverdagen, sier Hedda Foss Five.

Stortingskandidater > Troms

Stortingskandidater > Vest-Agder

 • kari-lm-2-web

  Kari Henriksen

  Stortingskandidat

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

 • 26093918730_99c7a74d81_k (1)

  Odd Omland

  Stortingskandidat

  odd.omland@stortinget.no 992 16 311

  Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Han er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Odd Omland har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.

 • astrid margrethe hilde

  Astrid Margrethe Hilde

  Stortingskandidat

  astridm.hilde@gmail.com 907 51 461

  Astrid har vært ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse. Dette panelet skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, NAV og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Fra 2007 arbeidet hun som jurist i Agder Energi Nett. Fra 2001 var hun advokat og leder for storkundeavdelingen i Agder Energi.

 • original

  Kai Steffen Østensen

  Stortingskandidat

  vgdgks@hotmail.com 454 14 793

  Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder i Kristne Arbeidere på Agder, har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen medlem av Bispedømmerådet i Agder og Telemark , medlem av Kirkemøtet og i landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

 • Jannike Arnesen ble som 19-åring, fast representant i Kristiansand bystyre fra 2011. Hun er inne i sin andre periode og representerer Ap i helse- og sosialstyret. Hun har vært leder i Kristiansand AUF og sekretær i Kristiansand Arbeiderparti. Jannike er utdannet sykepleier og jobber på Lindrende avdeling ved Sørlandet sykehus. Hun har også jobbet noen måneder ved Dronning Ingrids hospital i Nuuk, Grønland. For tiden er hun kommunikasjonsstudent på deltid ved UiA.

 • original_1479081073_3086154

  Even Tronstad Sagebakken

  Stortingskandidat

  events77@outlook.com 952 58 096

  Even er gruppeleder i Mandal bystyre og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

 • nora-chayed

  Nora Ånonsen Chayed

  Stortingskandidat

  norachayed@hotmail.com 941 50 987

  Nora er 18 år, leder i Vennesla AUF, nestleder i AUF i Vest-Agder og medlem av AUFs landsstyre. Hun ble valgt til vara for lederen av kvinnenettverket til styret i Vest-Agder Arbeiderparti på årsmøtet i 2016, men har rykket opp som fast medlem og leder av kvinnenettverket. Lederen har ett års permisjon. Nora er leder og var med å starte opp Ungdom mot EU i Vest-Agder. Hun er medlem i landsstyret i Ungdom mot EU. I tillegg er hun ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Vennesla. Nora er elev ved Vågsbygd videregående skole.

 • original

  Abdullahi Mohamed Alason

  Stortingskandidat

  abdullahi.mohamed.alason@kristiansand-bystyre.no 905 25 434

  Alason ble valgt inn i bystyret i Kristiansand i 2007 og har blant annet erfaring som leder av Kulturstyret, medlem av formannskapet og kommunalutvalget. Han er og har vært styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti i mange år. Han deltok i Arbeiderpartiets sentrale organisasjonsutvalg og Arbeiderpartiets sentrale integreringsutvalg, som ble ledet av Jonas Gahr Støre. Han jobber som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har tolkeutdanning fra høgskolen i Telemark.

 • Birte Usland

  Birte Usland

  Stortingskandidat

  birteus@online.no 412 84 837

  Birte var varaordfører, medlem av kommunestyret og formannskapet i Marnardal i perioden 2011-2015. Hun er nå medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. Hun har erfaring fra fire år i konsernstyret i Nortura og seks år i styret i Innovasjons Norge Agder. Hun har vært leder av Vest-Agder Bondelag i 10 år, og er i sitt andre år i styret i Norges Bondelag. Birte er utdannet Agronom og har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år.

 • original_1479079797_7072709

  Jan Erik Tønnesland

  Stortingskandidat

  j.tonnesland.krs@hoermann.no 414 99 000

  Jan Erik er varaordfører i Songdalen, hvor han også har erfaring som gruppeleder og medlem i kommunestyret. Han er nå inne i sin fjerde periode. Han er medlem i fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti, hvor han ble valgt inn på årsmøtet i 2016. Jan Erik har utdanning fra yrkesfag og innen personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, og yrkeserfaring som selger og salgsleder. Han arbeider nå som selger i industri for Hörmann Norge.

 • original

  Haldis Quale

  Stortingskandidat

  Haldisq@gmail.com 471 68 934

  Haldis ble valgt inn i kommunestyret i Farsund ved valget i 2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun har studert journalistikk i Bergen, pedagogikk og statsvitenskap ved Universitet i Agder og arbeider som adjunkt/faglærer i Lyngdal.

 • Ahmed Lindov

  Ahmed Lindov

  Stortingskandidat

  vamedic@hotmail.com 416 49 776

  Ahmed er kommunestyrerepresentant i Kvinesdal og styremedlem i Kvinesdal AP. Han har tidligere vært nestleder for Kvinesdal og Flekkefjord AUF og leder i Kvinesdal AUF. Han var medlem i styret i den Bosnisk foreningen i Sør-Norge fra 2014 og ble leder i 2016. Ahmed har en bachelor i rettsvitenskap ved UiA og er for øyeblikket masterstudent i rettsvitenskap ved UiO. Han bor på en aktiv sauegård og driver egen regnskapsbedrift sammen med 2 partnere.

Stortingskandidater > Vestfold

 • dta_stort

  Dag Terje Andersen

  Stortingskandidat

  dag-terje.andersen@stortinget.no
 • maria nærfoto med smil

  Maria-Karine Aasen-Svensrud

  Stortingskandidat

  aasensvensrud@gmail.com 928 11 738
 • lozan smilebilde

  Lozan Balisany

  Stortingskandidat

  lozan.balisany@arbeiderpartiet.no 902 09 503

  Bosted: Sandefjord Et levende Vestfold med muligheter for ungdom, småbarnsforeldre og eldre.

 • 906871_10151437686291997_1660261919_o

  Arve Høiberg

  Stortingskandidat

  arveh@vfk.no
 • original

  Liselotte Aune Lee

  Stortingskandidat

  liselotl@vfk.no 950 24 333

  Bosted: Tønsberg Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • original

  Truls Vasvik

  Stortingskandidat

  Bosted: Larvik Jeg brenner for lavere frafall i videregående skole, og at skolene våre utdanner elever som kan utvikle Vestfold sammen med næringslivet vårt.

 • original

  Trude Viola Antonsen

  Stortingskandidat

 • original

  Kjetil Edvardsen

  Stortingskandidat

  kjetil.edvardsen@fagforbundet.no 913 08 743

  Smitsrød

 • original

  Mette Måge Olsen

  Stortingskandidat

  mette.maage.olsen@hof.kommune.no 990 41 994

  49 år Yrke: kulturkonsulent Mette har bodd i Hof i hele sitt liv, og er glad i og stolt av bygda, noe som også er hovedmotivasjonen for hennes politiske engasjement. Hun har også 30 års fartstid i varierte roller i forskjellige sektorer, samt vært hovedtillitsvalgt i 21 år med plass i administrasjonsutvalget, og føler derfor at hun kjenner kommunen godt. Mette har tidligere vært stor motstander av kommunesammenslåing. Hun har likt nærheten og små, oversiktlige miljøer. Utviklingen har gått i retning av flere store, komplekse oppgaver til kommunene. Det samarbeides i dag interkommunalt om mange tjenester, som har ført til det bedre for innbyggerne. Dette medfører mer administrasjonskostnader og mindre politisk styring. Derfor ser hun, som alle de andre kandidatene på listen, behovet for endringer i kommunestrukturen. Men før en sammenslåing kan skje, har vi en viktig oppgave foran oss, nemlig å ruste opp Hof med god infrastruktur. Vi må tenke langsiktig på hvilke tjenester som er viktig for innbyggerne å ha lokalt og vi vil arbeide hardt for å sikre god kvalitet på tjenester også i fremtiden. Full barnehagedekning, skole med godt læringsmiljø, SFO, fritidstilbud og god eldreomsorg er viktig for at det skal være godt å bo i en kommune. En god skole med godt tverrfaglig samarbeid gir de beste forutsetninger for å bygge unge, kreative mennesker som igjen kan bidra inn i et fremtidig næringsliv. Arbeid til alle er en av de viktigste målsettingene for oss, og vi veit at det er det beste folkehelsetiltaket. Derfor er det viktig at kommunen som arbeidsgiver, men også næringslivet for øvrig, bidra med lærlingeplasser og åpner for arbeidstrening for de som trenger det. Mette mener at vi skal bidra positivt til næringsetablering og lytte til de behov eksisterende næringsliv har. Ved å tenke kultur som næring kan vi bidra til å videreutvikle Eidsfoss, uten å glemme innbyggernes behov. Det må arbeides for å tilrettelegge infrastruktur, slik at det blir attraktivt å etablere næring i Hof. Mer næring vil også gjøre det attraktivt å bo i bygda, og Hof trenger flere innbyggere. Vi må samarbeide med de som ønsker å legge ut boligtomter, realisere kommunens egne områder, og markedsføre og fremsnakke kommunen vår som en god bo-kommune. I tillegg til vakker natur og mulighet for rekreasjon og friluftsliv, vil hun fremheve gode offentlige tjenester, og ikke minst frivilligheten, det viktige arbeidet som nedlegges, som bidrar til fellesskap og gode tilbud. Mette ønsker et raust, rettferdig og inkluderende samfunn, hvor alle har mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. I hennes politisk engasjement, ønsker hun positiv fokus og evne til å se muligheter og løsninger i kommende valgperiode!

