Politikere


Våre politikere > Akershus

 • Anniken Huitfeldt

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Nina Sandberg

  nina.sandberg@stortinget.no 906 62 335

  Nina Sandberg er ordfører på Nesodden og 3. kandidat på Akershus Arbeiderpartiets stortingsliste.

 • Åsmund Grøver Aukrust

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Tuva Moflag

  tuva.moflag@stortinget.no 997 13 328

  Tuva Moflag er ordfører i Ski. Hun er 5. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

Våre politikere > Aust-Agder

 • Tellef Inge Mørland

  tellef.inge.morland@stortinget.no 901 59 498

  Bor i Arendal, kommer fra Åmli. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter. Hvis ikke noen før meg hadde kjempet for sosial utjevning og rett til utdanning for alle, ville ikke jeg fått de mulighetene jeg har i dag. For meg er det derfor viktig at vi fortsatt jobber for å nå målet om at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Den jobben starter allerede i barnehagen og skolen. Jeg er også opptatt av at alle skal få en like god behandling i helsevesenet, slik at man ikke lager et behov for å kjøpe private løsninger, som noen ikke vil ha råd til. Å skape arbeidsplasser, utjevne forskjeller, sikre sykehuset vårt og fullføre nødvendige samferdselsprosjekter er viktige saker for Aust-Agder, som jeg gjerne vil jobbe for på Stortinget.

Våre politikere > Buskerud

 • Martin Arvid Kolberg

  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud. Fraksjonsleder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • Lise Christoffersen

  lise.christoffersen@stortinget.no 905 56 400

  Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • Masud Gharahkhani

  masud.gharahkhani@stortinget.no 990 43 826

  Bosted: Drammen, Alder: 34, Yrke: Politiker

Våre politikere > Finnmark

 • Runar Sjåstad

  runar.sjastad@stortinget.no 415 52 985

  Runar Sjåstad (49) er vår nye Stortingesrepresentant. Han er fra Kirkenes, men bor i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune. Runar er inne i sin tredje periode som fylkesordfører i Finnmark. Han har tidligere jobbet som distriktssekretær i Norsk Arbeidsmannsforbund.

 • Ingalill Olsen

  ingalill.olsen@stortinget.no 414 38 120

  Ingalill Olsen (61) er vår andrekandidat til Stortinget. Hun er leder av Finnmark Arbeiderparti og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i valgperioden 2017 - 2019. Ingalill bor i Havøysund i Måsøy kommune, der hun jobber som lærer ved Havøysund skole.

Våre politikere > Hedmark

Våre politikere > Hordaland

Våre politikere > Møre og Romsdal

 • Else-May Botten

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • Fredric Holen Bjørdal

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.

Våre politikere > Nord-Trøndelag

 • Ingvild Kjerkol

 • Arild Grande

Våre politikere > Nordland

 • Eirik Sivertsen

  eirik.sivertsen@stortinget.no +47 926 50 695

  Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Nordland er rikt på fantastiske naturressurser. Vi har vannkraft, fisk, skog, mineraler, olje, gass og spektakulær natur. I Nordland må vi ta i bruk mulighetene for å skape flere trygge arbeidsplasser. Vi skal bidra mer til Norges velferd, men mer av innsatsen vi bidrar med må bli igjen i landsdelen. Verdiskaping basert på ressursene i nord må gi betydelige og varige ringvirkninger lokalt. Naturressursene skal forvaltes av og for fellesskapet, ikke selges og privatiseres. God utdanning og et likeverdig helsetilbud for alle er, sammen med trygge og lønnsomme arbeidsplasser, viktig for å skape gode liv. Det er en offentlig oppgave å tilby disse tjenestene, og de skal finnes der folk bor og lever. Arbeiderpartiet prioriterer gode tjenester for alle foran skattekutt til de som har mest fra før.

 • Åsunn Lyngedal

  asunn.lyngedal@stortinget.no +47 971 28 330

  Det å skape flere arbeidsplasser er jobb nummer 1 i Nordland. Slik sikrer vi at unge nordlendinger kan leve, bo og trives her. Gjennom min arbeidserfaring i kommune, politi og næringsliv har jeg lært mye om mulighetene hos oss. Sjømat, industri, reiseliv og ikke minst de dyktige menneskene er våre viktigste fortrinn. I Arbeiderpartiet vil vi satse på mulighetene i nord. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet på Stortinget. For å videreutvikle Nordland må vi satse videre på fellesskapet. Mange av tilbudene som gjør Norge til verdens beste land å leve i skapes i kommunene. Derfor vil jeg jobbe for: Gode barnehager som gir ungene våre en trygg oppvekst. En fellesskole som sikrer like muligheter til utdanning for alle, og som gjør at alle kan få bruke sine talent. Et helsetilbud og en eldreomsorg som favner alle og gir trygghet. Fellesskapsløsninger gir trygghet. Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Vi vil ha et samfunn der alle er med.

Våre politikere > Oppland

 • Rigmor Aasrud

  Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti og fraksjonsleder i Barne- og familiekomiteen på Stortinget.

 • Tore Hagebakken

  Hei! Jeg har vært politisk interessert nesten så lenge jeg kan huske. Hvorfor? Er ikke politikk egentlig ganske kjedelig? Nei, absolutt ikke, mener jeg. Politikk handler om hvordan vi vi ha det - hver og en og sammen, der vi bor, i Norge og resten av verden. Jeg er opptatt av at alle får like muligheter, av rettferdighet og mener vi oppnår mest når vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Derfor er jeg med i Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært heldig å få mange interessante arbeidsoppgaver. I ungdomsårene var det kjempespennende å være med i AUF,partiets ungdomsorganisasjon. Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. I over 12 år har jeg vært ordfører i Gjøvik, i Stoltenberg-1-regjeringa var jeg statsekretær i Sosial- og helsedepartementet - og ved valget i 2005 ble jeg valgt inn på Stortinget fra Oppland. Vi rød-grønne vant valget, fikk regjeringsmakta, Jens som statsminister og sammen har vi fått til mye. Så mye at vi fikk ny tillit i 2009. Denne stortingsperioden er jeg helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Stortinget. Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft.

Våre politikere > Oslo

 • Jonas Gahr Støre

  jgs@stortinget.no

  Leder av Arbeiderpartiet. Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

 • Marianne Marthinsen

  Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Første nestleder i Finanskomiteen

 • Jan Bøhler

  jan.bohler@stortinget.no

  Storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Siri Gåsemyr Staalesen

  siri.gasemyr.staalesen@stortinget.no

  Partisekretær for Oslo Arbeiderparti, bor på Nordstrand. Vår 4.kandidat til Stortinget.

 • Espen Barth Eide

Våre politikere > Rogaland

Våre politikere > Sogn og Fjordane

 • Ingrid Bjørketun Heggø

  Hei, eg er stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, bur på Kyrkjebø i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Eg er inne i min andre periode her på Stortinget, og er medlem av næringskomiteen.Eg har ansvaret for virkemiddelpolitikken, eigarskap, reiseliv , Industri og romfart. AP sitt fremste fortrinn er å skape og trygge arbeidsplassar samtidig som det offentlige sikkerheitsnettet er der viss ein av ulike grunnar ikkje har ein jobb å gå til.Interessene mine utanom politikk er friluftsliv og lesing. Likar også hagearbeid og blomster, men får ikkje tid til det...

Våre politikere > Sør-Trøndelag

 • Trond Giske

 • Eva Kristin Hansen

  eva-kristin.hansen@stortinget.no
 • Jorodd Asphjell

 • Kirsti Leirtrø

  Medlem av Ap siden 1993. En periode i kommunestyret i Ørland bak meg. Er inne i min 3dje periode på fylkestinget i Sør Trøndelag, og er fraksjonsleder i Samferdselskomiteen. I mitt sivile liv jobber jeg som IKT-sjef i Ørland og Bjugn kommune.

Våre politikere > Telemark

 • Terje Lien Aasland

  terje.aasland@stortinget.no 915 77 824

  Terje har bakgrunn som energimontør i det som var Skiensfjordens kommunale kraftselskap, nå Skagerak Energi, og er oppvokst på Skotfoss i Skien. Han er gift med Marit og har tre barn. Terje brenner for industrien, arbeidsfolk og et arbeidsliv med plass til alle. Terje liker praktisk arbeid og synes det er trivelig med alt fra snekring til "mekking" av ett eller annet slag. Er det ledig i Terjes kalender er det best å ha med hele familien og gjerne noen venner på hytta i Nissedal, helst med ski på bena.

 • Lene Vågslid

  lene.vagslid@stortinget.no 975 13 592

  Lene er fra Dalen i Tokke, og har vært aktiv i Arbeiderbevegelsen fra hun meldte seg inn i AUF som 13-åring. Sammen med trønderen Arild har hun en datter på 1 år og 2 bonusbarn på 6 og 10 år. Lene er spesielt opptatt av distriktene og kampen for at by og land skal gå hand i hand.

Våre politikere > Troms

Våre politikere > Vest-Agder

 • Kari Henriksen

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

Våre politikere > Vestfold

Våre politikere > Østfold

 • Stein Erik Lauvås

  908 28 576

  Innvalgt i 2013. Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Elise Bjørnebekk-Waagen

  Elise Bjørnebekk-Waagen er stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti. Hun har vært utvalgsleder i Sarpsborg kommune etter valget 2015. Tidligere vært sentralstyremedlem i AUF. Utdannet ved Universitetet i Nord og Universitetet i Oslo.

 • Svein Roald Hansen

  Jeg er stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg har drevet med politikk siden jeg begynte å arbeide som politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1983. Før poltikken var jeg journalist og redaktør. Jeg har også vært ordfører i Fredrikstad i fire år.

Ordførere > Akershus

 • Anders Østensen

  anders.ostensen@lokalpolitiker.no 922 05 377

  Født 1964 Ordfører

 • Grete Irene Sjøli

  grete.sjoli@yahoo.no 909 56 793

  Grete Sjøli er 48 år gammel og kommer fra Sjøli i Skogbygda. Til daglig er hun miljøarbeider i Nes kommune. Hun har tidligere vært leder ag Fagforbundet i Nes. Hun er optatt av å se helheten og møte folk der de "er idag", hun er lyttende og vitebegjærlig. Grete brenner for forebyggende arbeid, er opptatt av folkehelse og frivillighet. Hun ønsker å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal føle den tryggheten de har behov for gjennom livets forskjellige faser.

 • Hanne Opdan

  hanne.opdan@viaegencia.com 916 51 611
 • Hans Thue

  hansthue@online.no 918 95 723
 • Hilde Nysten Thorkildsen

  nysten@online.no 489 92 167

  Hilde bor i Hakadal og er inne i sin andre periode om ordfører. Hennes hjertesaker er at kommunen skal levere gode tjenester til de som trenger det. Nittedals ambisjon er at vi skal levere mer enn bare lovpålagte tjenester. Hun er også opptatt av at de verdier som vi representerer skal synes i politikken vår, gjennom alt vi gjør lokalt. Hilde jobber også frivillig som instruktør for "Kvinner kan", både i utlandet og i Norge. I fritiden er hun glad i å lese, drive med slektsforskning og ikke minst ha tid med barn og barnebarn. Hilde er glad i å lage mat, og særlig til gode venner.

 • John Harry Skoglund

  joskogl@gmail.com 959 37 640
 • Ola Nordal

  ola.nordal@as.kommune.no 900 39 302
 • Ole Jacob Flæten

  olefla@skedsmo.kommune.no 906 75 071

  Jeg har vært ordfører i Skedsmo siden 2011, men er av yrke sokneprest i Lillestrøm hvor jeg også bor. Jeg er 62 år, gift og har fire voksne barn og tre barnebarn. Ved siden av familie, yrke og politikk så er det musikk som står mitt hjerte nærmest – nærmere bestemt bass! Jeg var med i Bjørn Eidsvågs første band «Frender», men nå er jeg glad amatør i «Jokermen» der jeg sammen med gode venner spiller låter av mitt store forbilde Bob Dylan. Mitt mål som ordfører i Skedsmo er å bidra til at innbyggerne i kommunen vår skal kunne leve trygt og ha det godt.