 • original

  Fredrik Christensen

  Stortingskandidat

  Alder og bosted: 24 år - Skafjellåsen Yrkesbakgrunn: Telekommunikasjonsmontør/lærling Mine verdier Felleskap og tilhørighet, ingen må stå utenfor. Inkludering og integrering. Dette er viktig for meg Et rikere Sande hvor idretten og kulturtilbudet står sterkt. At alle elever blir sett og hørt, med styrket innsats mot frafall i ungdomstrinnet. Alle skal kunne ta utdanning uavhengig livssituasjon.

 • original

  Jorunn Midthun

  Stortingskandidat

  Jorunn.Midthun@gmail.com 477 55 771

  Kaldnes

 • original

  William Reinemo Aasgård

  Stortingskandidat

  wilraas@gmail.com 403 27 003

  23 år Yrke: Student Interesser: William er opptatt av skole/utdanning, miljø og integrering. Han er aktiv i AUF. Liker deres visjonen om at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand.

 • original

  Anne Holm Moen

  Stortingskandidat

  Holm_anne@hotmail.com 916 37 788

  Anne er leder av Tønsberg Arbeiderparti og medlem av Bystyret og fraksjonsleder for Utvalget for oppvekst og opplæring.

Stortingskandidater > Østfold

 • original

  Stein Erik Lauvås

  Stortingskandidat

  908 28 576

  Innvalgt i 2013. Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

 • elise_1487066974_4309008

  Elise Bjørnebekk-Waagen

  Stortingskandidat

  Elise Bjørnebekk-Waagen er stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti. Hun har vært utvalgsleder i Sarpsborg kommune etter valget 2015. Tidligere vært sentralstyremedlem i AUF. Utdannet ved Universitetet i Nord og Universitetet i Oslo.

 • original

  Svein Roald Hansen

  Stortingskandidat

  Jeg er stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg har drevet med politikk siden jeg begynte å arbeide som politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1983. Før poltikken var jeg journalist og redaktør. Jeg har også vært ordfører i Fredrikstad i fire år.

 • original

  Siv Henriette Jacobsen

  Stortingskandidat

  sivjac@ostfoldfk.no 482 67 061
 • Arve Sigmundstad

  Arve Sigmundstad

  Stortingskandidat

  arvsig@gmail.com 977 72 029

  Gruppeleder Halden Arbeiderparti, og stortingskandidat Østfold Arbeiderparti.

 • original

  Siri Martinsen

  Stortingskandidat

  sirm@fredrikstad.kommune.no 412 60 606
 • original

  Shakeel Rehman

  Stortingskandidat

  shakeel@framfylkingen.no +47 414 52 436

  Organisasjonsrådgiver

 • original_1479080106_6005127

  Cecilie Agnalt

  Stortingskandidat

  917 15 646

  Cecilie Agnalt, politisk aktiv i Arbeiderpartiet. Jobber som spesialsykepleier i Sykehuset Østfold. Foruten om politikk er interessene kunst og kultur i ulike former.

 • original

  Sindre Martinsen-Evje

  Stortingskandidat

  Sarpsborg er byen i mitt hjerte. Jeg stiller til valg som ordfører fordi jeg vil være med å skape et samfunn der barn og unge lykkes, og der alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, legning og etnisitet.

 • original

  Inger Lise Skartlien

  Stortingskandidat

  inger.skartlien@rygge.kommune.no 911 99 531
 • original

  Mohamed Saleban Warsame

  Stortingskandidat

 • original

  Wenche Olsen

  Stortingskandidat

 • original

  Vegard Finnes

  Stortingskandidat

 • MV

  Mona Vauger

  Stortingskandidat

  monavauger@gmail.com 957 09 613
 • original

  Jon-Ivar Nygård

  Stortingskandidat

  join@fredrikstad.kommune.no

Stortingsrepresentanter > Akershus

 • Anniken Huitfeldt

  Anniken Huitfeldt

  Stortingsrepresentant

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  Sverre Myrli

  Stortingsrepresentant

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • original

  Marianne Aasen

  Stortingsrepresentant

  marianne.aasen@stortinget.no 930 82 540

  Jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus. Jeg bor i Asker og er oppvokst i Østfold. Jeg tror på demokrati og politisk deltagelse og at alle skal være med på forme verden og omgivelsene våre. Gode fellesskap gir de beste mulighetene til at alle kan leve gode og trygge liv.

 • Åsmund Aukrust

  Åsmund Grøver Aukrust

  Stortingsrepresentant

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • original

  Gunvor Eldegard

  Stortingsrepresentant

  gunvor.eldegard@stortinget.no 918 76 278

  Stortingsrepresentant, medlem i Finanskomiteen 2009-2013. Stortingsrepresentant frå Akershus Arbeiderparti frå 2005. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009. Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005. Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).

Stortingsrepresentanter > Aust-Agder

Stortingsrepresentanter > Buskerud

 • original

  Martin Arvid Kolberg

  Stortingsrepresentant

  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud. Fraksjonsleder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • original

  Lise Christoffersen

  Stortingsrepresentant

  lise.christoffersen@stortinget.no 905 56 400

  Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • TEM

  Torgeir Eikstad Micaelsen

  Stortingsrepresentant

  Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentanter > Finnmark

 • HP

  Helga Pedersen

  Stortingsrepresentant

 • KS

  Kåre Simensen

  Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentanter > Hedmark

 • original

  Anette Trettebergstuen

  Stortingsrepresentant

  Jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark.

 • original

  Tone M. Sønsterud

  Stortingsrepresentant

  Mitt navn er Tone Sønsterud. Jeg er stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti. Jeg bor på Kongsvinger, men ukependler til Oslo. Politisk er jeg mest opptatt av en sterk, offentlig velferdsstat og arbeidslivet. Dessuten er jeg opptatt av trygghet, solidatritet og grådighet.

Stortingsrepresentanter > Hordaland

Stortingsrepresentanter > Møre og Romsdal

 • original

  Else-May Botten

  Stortingsrepresentant

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • original

  Fredric Holen Bjørdal

  Stortingsrepresentant

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.

Stortingsrepresentanter > Nord-Trøndelag

 • original

  Ingvild Kjerkol

  Stortingsrepresentant

 • original

  Arild Grande

  Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentanter > Nordland

 • LB

  Lisbeth Berg-Hansen

  Stortingsrepresentant

 • original

  Eirik Sivertsen

  Stortingsrepresentant

  eirik.sivertsen@stortinget.no +47 926 50 695

  Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Nordland er rikt på fantastiske naturressurser. Vi har vannkraft, fisk, skog, mineraler, olje, gass og spektakulær natur. I Nordland må vi ta i bruk mulighetene for å skape flere trygge arbeidsplasser. Vi skal bidra mer til Norges velferd, men mer av innsatsen vi bidrar med må bli igjen i landsdelen. Verdiskaping basert på ressursene i nord må gi betydelige og varige ringvirkninger lokalt. Naturressursene skal forvaltes av og for fellesskapet, ikke selges og privatiseres. God utdanning og et likeverdig helsetilbud for alle er, sammen med trygge og lønnsomme arbeidsplasser, viktig for å skape gode liv. Det er en offentlig oppgave å tilby disse tjenestene, og de skal finnes der folk bor og lever. Arbeiderpartiet prioriterer gode tjenester for alle foran skattekutt til de som har mest fra før.