 • Ragnhild Bergheim

  rbe@lorenskog.kommune.no 406 21 036

  Ragnhild er vår ordførerkandidat. Hun leder Arbeiderpartiets kommunestyregruppe og oppvekst- og utdanningsutvalget, i tillegg til flere andre politiske verv. Ragnhild er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning i økonomi, ledelse, etikk og prosjektledelse. Hun har mange års erfaring fra privat næringsliv. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to barn.

 • Roger Evjen

  roger.evjen@ahk.no 473 84 181

  Ordfører i Aurskog-Høland kommune.

 • Tom Anders Ludvigsen

  tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no 922 60 622

  Tom Anders er oppvokst i Vestby, han er gift og har to voksne barn. Tom Anders har også to flotte barnebarn. Han har vært medlem i Arbeiderpartiet i over 40 år, og har vært aktiv i partiet like lenge. Han er kjent som den slagkraftige ordføreren i to tidligere perioder. Tom Anders er spesielt opptatt av næringsutvikling, vern av Emmerstad og andre friluftsområder i kommunen og støtte til det frivillige organisasjonsarbeidet.

 • Truls Aronsen Wickholm

  truls.wickholm@stortinget.no 970 87 284

  Bjørnemyr – Nesodden skal være et flott sted å vokse opp for mine og andres barn. Det er det viktigste!

 • Øivind Sand

  oivind.sand@ralingen.kommune.no 908 52 107
 • Øystein Slette

  oystein.slette@enebakk.kommune.no 908 72 256

  Jeg ble født i 1973 vokste opp på Slette gård på Hammern i Kirkebygda. Jeg lærte tidlig å ta ansvar ved å jobbe på gården, som styremedlem i 4H eller ved å samle inn penger til skoletur. Politisk var det aldri noen tvil, for meg var det Arbeiderpartiet som var det rette. Utdannelsen i statsvitenskap og historie fikk jeg ved Universitetet i Oslo, og Mastergraden i Internasjonal politikk tok jeg i England. Jeg har flyttet rundt, og studert eller jobbet flere steder i verden, men som mange andre som har vokst opp i Enebakk så ble det naturlig å flytte «hjem». I 2007 begynte jeg som lærer ved Enebakk ungdomsskole og har aldri sett meg tilbake siden. I dag bor jeg i Ytre, er ugift og brennende opptatt av rettferdighet og at alle skal få like muligheter. Alle skal ha et godt skole-, helse-, idretts- og kulturtilbud, møtes med verdighet og kunne forfølge sine drømmer uansett alder, etnisitet eller bakgrunn. Mitt motto er «Se enkeltmennesket, styrk fellesskapet og bygg frihet».

Ordførere > Aust-Agder

 • Anders Christiansen

  anch@birkenes.kommune.no 900 35 778
 • Gro Bråten

  grobraten@gmail.com 905 20 198
 • Inger Løite

  inger.loite@gjerstad.kommune.no 400 60 772
 • Jon Rolf Næss

  jon.rolf.naess@bykle.kommune.no 928 34 567

  6. kandidat: Bor i Bykle og har vært ordfører der siden 2011. Mitt politiske engasjement har vært lokal og regional politikk, særlig innenfor distriktspolitikk, næringsutvikling og oppvekstvillkår. Jeg har gleden av å være leder av Aust Agder Arbeiderparti, et verv jeg syntes er veldig interessant. Jeg ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre våren 2015, der får jeg anledning til å være med å påvirke nasjonal politikk. Dette er et verv som er utfordrende og som gir meg anledning også til å ta aktuelle politiske saker fra vår region inn for partiledelsen.

 • Per Kristian Lunden

  per@lunden.no 916 48 522

  4. kandidat: Bor i Risør og har vært ordfører der siden 2011. Er politisk opptatt av miljø og næringsutvikling, by- og stedsutvikling og lokaldemokratiets vilkår. Har et sterk tro på likhet og like muligheter for grunnlag for all positiv samfunnsutvikling. Er også opptatt av godt interkommunalt samarbeid og godt kommunalt eierskap.

 • Reidar Saga

  reidar.saga@amli.kommune.no 922 93 771
 • Robert Cornels Nordli

  robertc.norli@gmail.com 957 59 990
 • Steinar Kyrvestad

Ordførere > Buskerud

 • Bent Inge Bye

 • Gustav Kalager

  gustav.kalager@gmail.com 995 96 569
 • Heidi Granli

  heidigranli@yahoo.no 913 96 307

  Sjukepleiar (30). Heidi er partiets ordførarkandidat og er ei engasjert kvinne. Ho har vore med i kommunestyret sidan 2011 og var opphavleg representant for Utval for kultur og levekår samt Gol Ungdomsråd. Ho rykte opp i formannskapet etter at ordføraren gikk bort. Utanom sine verv i kommunen har Heidi ei fortid som tillitsvalt på Hallingdal Sjukestugu. Heidi er brennande oppteken av utvikling. Ho har erfaring med korleis det er å fløta heim og etablere seg i bygda. Dette har gitt ho eit perspektiv på kva som skal til for å få både nye og tilbakevendande golingar til bygda. Arbeid, utdanningsmogelegheiter, aktivitetstilbod og bustadtomter er viktige tema i den samanheng. Hallingmo-prosjektet som ein sambruks-ide og ikkje minst samfunnsløft har engasjert Heidi i førre periode og vil engasjere ho i den kommande. Samarbeidet på tvers av kommunane for å sikre utvikling som region vil å væra ein prioritet hjå Heidi. Som tidligare helsepersonell er Heidi oppteken av helse og omsorg. Ho ynskjer å delta i utviklinga av framtidas helsetenestar som skal tilpassas folkehelseperspektivet og den voksande befolkninga av eldre. Heidi vil ha stafettpinnen og ta Gol inn i framtida.

 • Kjell Børre Hansen

  ordforer@ringerike.kommune.no

  Ordfører

 • Petter Rukke

 • Roger Ryberg

  roger.ryberg@bfk.no

  Fylkesordfører for AP i Buskerud Fylkesting. Fra 2003-2007 ordfører i Hurum kommune.

 • Solveig Vestenfor

 • Ståle Versland

  stale.versland@gmail.com 950 69 222

Ordførere > Finnmark

 • Aina Borch

  Aina Borch er ordfører i Porsanger kommune. Hun er studieleder i styret Finnmark Arbeiderparti og representant i landsstyret til Arbeiderpartiet valgperioden 2016 - 2018.

 • Alf Einar Jakobsen

  Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest siden høsten 1999. Han er nestleder i Finnmark Arbeiderparti og representant i landsstyret til Arbeiderpartiet i perioden 2016 - 2018.

 • Eva Danielsen Husby

 • Frank Martin Ingilæ

  frank.ingila@tana.kommune.no 464 00 201

  Sátnejoðiheaddji - Ordfører i Deanu gielda - Tana kommune

 • Geir Knutsen

  geir.knutsen@batsfjord.kommune.no 932 08 676
 • Johan Vasara

  johan.vasara@kautokeino.kommune.no

  Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji - Ordfører i Kautokeino kommune

 • Knut Inge Store

 • Kristina Hansen

 • Monica Nielsen

  Monica Nielsen er 41 år, har 2 barn. Oppvokst i Alta og med et stort hjerte for Nordlysbyen. Med unntak av et studieopphold i Frankrike har hun sin utdannelse fra Høyskolen i Finnmark der hun studerte økonomi og administrasjon. Monica har hatt en rekke lederverv i partiet: gruppeleder (2011-2015), tidligere leder av Alta Aps kvinnenettverk og partilag samt nestleder (2007-2011) i hovedutvalg, havnestyret og administrasjonsutvalg. Hun har brei politisk erfaring fra sine 2 perioder i kommunestyret og formannskapet. Monica ser frem til at Arbeiderpartiet kan innta ordførerkontoret, slik at partiet igjen kan lede an i utviklingen i Alta. Oppgavene står i kø, og mange politiske saker må finne sin løsning i neste periode. Hun trekker frem partiets fire hovedsatsinger for de neste fire årene: - Helse. - Kunnskap. – Miljø - Nærings og byutvikling. Ordførerkandidaten ønsker å bygge et solid fundament for brede forlik i kommunestyre. Dette vil skape en forutsigbar politisk situasjon og vedtak som står seg over tid. Med Monica som ordfører vil nærskoleprinsippet videreføres. Det vil jobbes for at også barn født etter 31.8 får rett på barnehageplass påfølgende høst. Altaværingene kan være trygg på at med Monica som ordfører vil kampen fortsette for føde og helsetilbudet i Alta. For å sikre den gode utviklingen kommunen har hatt de siste 20 årene vil Arbeiderpartiet føre en aktiv næringspolitikk og jobbe målrettet for å få viktig infrastruktur på plass. Hun trekker frem utbyggingen av flyplassen, havneutbygging i Bukta, avlastningsveien og Rv 93 Kløfta - Eiby. Parallelt må industriområder opparbeides og boligtomter klargjøres for de som ønsker å bygge seg bolig. Monica er opptatt av å løfte blikket også over kommunegrensa og trekker frem behovet for et styrket samarbeid mellom kommuner og fylker i landsdelen, også for at Alta og Finnmark skal få sin del av verdiskapningen i Nordområdene. Monica ønsker sammen med innbyggerne, næringslivet, lag og foreninger å legge til rette for utviklingen av et moderne Alta. Hun er opptatt av verdiene Altas rike kultur- og idrettsmiljø gir oss som bor her. Fordi det bidrar til tilhørighet, samhold og bolyst. Verdier som gjør Alta attraktiv og som Arbeiderpartiet vil ta vare på. Fordi disse gir lokalsamfunnet et fortrinn samtidig som de ivaretar det som er aller viktigst, det skal være godt å vokse opp – og å leve pensjonistlivet i kommunen vår.

 • Ragnhild Vassvik

  Ragnhild Vassvik 40 år, 2 barn, vokst opp i Gamvik, bor i Karasjok kommune. Jobber nåi Sametinget. interesser: kunst og kultur, friluftsliv og musikk "Vi skal være stolt over vår kulturelle bakgrunn og vårt flerkulturelle særpreg i Finnmark".

 • Robert Jensen

  robert.jensen@vardo.kommune.no 952 82 184
 • Rolf Laupstad

  rolflaupstad@outlook.com 416 17 009
 • Rune Rafaelsen

  Rune Gjertin Rafaelsen, 61 år. Min familiebakgrunn er dypt forankret i Sør-Varanger. Trådte mine første barneår på Jakobsnes. Flyttet til Kirkenes og Solheimslia i 1960, og hadde en spennende og trygg oppvekst som ”Liaramp”, tok artium i 1973, og studerte ved Universitetet i Bergen fra 73 til 78. Giftet meg med Inger Blix Kvammen i 1974. Vi har tre sønner og 7 barnebarn. Min yrkeskarriere som lærer startet i Neiden i 1978. Jobbet som internatlærer fram til 1982. Deretter fortsatte jeg som lærer, og seinere som rektor på Bjørnevatn Skole fram til 1991. Har to perioder i kommunestyret for RV bak meg, fra 1979-87. Har også sittet i styret for Sørild og vært leder i fotballgruppa i 2001 da KIF var i 2.divisjon. Etter 13 år i skoleverket startet jeg med bygdeutvikling i Neiden. Var to år ved Prosjekt Neiden, før jeg ble leder av Grenseland AS. I denne perioden var jeg ansvarlig for ballongfestivalen Arctic Sky fra 1991 – 95. Startet som prosjektansvarlig i Barentssekretariatet i 1997 og ble sekretariatsleder i 2003. Satt som leder i to åremålsperioder fram til 2015. Jeg har hatt, og har, et fantastisk godt liv! I Norges mest spennende kommune. Nå har jeg veldig lyst å bli ordfører i kommunen over alle kommuner. Mine hjertesaker er arbeid for alle, skolepolitikk, næringspolitikk og eldreomsorg, kultur og idrett. Jeg er klar – Arbeiderpartiet ønsker din stemme!