 • original

  Anna-Kristin Ljunggren

  Stortingsrepresentant

 • original

  Kjell-Idar Juvik

  Stortingsrepresentant

  kjell-idar.juvik@stortinget.no +47 992 75 171

  Lokalsamfunnet mitt har engasjert meg gjennom hele livet. Både som ordfører, folkevalgt, selvstendig næringsdrivende og i frivilligheten. Det å komme fra et lokalsamfunn som Hemnesberget gir styrke, og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å bo med familien min. Nordland består av mange slike lokalsamfunn. Jeg vil fortsette arbeidet på Stortinget for livskraftige distrikter, og nå trenger vi en regjering som forstår og prioriterer Nordland. Derfor vil jeg jobbe for: -At det skapes flere arbeidsplasser i Nordland. Vi har unike naturresurser som gir oss muligheter innenfor industri, skogbruk, landbruk, fiskeri og havbruk. -At kommunene og fylkeskommunen får økonomi til å levere gode velferdstjenester. -Gode barnehager, skole og eldreomsorg for alle. -At vi i nord skal ha like god samferdsel som resten av landet. Dette gjelder også bredbånd som gjør det mulig å bo, bidra og drive næringsvirksomhet i distriktene. Norge trenger en ny retning og en regjering som forstår Nordland. Arbeiderpartiet vil satse på arbeid og velferd til alle, ikke skattekutt til dem som har mest fra før.

Stortingsrepresentanter > Oppland

 • original

  Rigmor Aasrud

  Stortingsrepresentant

  Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti og fraksjonsleder i Barne- og familiekomiteen på Stortinget.

 • original

  Tore Hagebakken

  Stortingsrepresentant

  Hei! Jeg har vært politisk interessert nesten så lenge jeg kan huske. Hvorfor? Er ikke politikk egentlig ganske kjedelig? Nei, absolutt ikke, mener jeg. Politikk handler om hvordan vi vi ha det - hver og en og sammen, der vi bor, i Norge og resten av verden. Jeg er opptatt av at alle får like muligheter, av rettferdighet og mener vi oppnår mest når vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Derfor er jeg med i Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært heldig å få mange interessante arbeidsoppgaver. I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland. Vi rød-grønne vant valget, fikk regjeringsmakta, Jens som statsminister og sammen har vi fått til mye. Så mye at vi fikk ny tillit i 2009. Denne stortingsperioden er jeg helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Stortinget. Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft.

 • original

  Stine Renate Håheim

  Stortingsrepresentant

  sth@stortinget.no

  Jeg er oppvokst i Aurdal i Valdres og er 26 år. Har siden oktober 2009 sittet på Stortinget. Har bakgrunn for AUF, hvor jeg blant annet har vært fylkeslagsleder og sentralstyremedlem. I sentralstyret hadde jeg ansvaret for Midtøsten, og brenner fremdeles for Palestina-saken og er nå nestleder i Ship to Gaza Norway. Har også være lokalpolitiker i kommunestyret i Nord-Aurdal i fire år og to år på fylkestinget. Jeg er medlem i Arbeiderpartiet fordi jeg har en grunnleggende tro på felleskapsløsninger, fremfor skattelettelser til de som har mest fra før. Mine hjertesaker er fritt Palestina, en god offentlig fellesskole, en miljøpolitikk for fremtida og kampen mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Dersom du har innspill, ros eller ros kan du sende en mail til sth@stortinget.no

Stortingsrepresentanter > Oslo

 • Hadia Tajik

  Hadia Tajik

  Stortingsrepresentant

  hadia.tajik@stortinget.no
 • original

  Jonas Gahr Støre

  Stortingsrepresentant

  jgs@stortinget.no

  Leder av Arbeiderpartiet. Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

 • original

  Marianne Marthinsen

  Stortingsrepresentant

  Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Første nestleder i Finanskomiteen

 • original

  Jan Bøhler

  Stortingsrepresentant

  jan.bohler@stortinget.no

  Storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

 • original

  Marit Nybakk

  Stortingsrepresentant

  marit.nybakk@stortinget.no

  Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Stortingets første visepresident.

 • original_1479081605_1642413

  Truls Aronsen Wickholm

  Stortingsrepresentant

  truls.wickholm@stortinget.no 970 87 284

  Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

Stortingsrepresentanter > Rogaland

 • original

  Eirin Kristin Sund

  Stortingsrepresentant

  Stortingsrepresentant for Rogaland Arbeiderparti fra Gjesdal.

 • Torstein Tvedt Solberg

  Torstein Tvedt Solberg

  Stortingsrepresentant

  Torstein.Solberg@stortinget.no

  Smilende kar fra Storhaug i Stavanger som sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Liker gulkake, elsker å bygge lego og heier på Viking.

 • Hege Haukeland Liadal

  Hege Haukeland Liadal

  Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentanter > Sogn og Fjordane

 • original

  Ingrid Bjørketun Heggø

  Stortingsrepresentant

  Hei, eg er stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, bur på Kyrkjebø i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Eg er inne i min andre periode her på Stortinget, og er medlem av næringskomiteen.Eg har ansvaret for virkemiddelpolitikken, eigarskap, reiseliv , Industri og romfart. AP sitt fremste fortrinn er å skape og trygge arbeidsplassar samtidig som det offentlige sikkerheitsnettet er der viss ein av ulike grunnar ikkje har ein jobb å gå til.Interessene mine utanom politikk er friluftsliv og lesing. Likar også hagearbeid og blomster, men får ikkje tid til det...

Stortingsrepresentanter > Sør-Trøndelag

 • original

  Trond Giske

  Stortingsrepresentant

 • original

  Eva Kristin Hansen

  Stortingsrepresentant

  eva-kristin.hansen@stortinget.no
 • JA

  Jorodd Asphjell

  Stortingsrepresentant

 • KT

  Karianne Tung

  Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentanter > Telemark

 • Terje Lien Aasland

  Terje Lien Aasland

  Stortingsrepresentant

  terje.aasland@stortinget.no 915 77 824

  Terje har bakgrunn som energimontør i det som var Skiensfjordens kommunale kraftselskap, nå Skagerak Energi, og er oppvokst på Skotfoss i Skien. Han er gift med Marit og har tre barn. Terje brenner for industrien, arbeidsfolk og et arbeidsliv med plass til alle. Terje liker praktisk arbeid og synes det er trivelig med alt fra snekring til "mekking" av ett eller annet slag. Er det ledig i Terjes kalender er det best å ha med hele familien og gjerne noen venner på hytta i Nissedal, helst med ski på bena.

 • Lene Vågslid

  Lene Vågslid

  Stortingsrepresentant

  lene.vagslid@stortinget.no 975 13 592

  Lene er fra Dalen i Tokke, og har vært aktiv i Arbeiderbevegelsen fra hun meldte seg inn i AUF som 13-åring. Sammen med trønderen Arild har hun en datter på 1 år og 2 bonusbarn på 6 og 10 år. Lene er spesielt opptatt av distriktene og kampen for at by og land skal gå hand i hand.

 • Christian Tynning Bjørnø

  Christian Tynning Bjørnø

  Stortingsrepresentant

  christian.tynning-bjorno@stortinget.no

  Christian er en solid Porsgrunnspatriot. Gift med Magnus og bosatt midt i Porsgrunn sentrum. Christian har både som lærer, kommunepolitiker og stortingspolitiker kjempet for barna. Barnehagebarna, grunnskole og videregående elever fortjener kun det beste.

Stortingsrepresentanter > Troms

Stortingsrepresentanter > Vest-Agder

 • kari-lm-2-web

  Kari Henriksen

  Stortingsrepresentant

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

 • 26093918730_99c7a74d81_k (1)

  Odd Omland

  Stortingsrepresentant

  odd.omland@stortinget.no 992 16 311

  Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Han er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Odd Omland har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.

Stortingsrepresentanter > Vestfold

Stortingsrepresentanter > Østfold

 • original

  Svein Roald Hansen

  Stortingsrepresentant

  Jeg er stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg har drevet med politikk siden jeg begynte å arbeide som politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1983. Før poltikken var jeg journalist og redaktør. Jeg har også vært ordfører i Fredrikstad i fire år.

 • original

  Irene Johansen

  Stortingsrepresentant

  Hei, jeg er stortingsrepresentant for Østfold AP, og medlem av finanskomiteen. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2005. Jeg engasjerer meg politisk fordi jeg er generelt samfunnsengasjert og ser at gjennom mitt arbeid kan jeg være med å påvirke samfunnsutviklingen. Jeg setter Arbeiderpartiets verdigrunnlag høyt og jobber for at alle skal ha frihet til å velge det livet de selv ønsker ved å gi alle like muligheter.

 • original

  Stein Erik Lauvås

  Stortingsrepresentant

  908 28 576

  Innvalgt i 2013. Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

Ordførere > Akershus

 • original

  Anders Østensen

  Gjerdrum Arbeiderparti

  anders.ostensen@lokalpolitiker.no 922 05 377

  Født 1964 Ordfører

 • original

  Grete Irene Sjøli

  Nes Arbeiderparti

  grete.sjoli@yahoo.no 909 56 793

  Grete Sjøli er 48 år gammel og kommer fra Sjøli i Skogbygda. Til daglig er hun miljøarbeider i Nes kommune. Hun har tidligere vært leder ag Fagforbundet i Nes. Hun er optatt av å se helheten og møte folk der de "er idag", hun er lyttende og vitebegjærlig. Grete brenner for forebyggende arbeid, er opptatt av folkehelse og frivillighet. Hun ønsker å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal føle den tryggheten de har behov for gjennom livets forskjellige faser.