 • Stine Akselsen

  stine.akselsen@lebesby.kommune.no 901 27 226

  Stine Akselsen (43) er vår 6. kandidat til Stortinget. Hun bor i Kjøllefjord og er inne i sin andre periode som ordfører i Lebesby kommune.

 • Svein Atle Somby

 • Terje Wikstrøm

  ter.wik@hotmail.com 904 75 987
 • Trond Einar Olaussen

Ordførere > Hedmark

 • Anita Ihle Steen

 • Bente Elin Lilleøkseth

  har mye spennende på gang i Løten om dagen

 • Hilde Frankmo Tveråen

 • Johnny Hagen

  johnny.hagen@alvdal.kommune.no 479 33 347
 • Kamilla Thue

 • Knut Hvithammer

  knut.hvithammer@gmail.com 412 01 006
 • Lise Selnes

  lise_selnes@hotmail.com 901 44 991
 • Nils Amund Røhne

 • Norvald Illevold

 • Sjur Strand

  Sjur Strand ble valgt til ordfører i Kongsvinger etter kommunevalget i 2015.

 • Terje Andreas Hoffstad

  vterjeho@hotmail.com 410 43 011

  Terje Hoffstad er født i 1962, er Stor-Elvdal Arbeiderpartis ordførerkandidat for perioden 2015 - 2019 og nestleder i lokalpartiet. Han har arbeidserfaring fra skog, utmark, turisme, bygg og anlegg. Sitter sin 5. periode i Stor-Elvdal Kommunestyre og er innvalgt i Hedmark Fylkesting for sin 2. periode

 • Per-Gunnar Sveen

  per.gunnar.sveen@hedmark.org 958 29 112

Ordførere > Hordaland

Ordførere > Møre og Romsdal

 • Bernhard Riksfjord

 • Eva Hove

  eva.hove@midtbust.no 970 15 014

  Leiar

 • Eva Mariann Vinje Aurdal

  - Arbeiderpartiet har vært både arkitekt og byggeleder av verdens beste land å bo i. Det handler om å stå sammen om noen kjerneverdier. At viktige saker løses best sammen. I fellesskap. Eva bor på Nørvøy, og er ordfører i Ålesund Kommune. Hun har som mål å styrke byen som et attraktivt, levende og urbant sentrum, og å bidra til videreutvikling og vekst i Ålesundsregionen.

 • Ingrid Ovidie Rangønes

  ingrid.rangones@averoy.kommune.no 976 89 699
 • Jim-Arve Røssevoll

 • Jon Aasen

  Jeg er fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

 • Jørgen Amdam

  ja@hivolda.no 954 63 942

  Volda er regionsenter på søre spesielt innan offentleg verksemd, men utan systematisk samfunnsutvikling blir vi taparar i den pågåande sentraliseringa. Sentrumsutvikling med miljøgate, fjerning av gjennomgangstrafikk ved bygging av tunnel til Furene vil gi eit sentrumsløft og som i kombinasjon med satsing på kompetanse, kultur og service vil vidareutvikle Volda og regionen. Samfunnsutvikling interesserer meg sterkt, samt å lære Noreg betre å kjenne. Har mykje reise- og foredragsverksemd av den grunn og mange interessante og lærerike samtalar og prosessar. Er «hobbysnekkar» og har streva mykje i gamle hus og med gledelege resultat. Alder 70 år. Gift med barn og barnebarn. Er professor i kommunal planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda, med start i 1973 og har vore med å bygge opp utdanning, forsking og formidling. Har vore rektor og prorektor ved HVO.

 • Kjell Neergaard

  kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no 915 39 396
 • Lilly Gunn Nyheim

  lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no 481 56 609
 • Milly Bente Nørsett

  milly.bente.norsett@tingvoll.kommune.no 913 41 202
 • Oddvar Myklebust

  od-mykl@online.no 906 58 452
 • Roger Osen

  rmosen@online.no 928 61 949

  Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.

 • Ståle Refstie

  Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

Ordførere > Nord-Trøndelag

 • Amund Hellesø

 • Anders Lindstrøm

 • Arnhild Holstad

 • Bente Estil

 • Bjørn Iversen

  bjorn.iversen@verdal.kommune.no 952 83 946
 • Robert Svarva

 • Skjalg Åkerøy

 • Stian Brekkvassmo

  stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no 977 47 273

  Styremedlem. Ordfører Namsskogan

 • Tone Våg

 • Anne Marit Mevassvik

  Fylkesrådsleder (Ap)i Nord-Trøndelag fylkeskommune -er altså politiker på heltid. Har vært aktiv i lokalpolitikk i flere år. Var varaordfører i Overhalla 2003-2007. Fram til jeg ble heltidspolitiker i 2007 har jeg for det meste jobbet enten i skolen, eller med noe som har med skole å gjøre. Bor i Overhalla og synes det er helt topp. Er gift og har to barn på 19 og 11 år.

Ordførere > Nordland

Ordførere > Oppland

 • Arne Fossmo

 • Bjørn Iddberg

  bjorn.iddberg@gjovik.kommune.no 971 21 221
 • Brit Kramprud Lundgård

 • Dag Erik Pryhn

 • Espen Johnsen

  Lillehammers ordfører i inneværende periode, og stiller til valg som Lillehammer APs ordførerkandidat 2015 - 19. Har tidligere vært stortingsrepresentant for Oppland, leder i Oppland AP og AUF i Oppland. Det er veldig mye som går bra i Lillehammer. Samtidig har vi mye ugjort, og framtidas Lillehammer vil stille nye og store krav til oss. Jeg vil fortsette å utvikle en by som gir vekst i bosetting og arbeidsplasser. Vi skal utvikle tjenester innen barnehage og skole, eldreomsorg og helse som gir alle likeverdige muligheter. Da trenger vi en sterk kommune. De store oppgavene løser vi best i fellesskap.

 • Even Aleksander Hagen

  even_hagen@hotmail.com 416 44 654

  Født 1988. Fra Sel. Fylkesordfører i Oppland. Har vært fylkestingsrepresentant siden 2007. Er i perioden 2013-2017 2. vara til Stortinget.

 • Guri Bråthen

  ordforer@ostre-toten.kommune.no 930 26 127

  Ordfører

 • Hans Oddvar Høistad

  hans.oddvar.hoistad@gausdal.kommune.no 901 88 467
 • Harald Tyrdal

  harald.tyrdal@hebb.no 934 54 719

  Harald er født 1. januar 1972 er oppvokst i Stavern, men bor nå på Grua. Han ble Arbeiderpartiets ordfører etter kommunevalget 2011. Han er utdanna som lærer og har jobbet som undervisningsinspektør på Slattum skole i Nittedal. Han ønsker fortsatt å stå på hver dag for å gjøre Lunner til en enda bedre kommune å bo i, arbeide i, bli gammel i – og drive næringsvirksomhet i. Hans hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljøet, samt en trygg og verdig eldreomsorg.

 • Inger Torun Klosbøle

  Født og oppvokst på Sørskogen i Aurdal. Har hele livet vært opptatt av å utvikle gode tjenester for folk i kommunen og Valdres. Er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Er i tillegg gruppeterapi og arbeider ved DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres. Har de siste årene vært ordfører i Nord-Aurdal kommune. Vil arbeide for at kommunene skal utvikle tjenestene. Bygge omsorgsboliger for demente i Aurdal og ved det Lokalmedisinske senteret. Frivilligsentralen og tilbudene videreutvikles sammen med satsingen på folkehelse. Våre viktigste samferdselsårer er E 16, Fv 33 og Fv 51 må rehabiliteres og fullføres. Dette danner grunnlaget for næringsutvikling. Kommunen og Valdres sitt fortrinn her må synliggjøres og utvikles ytterligere. Gjennom samarbeid vil vi løse framtidens oppgaver. Gleder meg til å løse oppgaven sammen med dere velgere!

 • Iselin Jonassen

  iselin.jonassen@hotmail.com 916 43 500

  Det er mykje som går bra i Vågå. Vi har fortsatt mange spennande og uløyste oppgåver framfor oss. Det å forme framtidas Vågå stiller store og nye krav til oss. Eg har tre hjertesaker. Ein god bygde- og næringsutvikling. Vi må skape fleire arbeidsplassar, for å få fleire til å busetja seg her. Trygge og gode velferdstenestener. Dette må vidareutviklast. Alle innbyggjare i kommunen skal gjevast likeverdige tenester og moglegheiter. Det krev vilje til omstilling og nytenking. Trygg økonomisk styring. Med mål om ein sunn kommuneøkonomi. Saman skapar vi dei beste løysningane.

 • Kjell Berge Melbybråten

  kbm@oystre-slidre.kommune.no
 • Lars Magnussen

  Mitt navn er Lars Magnussen. Jeg er 59 år og er født og oppvokst på Jevnaker. Jeg er singel, har tre voksne barn på 30, 42 og 45 år. Jeg er utdannet sivilingeniør. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver i Norconsult AS i Sandvika og Hønefoss. Min jobb omfatter oppdrags‐ og prosjekteringsledelse innenfor rådgivning og prosjektering av vannverk og avløpsrenseanlegg. Kundeneer i hovedsak kommuner og interkommunale selskaper. Jeg har tidligere jobbet mange år i andre konsulentselskaper før jeg begynte i Norconsult i 2001, og har til sammen 36 års erfaring i bransjen, 3 av disse i leverandørbransjen. På fritiden er jeg glad i å sykle, å gå på ski og trene i treningsstudio. Jeg er også en ihuga hjemmebrygger av øl i alle mulige varianter også etter egne oppskrifter. I forening‐/fagforeningslivet så har jeg i en årrekke vært med i styre og stell i Jevnaker IF Skøyter og i velforeningen på Samsmoen. I JIF Skøyter så var jeg både primus motor for arrangementer og for etablering av kunstisbane på Jevnaker Stadion. Min politiske bakgrunn strekker seg helt fra 1979 hvor jeg ble valgt inn som leder av kulturstyret i Jevnaker for Arbeiderpartiet. I perioden 1983 til 1987 så satt jeg i kommunestyret og var også medlem i teknisk styre (nestleder) og eiendomsutvalget (leder). Så fulgte en pause frem til 2003 hvor jeg ble valgt inn i kommunestyret, formannskapet og planutvalget (leder) og har vært valgt inn i kommunestyret de to siste periodene også. I inneværende periode har jeg også vært varaordfører. Jeg er opptatt av fellesskapet og det vi kan få til sammen. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn og alder. Stedsutvikling, skole, eldreomsorg og infrastruktur er viktige temaer for meg. Med ønske om et godt valgår. Lars Magnussen

 • Leif Waarum

 • Rune Støstad

  rs@nord-fron.kommune.no 918 64 767

  Rune Støstad er 43 år gammel, er gift og har to barn og bor i Ruste Rune har lang og bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. I dag er han daglig leder for Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark. På fritida er Rune sterkt engasjert i frivillig arbeid, både innen både fotball, langrenn og ulike arrangement. Rune er flink til å lytte og ta med folk på råd. Han er en samlende person og lagspiller som ønsker å jobbe tett med frivillige lag, arbeidstakerorganisasjoner, næringsliv og andre politiske partier. Runes tre hjertesaker er næringsutvikling, skole og helse/omsorg.