 • original

  Hans Thue

  Nannestad Arbeiderparti

  hansthue@online.no 918 95 723
 • 30959839404_de59bb60af_o

  Hilde Nysten Thorkildsen

  Nittedal Arbeiderparti

  nysten@online.no 489 92 167

  Hilde bor i Hakadal og er inne i sin andre periode om ordfører. Hennes hjertesaker er at kommunen skal levere gode tjenester til de som trenger det. Nittedals ambisjon er at vi skal levere mer enn bare lovpålagte tjenester. Hun er også opptatt av at de verdier som vi representerer skal synes i politikken vår, gjennom alt vi gjør lokalt. Hilde jobber også frivillig som instruktør for "Kvinner kan", både i utlandet og i Norge. I fritiden er hun glad i å lese, drive med slektsforskning og ikke minst ha tid med barn og barnebarn. Hilde er glad i å lage mat, og særlig til gode venner.

 • original

  John Harry Skoglund

  Fet Arbeiderparti

  joskogl@gmail.com 959 37 640
 • Nina Sandberg er ordfører på Nesodden og 3. kandidat på Akershus Arbeiderpartiets stortingsliste.

 • original

  Ola Nordal

  Ås Arbeiderparti

  ola.nordal@as.kommune.no 900 39 302
 • original

  Ole Jacob Flæten

  Skedsmo Arbeiderparti

  olefla@skedsmo.kommune.no 906 75 071

  Jeg har vært ordfører i Skedsmo siden 2011, men er av yrke sokneprest i Lillestrøm hvor jeg også bor. Jeg er 62 år, gift og har fire voksne barn og tre barnebarn. Ved siden av familie, yrke og politikk så er det musikk som står mitt hjerte nærmest – nærmere bestemt bass! Jeg var med i Bjørn Eidsvågs første band «Frender», men nå er jeg glad amatør i «Jokermen» der jeg sammen med gode venner spiller låter av mitt store forbilde Bob Dylan. Mitt mål som ordfører i Skedsmo er å bidra til at innbyggerne i kommunen vår skal kunne leve trygt og ha det godt.

 • original

  Ragnhild Bergheim

  Lørenskog Arbeiderparti

  rbe@lorenskog.kommune.no 406 21 036

  Ragnhild er vår ordførerkandidat. Hun leder Arbeiderpartiets kommunestyregruppe og oppvekst- og utdanningsutvalget, i tillegg til flere andre politiske verv. Ragnhild er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning i økonomi, ledelse, etikk og prosjektledelse. Hun har mange års erfaring fra privat næringsliv. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to barn.

 • original

  Roger Evjen

  Aurskog-Høland Arbeiderparti

  roger.evjen@ahk.no 473 84 181

  Ordfører i Aurskog-Høland kommune.

 • original

  Tom Anders Ludvigsen

  Vestby Arbeiderparti

  tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no 922 60 622

  Tom Anders er oppvokst i Vestby, han er gift og har to voksne barn. Tom Anders har også to flotte barnebarn. Han har vært medlem i Arbeiderpartiet i over 40 år, og har vært aktiv i partiet like lenge. Han er kjent som den slagkraftige ordføreren i to tidligere perioder. Tom Anders er spesielt opptatt av næringsutvikling, vern av Emmerstad og andre friluftsområder i kommunen og støtte til det frivillige organisasjonsarbeidet.

 • Tuva Moflag

  Tuva Moflag

  Ski Arbeiderparti

  tuvamoflag@hotmail.com 997 13 328

  Tuva Moflag er ordfører i Ski. Hun er 5. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • original

  Øivind Sand

  Rælingen Arbeiderparti

  oivind.sand@ralingen.kommune.no 908 52 107
 • original

  Øystein Slette

  Enebakk Arbeiderparti

  oystein.slette@enebakk.kommune.no 908 72 256

  Jeg ble født i 1973 vokste opp på Slette gård på Hammern i Kirkebygda. Jeg lærte tidlig å ta ansvar ved å jobbe på gården, som styremedlem i 4H eller ved å samle inn penger til skoletur. Politisk var det aldri noen tvil, for meg var det Arbeiderpartiet som var det rette. Utdannelsen i statsvitenskap og historie fikk jeg ved Universitetet i Oslo, og Mastergraden i Internasjonal politikk tok jeg i England. Jeg har flyttet rundt, og studert eller jobbet flere steder i verden, men som mange andre som har vokst opp i Enebakk så ble det naturlig å flytte «hjem». I 2007 begynte jeg som lærer ved Enebakk ungdomsskole og har aldri sett meg tilbake siden. I dag bor jeg i Ytre, er ugift og brennende opptatt av rettferdighet og at alle skal få like muligheter. Alle skal ha et godt skole-, helse-, idretts- og kulturtilbud, møtes med verdighet og kunne forfølge sine drømmer uansett alder, etnisitet eller bakgrunn. Mitt motto er «Se enkeltmennesket, styrk fellesskapet og bygg frihet».

Ordførere > Aust-Agder

 • original

  Anders Christiansen

  Birkenes Arbeiderparti

  anch@birkenes.kommune.no 900 35 778
 • original_1479080952_2385392

  Inger Løite

  Gjerstad Arbeiderparti

  inger.loite@gjerstad.kommune.no 400 60 772
 • ap_arendal__107

  Jon Rolf Næss

  Bykle Arbeiderparti

  jon.rolf.naess@bykle.kommune.no 928 34 567

  6. kandidat: Bor i Bykle og har vært ordfører der siden 2011. Mitt politiske engasjement har vært lokal og regional politikk, særlig innenfor distriktspolitikk, næringsutvikling og oppvekstvillkår. Jeg har gleden av å være leder av Aust Agder Arbeiderparti, et verv jeg syntes er veldig interessant. Jeg ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre våren 2015, der får jeg anledning til å være med å påvirke nasjonal politikk. Dette er et verv som er utfordrende og som gir meg anledning også til å ta aktuelle politiske saker fra vår region inn for partiledelsen.

 • ap_arendal__105

  Per Kristian Lunden

  Risør Arbeiderparti

  per@lunden.no 916 48 522

  4. kandidat: Bor i Risør og har vært ordfører der siden 2011. Er politisk opptatt av miljø og næringsutvikling, by- og stedsutvikling og lokaldemokratiets vilkår. Har et sterk tro på likhet og like muligheter for grunnlag for all positiv samfunnsutvikling. Er også opptatt av godt interkommunalt samarbeid og godt kommunalt eierskap.

 • original_1479079767_4829721

  Reidar Saga

  Åmli Arbeiderparti

  reidar.saga@amli.kommune.no 922 93 771
 • original_1479080920_7450323

  Robert Cornels Nordli

  Arendal Arbeiderparti

  robertc.norli@gmail.com 957 59 990
 • SK

  Steinar Kyrvestad

  Valle Arbeiderparti

 • tellef inge mørland1

  Tellef Inge Mørland

  Aust-Agder Arbeiderparti

  tellefinge@gmail.com 901 59 498

  1.kandidat: Bor i Arendal, kommer fra Åmli og er fylkesordfører. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter. Hvis ikke noen før meg hadde kjempet for sosial utjevning og rett til utdanning for alle, ville ikke jeg fått de mulighetene jeg har i dag. For meg er det derfor viktig at vi fortsatt jobber for å nå målet om at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Den jobben starter allerede i barnehagen og skolen. Jeg er også opptatt av at alle skal få en like god behandling i helsevesenet, slik at man ikke lager et behov for å kjøpe private løsninger, som noen ikke vil ha råd til. Å skape arbeidsplasser, utjevne forskjeller, sikre sykehuset vårt og fullføre nødvendige samferdselsprosjekter er viktige saker for Aust-Agder, som jeg gjerne vil jobbe for om jeg kommer på Stortinget.