 • Terje Odden

 • Toril Grønbrekk

  toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no 907 92 533
 • Vidar Eltun

  vidaeltu@bbnett.no 917 23 502

Ordførere > Oslo

 • Raymond Johansen

Ordførere > Rogaland

Ordførere > Sogn og Fjordane

 • Arild Ingar Lægreid

 • Harald Norvald Offerdal

 • Håkon Myrvang

  hakon.myrvang@naustdal.kommune.no 468 90 950
 • Jarle Aarvoll

 • Jon Håkon Odd

  Eg er fødd i 1977 og vaks opp i Leikanger. Etter nokre år med studiar ved Universitetet i Bergen flytte eg heim for å arbeide i dåværande Noreg.no. Eg er gift med Herdis, og bur saman med familien min på Seberg. Til dagleg jobbar eg som seniorrådgjevar i Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) med digitalisering av offentlege tenester. Eg har i mange år vore hovudtillitsvald i Difi og leiar av Norsk tenestemannslag si avdeling i direktoratet. Eg har vore leiar i Leikanger Arbeidarparti sidan 2011. Årsaka til at eg er med i Arbeidarpartiet er at dei som eg ønskjer eit samfunn med små forskjeller og store moglegheiter. Dei viktigaste politiske sakane i Leikanger for meg er bustadspolitikk, oppvekstmiljø og gode og nære velferdstenester. Leikanger kommune er blant landets beste plassar å bu. Me har gode forutsetningar til å halde fram den gode utviklinga me har hatt dei siste tolv åra, men det krev at me gjer rette val og finn dei beste løysingane. Eg trur at det er noko me gjer best i fellesskap. Leikanger Arbeidarparti stiller med ei sterk liste, med flinke, engasjerte og handlekraftige kandidatar. Eg er stolt av å få lov til å stå på topp på denne lista, og gler meg til det viktige arbeidet me skal gjere i den neste kommunestyreperioda. Difor håpar eg at du stemmer på oss i Arbeidarpartiet ved valet i haust. Me vil meir, og med gode kandidatar og ein framtidsretta politikk er eg trygg på at me i lag tek Leikanger vidare i rett retning.

 • Kristin Maurstad

  kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no 412 34 049

  Eg er leiar i Vågsøy Arbeidarparti, sit i kommunestyret i Vågsøy, varaordførar. Eg står på 3. plass på stortingslista til Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Hadde vikariat som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet frå desember 2012 til april 2013. Er eigentleg sunnmøring, men bur på Bryggja med mann og to born på seks og åtte år. På fritida likgår det stort sett i trening, friluftsliv og litteratur, i tillegg til politikken. Jobbar som dagleg leiar i Innovatitt AS i Måløy, med fokus på å utvikle maritim og teknologisk næringsliv.

 • Ola Teigen

  Ola Teigen er Flora Ap sin ordførarkandidat. Han har mellomfag i historie og sosiologi. Er handverkar av yrke. Blei engasjert i politikken grunna fordelingpolitikk. Hjertesaker er unge, fritid og næringspolitikk.

 • Petter Sortland

  Gift, fødd i 1961 og oppvaksen i Årdal. Frå april 1991 til oktober 2011 var eg næringssjef i Høyanger kommune og dagleg leiar i Høyanger Næringsutvikling AS (HNU). Frå 27. oktober 2011 har eg vore ordførar i Høyanger kommune...

Ordførere > Svalbard

 • Arild Olsen

Ordførere > Sør-Trøndelag

Ordførere > Telemark

 • Bengt Halvard Odden

  bengt.halvard.odden@hjartdal.kommune.no 924 89 620
 • Bjørg Tveito Lundefaret

  bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no 913 51 748
 • Erik Skjervagen

  erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 950 36 172

  Erik er distriktets sterkeste talsmann. Som ordfører i Fyresdal er det kampen for distriktene og en politikk som legger til rette for bosetting i hele landet, som er Eriks viktigste profilsak. Alt må ikke sentraliseres for at det skal være godt nok! Er gift med Laila og var rådmann før han ble ordfører i 2011.

 • Gry Fuglestveit

  gryblinger@hotmail.com 990 38 207
 • Halfdan Haugan

  halfdan.haugan@seljord.kommune.no 913 98 700

  Verdiar: Fellesskapsløysingar der me løyser store og små oppgåver ved hjelp av eit sterkt fellesskap. Dette brenn eg for: Arbeidsplassar. Det vil føre til auka busetnad og utvikling av lokalsamfunnet. Det at alle, uansett utgangspunkt, har like moglegheiter til å utvikle seg er også viktig for meg.

 • Hallgeir Kjeldal

 • Halvor Homme

  halvor.homme@nissedal.kommune.no 907 77 757
 • Hedda Foss Five

  Hedda Foss Five (f. 1976) er ordfører i Skien kommune. Hedda er ekte skiensjente, ODD-patriot, bosatt på Gulset og har tre barn. Hedda har vært aktiv i Arbeiderpartiet og AUF gjennom hele sin ungdom og voksne liv. Som ordfører har hun bemerket seg med å være godt synlig og aktiv ute hos næringslivet, skoleverket og innbyggerne. I forrige periode (2007-2011) var hun leder for Skien Arbeiderpartis bystyregruppe, og perioden 2003-2007 var hun fylkespolitiker. - Noen av mine hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljø og folkehelsa. For mange enkeltpersoner og nærmiljøer er det de små og nesten usynlige sakene som virkelig betyr noe. Men det er like fullt disse sakene som skaper trivsel i hverdagen, sier Hedda Foss Five.

 • Jone Blikra

  jone.blikra@kragero.kommune.no 924 62 989

  Jone er ordfører i Kragerø og tidligere politi og lensmann. Sammen med Trine, og har tre voksne barn. Jone mener kampen for det seriøse arbeidsliv er den viktigste kampen vi må ta hver eneste dag. Ordnede arbeidsforhold, gode pensjon- og arbeidsvilkår gir tryggere ansatte, og trygge ansatte gir mer!

 • Mette Haugholt

 • Robin Martin Kåss

  robin_kass@hotmail.com 909 37 662

  Robin Kåss er ordførerkandidat for Porsgrunn Arbeiderparti 2015. Han er gift med Anita og har tre barn som går på Tveten skole og Nystrand barnehage. Robin jobber som bedriftslege på Vessia, er bosatt på Eidanger og har levd mesteparten av sitt liv i Porsgrunn kommune. Som ungdom var Robin med i AUF og Juvente. Senere ble han også med i Europeisk Ungdom. Han ble valgt inn i Porsgrunn bystyre og formannskap som attenåring i 1995. Etter militærtjeneste på KNM Stavanger begynte å han å studere medisin ved University of Liverpool. Før og under studietiden jobbet han på magnesiumfabrikken på Herøya. I 2004 begynte han som fastlege ved Solum Legesenter i Skien og ble senere også medisinskfaglig ansvarlig ved Skien legevakt og ved voldtektsmottaket i Telemark. I 2007 ble han valgt til leder i Porsgrunn Arbeiderparti og ble senere samme år på nytt valgt inn i Porsgrunn bystyre. Han ble gjenvalgt til bystyret 2011. Robin var statssekretær i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2008, det siste året for Jonas Gahr Støre i Helse- og omsorgsdepartementet inntil regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013.