Ordførere > Buskerud

 • BIB

  Bent Inge Bye

  Nedre Eiker Arbeiderparti

 • GK

  Gustav Kalager

  Krødsherad Arbeiderparti

  gustav.kalager@gmail.com 995 96 569
 • original

  Heidi Granli

  Gol Arbeiderparti

  heidigranli@yahoo.no 913 96 307

  Sjukepleiar (30). Heidi er partiets ordførarkandidat og er ei engasjert kvinne. Ho har vore med i kommunestyret sidan 2011 og var opphavleg representant for Utval for kultur og levekår samt Gol Ungdomsråd. Ho rykte opp i formannskapet etter at ordføraren gikk bort. Utanom sine verv i kommunen har Heidi ei fortid som tillitsvalt på Hallingdal Sjukestugu. Heidi er brennande oppteken av utvikling. Ho har erfaring med korleis det er å fløta heim og etablere seg i bygda. Dette har gitt ho eit perspektiv på kva som skal til for å få både nye og tilbakevendande golingar til bygda. Arbeid, utdanningsmogelegheiter, aktivitetstilbod og bustadtomter er viktige tema i den samanheng. Hallingmo-prosjektet som ein sambruks-ide og ikkje minst samfunnsløft har engasjert Heidi i førre periode og vil engasjere ho i den kommande. Samarbeidet på tvers av kommunane for å sikre utvikling som region vil å væra ein prioritet hjå Heidi. Som tidligare helsepersonell er Heidi oppteken av helse og omsorg. Ho ynskjer å delta i utviklinga av framtidas helsetenestar som skal tilpassas folkehelseperspektivet og den voksande befolkninga av eldre. Heidi vil ha stafettpinnen og ta Gol inn i framtida.

 • original

  Kjell Børre Hansen

  Ringerike Arbeiderparti

  ordforer@ringerike.kommune.no

  Ordfører

 • PR

  Petter Rukke

  Hol Arbeiderparti

 • original

  Roger Ryberg

  Buskerud Arbeiderparti

  roger.ryberg@bfk.no

  Fylkesordfører for AP i Buskerud Fylkesting. Fra 2003-2007 ordfører i Hurum kommune.

 • SV

  Solveig Vestenfor

  Ål Arbeiderparti

 • SV

  Ståle Versland

  Modum Arbeiderparti

  stale.versland@gmail.com 950 69 222

Ordførere > Finnmark

 • 14729080_1810247532593560_6260547974234075786_n

  Aina Borch

  Porsanger Arbeiderparti

  Aina Borch er ordfører i Porsanger kommune. Hun er studieleder i styret Finnmark Arbeiderparti og representant i landsstyret til Arbeiderpartiet valgperioden 2016 - 2018.

 • original

  Alf Einar Jakobsen

  Hammerfest Arbeiderparti

  Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest siden høsten 1999. Han er nestleder i Finnmark Arbeiderparti og representant i landsstyret til Arbeiderpartiet i perioden 2016 - 2018.

 • EDH

  Eva Danielsen Husby

  Hasvik Arbeiderparti

 • original

  Frank Martin Ingilæ

  Tana Arbeiderparti

  frank.ingila@tana.kommune.no 464 00 201

  Sátnejoðiheaddji - Ordfører i Deanu gielda - Tana kommune

 • GK

  Geir Knutsen

  Båtsfjord Arbeiderparti

  geir.knutsen@batsfjord.kommune.no 932 08 676
 • original

  Johan Vasara

  Kautokeino Arbeiderparti

  johan.vasara@kautokeino.kommune.no

  Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji - Ordfører i Kautokeino kommune

 • KIS

  Knut Inge Store

  Nesseby Arbeiderparti

 • KH

  Kristina Hansen

  Nordkapp Arbeiderparti

 • original

  Monica Nielsen

  Alta Arbeiderparti

  Monica Nielsen er 41 år, har 2 barn. Oppvokst i Alta og med et stort hjerte for Nordlysbyen. Med unntak av et studieopphold i Frankrike har hun sin utdannelse fra Høyskolen i Finnmark der hun studerte økonomi og administrasjon. Monica har hatt en rekke lederverv i partiet: gruppeleder (2011-2015), tidligere leder av Alta Aps kvinnenettverk og partilag samt nestleder (2007-2011) i hovedutvalg, havnestyret og administrasjonsutvalg. Hun har brei politisk erfaring fra sine 2 perioder i kommunestyret og formannskapet. Monica ser frem til at Arbeiderpartiet kan innta ordførerkontoret, slik at partiet igjen kan lede an i utviklingen i Alta. Oppgavene står i kø, og mange politiske saker må finne sin løsning i neste periode. Hun trekker frem partiets fire hovedsatsinger for de neste fire årene: - Helse. - Kunnskap. – Miljø - Nærings og byutvikling. Ordførerkandidaten ønsker å bygge et solid fundament for brede forlik i kommunestyre. Dette vil skape en forutsigbar politisk situasjon og vedtak som står seg over tid. Med Monica som ordfører vil nærskoleprinsippet videreføres. Det vil jobbes for at også barn født etter 31.8 får rett på barnehageplass påfølgende høst. Altaværingene kan være trygg på at med Monica som ordfører vil kampen fortsette for føde og helsetilbudet i Alta. For å sikre den gode utviklingen kommunen har hatt de siste 20 årene vil Arbeiderpartiet føre en aktiv næringspolitikk og jobbe målrettet for å få viktig infrastruktur på plass. Hun trekker frem utbyggingen av flyplassen, havneutbygging i Bukta, avlastningsveien og Rv 93 Kløfta - Eiby. Parallelt må industriområder opparbeides og boligtomter klargjøres for de som ønsker å bygge seg bolig. Monica er opptatt av å løfte blikket også over kommunegrensa og trekker frem behovet for et styrket samarbeid mellom kommuner og fylker i landsdelen, også for at Alta og Finnmark skal få sin del av verdiskapningen i Nordområdene. Monica ønsker sammen med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger å legge til rette for utviklingen av et moderne Alta. Hun er opptatt av verdiene Altas rike kultur- og idrettsmiljø gir oss som bor her. Fordi det bidrar til tilhørighet, samhold og bolyst. Verdier som gjør Alta attraktiv og som Arbeiderpartiet vil ta vare på. Fordi disse gir lokalsamfunnet et fortrinn samtidig som de ivaretar det som er aller viktigst, det skal være godt å vokse opp – og å leve pensjonistlivet i kommunen vår.

 • Robert Jensen

  Robert Jensen

  Vardø Arbeiderparti

  robert.jensen@vardo.kommune.no 952 82 184
 • original

  Rolf Laupstad

  Berlevåg Arbeiderparti

  rolflaupstad@outlook.com 416 17 009
 • original

  Runar Sjåstad

  Finnmark Arbeiderparti

  46 år, 3 barn, fra Kirkenes, bor i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune. Er inne i sin andre periode som fylkesordfører i Finnmark. Har jobbet som distriktssekretær i Norsk Arbeidsmannsforbund. Interesser: Jakt og fiske "Jeg vil at de naturgitt ressurser Finnmark har skal utnyttes på en bærekraftig måte, hvor de skal bygge samfunn og gi ringvirkninger til hele fylket."

 • original

  Rune Rafaelsen

  Sør-Varanger Arbeiderparti

  Rune Gjertin Rafaelsen, 61 år. Min familiebakgrunn er dypt forankret i Sør-Varanger. Trådte mine første barneår på Jakobsnes. Flyttet til Kirkenes og Solheimslia i 1960, og hadde en spennende og trygg oppvekst som ”Liaramp”, tok artium i 1973, og studerte ved Universitetet i Bergen fra 73 til 78. Giftet meg med Inger Blix Kvammen i 1974. Vi har tre sønner og 7 barnebarn. Min yrkeskarriere som lærer startet i Neiden i 1978. Jobbet som internatlærer fram til 1982. Deretter fortsatte jeg som lærer, og seinere som rektor på Bjørnevatn Skole fram til 1991. Har to perioder i kommunestyret for RV bak meg, fra 1979-87. Har også sittet i styret for Sørild og vært leder i fotballgruppa i 2001 da KIF var i 2.divisjon. Etter 13 år i skoleverket startet jeg med bygdeutvikling i Neiden. Var to år ved Prosjekt Neiden, før jeg ble leder av Grenseland AS. I denne perioden var jeg ansvarlig for ballongfestivalen Arctic Sky fra 1991 – 95. Startet som prosjektansvarlig i Barentssekretariatet i 1997 og ble sekretariatsleder i 2003. Satt som leder i to åremålsperioder fram til 2015. Jeg har hatt, og har, et fantastisk godt liv! I Norges mest spennende kommune. Nå har jeg veldig lyst å bli ordfører i kommunen over alle kommuner. Mine hjertesaker er arbeid for alle, skolepolitikk, næringspolitikk og eldreomsorg, kultur og idrett. Jeg er klar – Arbeiderpartiet ønsker din stemme!

 • SA

  Stine Akselsen

  Lebesby Arbeiderparti

 • SAS

  Svein Atle Somby

  Karasjok Arbeiderparti

 • TW

  Terje Wikstrøm

  Kvalsund Arbeiderparti

  ter.wik@hotmail.com 904 75 987
 • TEO

  Trond Einar Olaussen

  Gamvik Arbeiderparti

Ordførere > Hedmark

 • AIS

  Anita Ihle Steen

  Ringsaker Arbeiderparti

 • original

  Bente Elin Lilleøkseth

  Løten Arbeiderparti

  har mye spennende på gang i Løten om dagen

 • HFT

  Hilde Frankmo Tveråen

  Folldal Arbeiderparti

 • JH

  Johnny Hagen

  Alvdal Arbeiderparti

  johnny.hagen@alvdal.kommune.no 479 33 347
 • original

  Kamilla Thue

  Eidskog Arbeiderparti

 • original

  Knut Hvithammer

  Sør-Odal Arbeiderparti

  knut.hvithammer@gmail.com 412 01 006
 • 12006282_950341601670615_7019006833731271072_n_1490185714_6504357

  Lise Selnes

  Nord-Odal Arbeiderparti

  lise_selnes@hotmail.com 901 44 991
 • original

  Nils Amund Røhne

  Stange Arbeiderparti

 • NI

  Norvald Illevold

  Rendalen Arbeiderparti

 • sjur2

  Sjur Strand

  Kongsvinger Arbeiderparti

  Sjur Strand ble valgt til ordfører i Kongsvinger etter kommunevalget i 2015.

 • original_1479080461_3084843

  Terje Andreas Hoffstad

  Stor-Elvdal Arbeiderparti

  vterjeho@hotmail.com 410 43 011

  Terje Hoffstad er født i 1962, er Stor-Elvdal Arbeiderpartis ordførerkandidat for perioden 2015 - 2019 og nestleder i lokalpartiet. Han har arbeidserfaring fra skog, utmark, turisme, bygg og anlegg. Sitter sin 5. periode i Stor-Elvdal Kommunestyre og er innvalgt i Hedmark Fylkesting for sin 2. periode

Ordførere > Hordaland

Ordførere > Møre og Romsdal

 • BR

  Bernhard Riksfjord

  Aukra Arbeiderparti

 • EH

  Eva Hove

  Stordal Arbeiderparti

  eva.hove@midtbust.no 970 15 014

  Leiar

 • original

  Eva Mariann Vinje Aurdal

  Ålesund Arbeiderparti

  - Arbeiderpartiet har vært både arkitekt og byggeleder av verdens beste land å bo i. Det handler om å stå sammen om noen kjerneverdier. At viktige saker løses best sammen. I fellesskap. Eva bor på Nørvøy, og er ordfører i Ålesund Kommune. Hun har som mål å styrke byen som et attraktivt, levende og urbant sentrum, og å bidra til videreutvikling og vekst i Ålesundsregionen.

 • ingrid rangønes

  Ingrid Ovidie Rangønes

  Averøy Arbeiderparti

  ingrid.rangones@averoy.kommune.no 976 89 699
 • jim-arve røssevoll

  Jim-Arve Røssevoll

  Sula Arbeiderparti

 • jon aasen

  Jon Aasen

  Møre og Romsdal Ap

  Jeg er fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

 • original

  Jørgen Amdam

  Volda Arbeiderparti

  ja@hivolda.no 954 63 942

  Volda er regionsenter på søre spesielt innan offentleg verksemd, men utan systematisk samfunnsutvikling blir vi taparar i den pågåande sentraliseringa. Sentrumsutvikling med miljøgate, fjerning av gjennomgangstrafikk ved bygging av tunnel til Furene vil gi eit sentrumsløft og som i kombinasjon med satsing på kompetanse, kultur og service vil vidareutvikle Volda og regionen. Samfunnsutvikling interesserer meg sterkt, samt å lære Noreg betre å kjenne. Har mykje reise- og foredragsverksemd av den grunn og mange interessante og lærerike samtalar og prosessar. Er «hobbysnekkar» og har streva mykje i gamle hus og med gledelege resultat. Alder 70 år. Gift med barn og barnebarn. Er professor i kommunal planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda, med start i 1973 og har vore med å bygge opp utdanning, forsking og formidling. Har vore rektor og prorektor ved HVO.

 • KN

  Kjell Neergaard

  Kristiansund Arbeiderparti

  kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no 915 39 396
 • lilly gunn nyheim

  Lilly Gunn Nyheim

  Surnadal Arbeiderparti

  lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no 481 56 609
 • MBN

  Milly Bente Nørsett

  Tingvoll Arbeiderparti

  milly.bente.norsett@tingvoll.kommune.no 913 41 202
 • OM

  Oddvar Myklebust

  Sandøy Arbeiderparti

  od-mykl@online.no 906 58 452
 • original

  Roger Osen

  Smøla Arbeiderparti

  rmosen@online.no 928 61 949

  Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.

 • original

  Ståle Refstie

  Sunndal Arbeiderparti

  Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

Ordførere > Nord-Trøndelag

Ordførere > Nordland

Ordførere > Oppland

 • AF

  Arne Fossmo

  Ringebu Arbeiderparti

 • original

  Bjørn Iddberg

  Gjøvik Arbeiderparti

  bjorn.iddberg@gjovik.kommune.no 971 21 221
 • BKL

  Brit Kramprud Lundgård

  Øyer Arbeiderparti

 • original_1479081634_1980944

  Dag Erik Pryhn

  Sel Arbeiderparti

 • original

  Espen Johnsen

  Lillehammer Arbeiderparti

  Lillehammers ordfører i inneværende periode, og stiller til valg som Lillehammer APs ordførerkandidat 2015 - 19. Har tidligere vært stortingsrepresentant for Oppland, leder i Oppland AP og AUF i Oppland. Det er veldig mye som går bra i Lillehammer. Samtidig har vi mye ugjort, og framtidas Lillehammer vil stille nye og store krav til oss. Jeg vil fortsette å utvikle en by som gir vekst i bosetting og arbeidsplasser. Vi skal utvikle tjenester innen barnehage og skole, eldreomsorg og helse som gir alle likeverdige muligheter. Da trenger vi en sterk kommune. De store oppgavene løser vi best i fellesskap.

 • original

  Even Aleksander Hagen

  Oppland Arbeiderparti

  even_hagen@hotmail.com 416 44 654

  Født 1988. Fra Sel. Fylkesordfører i Oppland. Har vært fylkestingsrepresentant siden 2007. Er i perioden 2013-2017 2. vara til Stortinget.

 • original

  Guri Bråthen

  Østre Toten Arbeiderparti

  ordforer@ostre-toten.kommune.no 930 26 127

  Ordfører

 • original

  Hans Oddvar Høistad

  Gausdal Arbeiderparti

  hans.oddvar.hoistad@gausdal.kommune.no 901 88 467
 • original

  Harald Tyrdal

  Lunner Arbeiderparti

  harald.tyrdal@hebb.no 934 54 719

  Harald er født 1. januar 1972 er oppvokst i Stavern, men bor nå på Grua. Han ble Arbeiderpartiets ordfører etter kommunevalget 2011. Han er utdanna som lærer og har jobbet som undervisningsinspektør på Slattum skole i Nittedal. Han ønsker fortsatt å stå på hver dag for å gjøre Lunner til en enda bedre kommune å bo i, arbeide i, bli gammel i – og drive næringsvirksomhet i. Hans hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljøet, samt en trygg og verdig eldreomsorg.

 • original

  Inger Torun Klosbøle

  Nord-Aurdal Arbeiderparti

  Født og oppvokst på Sørskogen i Aurdal. Har hele livet vært opptatt av å utvikle gode tjenester for folk i kommunen og Valdres. Er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Er i tillegg gruppeterapi og arbeider ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres. Har de siste årene vært ordfører i Nord-Aurdal kommune. Vil arbeide for at kommunene skal utvikle tjenestene. Bygge omsorgsboliger for demente i Aurdal og ved det Lokalmedisinske senteret. Frivilligsentralen og tilbudene videreutvikles sammen med satsingen på folkehelse. Våre viktigste samferdselsårer er E 16, Fv 33 og Fv 51 må rehabiliteres og fullføres. Dette danner grunnlaget for næringsutvikling. Kommunen og Valdres sitt fortrinn her må synliggjøres og utvikles ytterligere. Gjennom samarbeid vil vi løse framtidens oppgaver. Gleder meg til å løse oppgaven sammen med dere velgere!

 • Iselin Jonassen

  Iselin Jonassen

  Vågå Arbeiderparti

  iselin.jonassen@hotmail.com 916 43 500

  Det er mykje som går bra i Vågå. Vi har fortsatt mange spennande og uløyste oppgåver framfor oss. Det å forme framtidas Vågå stiller store og nye krav til oss. Eg har tre hjertesaker. Ein god bygde- og næringsutvikling. Vi må skape fleire arbeidsplassar, for å få fleire til å busetja seg her. Trygge og gode velferdstenestener. Dette må vidareutviklast. Alle innbyggjare i kommunen skal gjevast likeverdige tenester og moglegheiter. Det krev vilje til omstilling og nytenking. Trygg økonomisk styring. Med mål om ein sunn kommuneøkonomi. Saman skapar vi dei beste løysningane.