 • Sven Tore Løkslid

  sven.tore.lokslid@t-fk.no 976 98 619
 • Tarjei Gjelstad

  tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no 952 41 315

Ordførere > Troms

Ordførere > Vest-Agder

 • Arnt Abrahamsen

  Ordfører

 • Astrid Margrethe Hilde

  astridm.hilde@gmail.com 907 51 461

  Astrid har vært ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse. Dette panelet skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, NAV og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Fra 2007 arbeidet hun som jurist i Agder Energi Nett. Fra 2001 var hun advokat og leder for storkundeavdelingen i Agder Energi.

 • Helge Sandåker

Ordførere > Vestfold

 • Are Karlsen

  arekar@online.no 911 37 727
 • Bente Kleppe Bjerke

  ben-bje2@online.no 900 16 158
 • Elin Gran Weggesrud

  Alder og bosted: 40 år - Østbygda Yrkesbakgrunn: Pedagog, tilleggsutdanning i ledelse, nå fagansvarlig i attføringsavdelingen til Fretex Mine verdier Medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Dette er viktig for meg Samarbeide bredt for å fortsette den gode utviklingen og styringen i Sande. En fremtidsretta vekst og utbygging i hele kommunen, med flere arbeidsplasser. Tidlig innsats og forebyggende arbeid i alle tjenester. Gode barnehager og skoler, gode omsorgstilbud for eldre og pleietrengende.

 • Mette Måge Olsen

  mette.maage.olsen@hof.kommune.no 990 41 994

  49 år Yrke: kulturkonsulent Mette har bodd i Hof i hele sitt liv, og er glad i og stolt av bygda, noe som også er hovedmotivasjonen for hennes politiske engasjement. Hun har også 30 års fartstid i varierte roller i forskjellige sektorer, samt vært hovedtillitsvalgt i 21 år med plass i administrasjonsutvalget, og føler derfor at hun kjenner kommunen godt. Mette har tidligere vært stor motstander av kommunesammenslåing. Hun har likt nærheten og små, oversiktlige miljøer. Utviklingen har gått i retning av flere store, komplekse oppgaver til kommunene. Det samarbeides i dag interkommunalt om mange tjenester, som har ført til det bedre for innbyggerne. Dette medfører mer administrasjonskostnader og mindre politisk styring. Derfor ser hun, som alle de andre kandidatene på listen, behovet for endringer i kommunestrukturen. Men før en sammenslåing kan skje, har vi en viktig oppgave foran oss, nemlig å ruste opp Hof med god infrastruktur. Vi må tenke langsiktig på hvilke tjenester som er viktig for innbyggerne å ha lokalt og vi vil arbeide hardt for å sikre god kvalitet på tjenester også i fremtiden. Full barnehagedekning, skole med godt læringsmiljø, SFO, fritidstilbud og god eldreomsorg er viktig for at det skal være godt å bo i en kommune. En god skole med godt tverrfaglig samarbeid gir de beste forutsetninger for å bygge unge, kreative mennesker som igjen kan bidra inn i et fremtidig næringsliv. Arbeid til alle er en av de viktigste målsettingene for oss, og vi veit at det er det beste folkehelsetiltaket. Derfor er det viktig at kommunen som arbeidsgiver, men også næringslivet for øvrig, bidra med lærlingeplasser og åpner for arbeidstrening for de som trenger det. Mette mener at vi skal bidra positivt til næringsetablering og lytte til de behov eksisterende næringsliv har. Ved å tenke kultur som næring kan vi bidra til å videreutvikle Eidsfoss, uten å glemme innbyggernes behov. Det må arbeides for å tilrettelegge infrastruktur, slik at det blir attraktivt å etablere næring i Hof. Mer næring vil også gjøre det attraktivt å bo i bygda, og Hof trenger flere innbyggere. Vi må samarbeide med de som ønsker å legge ut boligtomter, realisere kommunens egne områder, og markedsføre og fremsnakke kommunen vår som en god bo-kommune. I tillegg til vakker natur og mulighet for rekreasjon og friluftsliv, vil hun fremheve gode offentlige tjenester, og ikke minst frivilligheten, det viktige arbeidet som nedlegges, som bidrar til fellesskap og gode tilbud. Mette ønsker et raust, rettferdig og inkluderende samfunn, hvor alle har mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. I hennes politisk engasjement, ønsker hun positiv fokus og evne til å se muligheter og løsninger i kommende valgperiode!

 • Rune Høiseth

  Ordfører

Ordførere > Østfold

 • Ellen Sofie Solbrække

  Er gruppeleder, medlem av formannskap og kommunestyret i Rakkestad. Er medlem av styret for Østfold AP og leder for kvinnenettverket i Østfold. Jobber i Halden fengsel og har arbeidet i kriminalomsorgen i over 20 år.

 • Hanne Kristin Tollerud

  hanne.tollerud@politiker.moss.kommune.no 943 13 206

  Adjunkt

 • Inger Lise Skartlien

  inger.skartlien@rygge.kommune.no 911 99 531
 • Jon-Ivar Nygård

  join@fredrikstad.kommune.no
 • Kjersti Nythe Nilsen

  kjersti.nilsen@marker.kommune.no 412 96 895
 • Ole Haabeth

 • Sindre Martinsen-Evje

  Sarpsborg er byen i mitt hjerte. Jeg stiller til valg som ordfører fordi jeg vil være med å skape et samfunn der barn og unge lykkes, og der alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, legning og etnisitet.

 • Svein Olav Agnalt