 • KBM

  Kjell Berge Melbybråten

  Øystre Slidre Arbeiderparti

 • original

  Lars Magnussen

  Jevnaker Arbeiderparti

  Mitt navn er Lars Magnussen. Jeg er 59 år og er født og oppvokst på Jevnaker. Jeg er singel, har tre voksne barn på 30, 42 og 45 år. Jeg er utdannet sivilingeniør. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver i Norconsult AS i Sandvika og Hønefoss. Min jobb omfatter oppdrags‐ og prosjekteringsledelse innenfor rådgivning og prosjektering av vannverk og avløpsrenseanlegg. Kundeneer i hovedsak kommuner og interkommunale selskaper. Jeg har tidligere jobbet mange år i andre konsulentselskaper før jeg begynte i Norconsult i 2001, og har til sammen 36 års erfaring i bransjen, 3 av disse i leverandørbransjen. På fritiden er jeg glad i å sykle, å gå på ski og trene i treningsstudio. Jeg er også en ihuga hjemmebrygger av øl i alle mulige varianter også etter egne oppskrifter. I forening‐/fagforeningslivet så har jeg i en årrekke vært med i styre og stell i Jevnaker IF Skøyter og i velforeningen på Samsmoen. I JIF Skøyter så var jeg både primus motor for arrangementer og for etablering av kunstisbane på Jevnaker Stadion. Min politiske bakgrunn strekker seg helt fra 1979 hvor jeg ble valgt inn som leder av kulturstyret i Jevnaker for Arbeiderpartiet. I perioden 1983 til 1987 så satt jeg i kommunestyret og var også medlem i teknisk styre (nestleder) og eiendomsutvalget (leder). Så fulgte en pause frem til 2003 hvor jeg ble valgt inn i kommunestyret, formannskapet og planutvalget (leder) og har vært valgt inn i kommunestyret de to siste periodene også. I inneværende periode har jeg også vært varaordfører. Jeg er opptatt av fellesskapet og det vi kan få til sammen. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn og alder. Stedsutvikling, skole, eldreomsorg og infrastruktur er viktige temaer for meg. Med ønske om et godt valgår. Lars Magnussen

 • LW

  Leif Waarum

  Vestre Toten Arbeiderparti

 • original

  Rune Støstad

  Nord-Fron Arbeiderparti

  rs@nord-fron.kommune.no 918 64 767

  Rune Støstad er 43 år gammel, er gift og har to barn og bor i Ruste Rune har lang og bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. I dag er han daglig leder for Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark. På fritida er Rune sterkt engasjert i frivillig arbeid, både innen både fotball, langrenn og ulike arrangement. Rune er flink til å lytte og ta med folk på råd. Han er en samlende person og lagspiller som ønsker å jobbe tett med frivillige lag, arbeidstakerorganisasjoner, næringsliv og andre politiske partier. Runes tre hjertesaker er næringsutvikling, skole og helse/omsorg.

 • Terje Odden

  Terje Odden

  Søndre Land Arbeiderparti

 • original

  Toril Grønbrekk

  Etnedal Arbeiderparti

  toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no 907 92 533
 • VE

  Vidar Eltun

  Vang Arbeiderparti

  vidaeltu@bbnett.no 917 23 502

Ordførere > Rogaland

Ordførere > Sogn og Fjordane

 • AIL

  Arild Ingar Lægreid

  Årdal Arbeiderparti

 • HNO

  Harald Norvald Offerdal

  Balestrand Arbeidarparti

 • original

  Håkon Myrvang

  Naustdal Arbeidarparti

  hakon.myrvang@naustdal.kommune.no 468 90 950
 • JA

  Jarle Aarvoll

  Sogndal Arbeidarparti

 • original

  Jon Håkon Odd

  Leikanger Arbeidarparti

  Eg er fødd i 1977 og vaks opp i Leikanger. Etter nokre år med studiar ved Universitetet i Bergen flytte eg heim for å arbeide i dåværande Noreg.no. Eg er gift med Herdis, og bur saman med familien min på Seberg. Til dagleg jobbar eg som seniorrådgjevar i Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) med digitalisering av offentlege tenester. Eg har i mange år vore hovudtillitsvald i Difi og leiar av Norsk tenestemannslag si avdeling i direktoratet. Eg har vore leiar i Leikanger Arbeidarparti sidan 2011. Årsaka til at eg er med i Arbeidarpartiet er at dei som eg ønskjer eit samfunn med små forskjeller og store moglegheiter. Dei viktigaste politiske sakane i Leikanger for meg er bustadspolitikk, oppvekstmiljø og gode og nære velferdstenester. Leikanger kommune er blant landets beste plassar å bu. Me har gode forutsetningar til å halde fram den gode utviklinga me har hatt dei siste tolv åra, men det krev at me gjer rette val og finn dei beste løysingane. Eg trur at det er noko me gjer best i fellesskap. Leikanger Arbeidarparti stiller med ei sterk liste, med flinke, engasjerte og handlekraftige kandidatar. Eg er stolt av å få lov til å stå på topp på denne lista, og gler meg til det viktige arbeidet me skal gjere i den neste kommunestyreperioda. Difor håpar eg at du stemmer på oss i Arbeidarpartiet ved valet i haust. Me vil meir, og med gode kandidatar og ein framtidsretta politikk er eg trygg på at me i lag tek Leikanger vidare i rett retning.

 • original

  Kristin Maurstad

  Vågsøy Arbeidarparti

  kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no 412 34 049

  Eg er leiar i Vågsøy Arbeidarparti, sit i kommunestyret i Vågsøy, varaordførar. Eg står på 3. plass på stortingslista til Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Hadde vikariat som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet frå desember 2012 til april 2013. Er eigentleg sunnmøring, men bur på Bryggja med mann og to born på seks og åtte år. På fritida likgår det stort sett i trening, friluftsliv og litteratur, i tillegg til politikken. Jobbar som dagleg leiar i Innovatitt AS i Måløy, med fokus på å utvikle maritim og teknologisk næringsliv.

 • original

  Ola Teigen

  Flora Arbeidarparti

  Ola Teigen er Flora Ap sin ordførarkandidat. Han har mellomfag i historie og sosiologi. Er handverkar av yrke. Blei engasjert i politikken grunna fordelingpolitikk. Hjertesaker er unge, fritid og næringspolitikk.

 • original_1479081692_6002035

  Petter Sortland

  Høyanger Arbeidarparti

  Gift, fødd i 1961 og oppvaksen i Årdal. Frå april 1991 til oktober 2011 var eg næringssjef i Høyanger kommune og dagleg leiar i Høyanger Næringsutvikling AS (HNU). Frå 27. oktober 2011 har eg vore ordførar i Høyanger kommune...

Ordførere > Svalbard

 • AO

  Arild Olsen

  Svalbard Arbeiderparti

Ordførere > Sør-Trøndelag

Ordførere > Telemark

 • BHO

  Bengt Halvard Odden

  Hjartdal Arbeiderparti

  bengt.halvard.odden@hjartdal.kommune.no 924 89 620
 • Foto: Tom Riis

  Bjørg Tveito Lundefaret

  Nome Arbeiderparti

  bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no 913 51 748
 • original

  Erik Skjervagen

  Fyresdal Arbeiderparti

  erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 950 36 172

  Erik er distriktets sterkeste talsmann. Som ordfører i Fyresdal er det kampen for distriktene og en politikk som legger til rette for bosetting i hele landet, som er Eriks viktigste profilsak. Alt må ikke sentraliseres for at det skal være godt nok! Er gift med Laila og var rådmann før han ble ordfører i 2011.

 • original

  Gry Fuglestveit Bløchlinger

  Notodden Arbeiderparti

  gryblinger@hotmail.com 990 38 207
 • original

  Halfdan Haugan

  Seljord Arbeiderparti

  halfdan.haugan@seljord.kommune.no 913 98 700

  Verdiar: Fellesskapsløysingar der me løyser store og små oppgåver ved hjelp av eit sterkt fellesskap. Dette brenn eg for: Arbeidsplassar. Det vil føre til auka busetnad og utvikling av lokalsamfunnet. Det at alle, uansett utgangspunkt, har like moglegheiter til å utvikle seg er også viktig for meg.

 • HK

  Hallgeir Kjeldal

  Bamble Arbeiderparti

 • HH

  Halvor Homme

  Nissedal Arbeiderparti

  halvor.homme@nissedal.kommune.no 907 77 757
 • original_1479081658_8760157

  Hedda Foss Five

  Skien Arbeiderparti

  Hedda Foss Five (f. 1976) er ordfører i Skien kommune. Hedda er ekte skiensjente, ODD-patriot, bosatt på Gulset og har tre barn. Hedda har vært aktiv i Arbeiderpartiet og AUF gjennom hele sin ungdom og voksne liv. Som ordfører har hun bemerket seg med å være godt synlig og aktiv ute hos næringslivet, skoleverket og innbyggerne. I forrige periode (2007-2011) var hun leder for Skien Arbeiderpartis bystyregruppe, og perioden 2003-2007 var hun fylkespolitiker. - Noen av mine hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljø og folkehelsa. For mange enkeltpersoner og nærmiljøer er det de små og nesten usynlige sakene som virkelig betyr noe. Men det er like fullt disse sakene som skaper trivsel i hverdagen, sier Hedda Foss Five.

 • original

  Jone Blikra

  Kragerø Arbeiderparti

  jone.blikra@kragero.kommune.no 924 62 989

  Jone er ordfører i Kragerø og tidligere politi og lensmann. Sammen med Trine, og har tre voksne barn. Jone mener kampen for det seriøse arbeidsliv er den viktigste kampen vi må ta hver eneste dag. Ordnede arbeidsforhold, gode pensjon- og arbeidsvilkår gir tryggere ansatte, og trygge ansatte gir mer!

 • MH

  Mette Haugholt

  Sauherad Arbeiderparti

 • original

  Robin Martin Kåss

  Porsgrunn Arbeiderparti

  robin_kass@hotmail.com 909 37 662

  Robin Kåss er ordførerkandidat for Porsgrunn Arbeiderparti 2015. Han er gift med Anita og har tre barn som går på Tveten skole og Nystrand barnehage. Robin jobber som bedriftslege på Vessia, er bosatt på Eidanger og har levd mesteparten av sitt liv i Porsgrunn kommune. Som ungdom var Robin med i AUF og Juvente. Senere ble han også med i Europeisk Ungdom. Han ble valgt inn i Porsgrunn bystyre og formannskap som attenåring i 1995. Etter militærtjeneste på KNM Stavanger begynte å han å studere medisin ved University of Liverpool. Før og under studietiden jobbet han på magnesiumfabrikken på Herøya. I 2004 begynte han som fastlege ved Solum Legesenter i Skien og ble senere også medisinskfaglig ansvarlig ved Skien legevakt og ved voldtektsmottaket i Telemark. I 2007 ble han valgt til leder i Porsgrunn Arbeiderparti og ble senere samme år på nytt valgt inn i Porsgrunn bystyre. Han ble gjenvalgt til bystyret 2011. Robin var statssekretær i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2008, det siste året for Jonas Gahr Støre i Helse- og omsorgsdepartementet inntil regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013.

 • original

  Sven Tore Løkslid

  Telemark Arbeiderparti

  sven.tore.lokslid@t-fk.no 976 98 619
 • TG

  Tarjei Gjelstad

  Kviteseid Arbeiderparti

  tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no 952 41 315

Ordførere > Troms

Ordførere > Vest-Agder

 • original

  Arnt Abrahamsen

  Farsund Arbeiderparti

  Ordfører

 • astrid margrethe hilde

  Astrid Margrethe Hilde

  Søgne Arbeiderparti

  astridm.hilde@gmail.com 907 51 461

  Astrid har vært ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse. Dette panelet skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, NAV og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Fra 2007 arbeidet hun som jurist i Agder Energi Nett. Fra 2001 var hun advokat og leder for storkundeavdelingen i Agder Energi.

 • original

  Helge Sandåker

  Marnardal Arbeiderparti

Ordførere > Vestfold

 • original

  Are Karlsen

  Horten Arbeiderparti

  arekar@online.no 911 37 727
 • BKB

  Bente Kleppe Bjerke

  Tjøme Arbeiderparti

  ben-bje2@online.no 900 16 158
 • original

  Elin Gran Weggesrud

  Sande Arbeiderparti

  Alder og bosted: 40 år - Østbygda Yrkesbakgrunn: Pedagog, tilleggsutdanning i ledelse, nå fagansvarlig i attføringsavdelingen til Fretex Mine verdier Medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Dette er viktig for meg Samarbeide bredt for å fortsette den gode utviklingen og styringen i Sande. En fremtidsretta vekst og utbygging i hele kommunen, med flere arbeidsplasser. Tidlig innsats og forebyggende arbeid i alle tjenester. Gode barnehager og skoler, gode omsorgstilbud for eldre og pleietrengende.

 • original

  Mette Måge Olsen

  Hof Arbeiderparti

  mette.maage.olsen@hof.kommune.no 990 41 994

  49 år Yrke: kulturkonsulent Mette har bodd i Hof i hele sitt liv, og er glad i og stolt av bygda, noe som også er hovedmotivasjonen for hennes politiske engasjement. Hun har også 30 års fartstid i varierte roller i forskjellige sektorer, samt vært hovedtillitsvalgt i 21 år med plass i administrasjonsutvalget, og føler derfor at hun kjenner kommunen godt. Mette har tidligere vært stor motstander av kommunesammenslåing. Hun har likt nærheten og små, oversiktlige miljøer. Utviklingen har gått i retning av flere store, komplekse oppgaver til kommunene. Det samarbeides i dag interkommunalt om mange tjenester, som har ført til det bedre for innbyggerne. Dette medfører mer administrasjonskostnader og mindre politisk styring. Derfor ser hun, som alle de andre kandidatene på listen, behovet for endringer i kommunestrukturen. Men før en sammenslåing kan skje, har vi en viktig oppgave foran oss, nemlig å ruste opp Hof med god infrastruktur. Vi må tenke langsiktig på hvilke tjenester som er viktig for innbyggerne å ha lokalt og vi vil arbeide hardt for å sikre god kvalitet på tjenester også i fremtiden. Full barnehagedekning, skole med godt læringsmiljø, SFO, fritidstilbud og god eldreomsorg er viktig for at det skal være godt å bo i en kommune. En god skole med godt tverrfaglig samarbeid gir de beste forutsetninger for å bygge unge, kreative mennesker som igjen kan bidra inn i et fremtidig næringsliv. Arbeid til alle er en av de viktigste målsettingene for oss, og vi veit at det er det beste folkehelsetiltaket. Derfor er det viktig at kommunen som arbeidsgiver, men også næringslivet for øvrig, bidra med lærlingeplasser og åpner for arbeidstrening for de som trenger det. Mette mener at vi skal bidra positivt til næringsetablering og lytte til de behov eksisterende næringsliv har. Ved å tenke kultur som næring kan vi bidra til å videreutvikle Eidsfoss, uten å glemme innbyggernes behov. Det må arbeides for å tilrettelegge infrastruktur, slik at det blir attraktivt å etablere næring i Hof. Mer næring vil også gjøre det attraktivt å bo i bygda, og Hof trenger flere innbyggere. Vi må samarbeide med de som ønsker å legge ut boligtomter, realisere kommunens egne områder, og markedsføre og fremsnakke kommunen vår som en god bo-kommune. I tillegg til vakker natur og mulighet for rekreasjon og friluftsliv, vil hun fremheve gode offentlige tjenester, og ikke minst frivilligheten, det viktige arbeidet som nedlegges, som bidrar til fellesskap og gode tilbud. Mette ønsker et raust, rettferdig og inkluderende samfunn, hvor alle har mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. I hennes politisk engasjement, ønsker hun positiv fokus og evne til å se muligheter og løsninger i kommende valgperiode!

 • original

  Rune Høiseth

  Larvik Arbeiderparti

  Ordfører

Ordførere > Østfold

 • original_1479081796_4982345

  Ellen Sofie Solbrække

  Rakkestad Arbeiderparti

  Er gruppeleder, medlem av formannskap og kommunestyret i Rakkestad. Er medlem av styret for Østfold AP og leder for kvinnenettverket i Østfold. Jobber i Halden fengsel og har arbeidet i kriminalomsorgen i over 20 år.

 • original

  Inger Lise Skartlien

  Rygge Arbeiderparti

  inger.skartlien@rygge.kommune.no 911 99 531
 • original

  Jon-Ivar Nygård

  Fredrikstad Arbeiderparti

  join@fredrikstad.kommune.no
 • KNN

  Kjersti Nythe Nilsen

  Marker Arbeiderparti

  kjersti.nilsen@marker.kommune.no 412 96 895
 • original

  Ole Haabeth

  Østfold Arbeiderparti

 • original

  Sindre Martinsen-Evje

  Sarpsborg Arbeiderparti

  Sarpsborg er byen i mitt hjerte. Jeg stiller til valg som ordfører fordi jeg vil være med å skape et samfunn der barn og unge lykkes, og der alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, legning og etnisitet.

 • original

  Svein Olav Agnalt

  Skiptvet Arbeiderparti