Stortingsrepresentant

Rigmor Aasrud

Rigmor er stortingsrepresentant for Oppland og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Rigmor Aasrud

Jeg er født i 1960, bor i Gran og kommer fra Vestre! Har vært medlem i kommunestyret fra 83-05, og var ordfører i 10 år. Etter det har jeg vært statssekretær og statsråd, men nå er jeg på Stortinget og leder stortingsgruppa vår. Jeg er glad i kultur og følger det meste av sport, og er glad i å være sammen med barnebarna.

Det har blitt større forskjellen de siste årene, både mellom folk i Norge og mellom ulike distrikter i Norge. Sosial ulikhet er dårlig for samfunnet. Noe av det viktigste vi kan gjøre i politikken, mener jeg er å redusere gapet mellom de som har mest og de som har minst. I Arbeiderpartiet er reduserte forskjeller og like muligheter for alle noe av det som ligger til grunn for alle politikkområder.

Det viktigste for å redusere ulikhet, er å sørge for arbeid til alle som kan jobbe. I Innlandet er det nærmere 10.000 mennesker som både kan jobbe og vil jobbe - men som det ikke er jobb til. Samtidig ser vi at det er mange uløste oppgaver, og ikke minst mange muligheter knyttet til å skape flere verdier og flere arbeidsplasser gjennom de store skogressursene vi har i Oppland og Hedmark. I dag går altfor mye av dette til eksport som tømmerstokker, for å bli foredlet av industrien i andre land. Arbeiderpartiet har en klar plan om at vi skal gjøre mer av dette hjemme, og at staten skal ta en sterkere og klarere aktiv rolle i å bygge ny industri og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser her hjemme i Norge.

Jeg tok gymnaset på Hadeland fra 1976 til 1979, og jobbet deretter i flere år i Hertz bilutleie og deretter i Aas Data. Det var også da - ved valget i 1979 - jeg første gang ble valgt inn i en folkevalgt oppgave, som kommunestyrerepresentant i Gran. Jeg kan ikke huske at jeg hadde ordet særlig ofte i den første perioden, og som relativt ung og uerfaren i rollen var det nok en del av de andre Ap-folkene som først og fremst førte ordet for oss. Men det var lærerikt og nyttig, og jeg syns jeg var med på å bidra til å bygge lokalsamfunnet. Så jeg takket ja da jeg ble spurt om å stille til valg for en ny periode fire år etterpå.

Etterhvert ble det enda flere perioder, og totalt satt jeg i kommunestyret i Gran i 26 år, fra 1979 til 2005. I perioden fra 1995 til 2005  var jeg ordfører i Gran, og jobber da med lokalpolitikk på heltid. Men allerede noen år før det hadde jeg blitt engasjert i heltid med politisk arbeid; Arbeiderpartiets landsmøte i 1992 valgte meg som kvinnepolitisk sekretær og jeg jobbet derfor med likestillingspolitikk på heltid fram til jeg ble valgt som ordfører i Gran på slutten av året  i 95.

Samtidig med at jeg hadde oppgaver i lokalpolitikken ble jeg valgt inn som vararepresentant til Stortinget fra 1993. Første gang jeg ble valgt inn som fast stortingsrepresentant var ved valget i 2009, og etter Arbeiderpartiets valgseier den høsten ble jeg utnevnt til statsråd i Jens Stoltenbergs regjering. Jeg var fornyings-, administrasjons- og kirkeminister fra oktober 2009 og fram til Jens Stoltenbergs regjering ble avløst av Erna Solbergs regjering etter valget i 2013.

Jeg har også erfaring fra mange andre politikkområder. For eksempel var jeg statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i fire år fra oktober 2005 til oktober 2009. Og jeg har vært nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra høsten 2013 til sommeren 2015. Deretter var jeg i arbeids- og sosialkomiteen, og fra 2018 var jeg finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet en periode - mens jeg nå den siste tiden igjen har vært i arbeids- og sosialkomiteen.

Når det gjelder interesser utenom politikken, så har jeg en fortid som aktiv håndballspiller - og en aktiv nåtid som ivrig håndballentusiast. Jeg prøver å få med meg alt som spilles av landskamper for både damelaget og herrelaget, og OL-sendingene fra Tokyo har jeg fulgt tett og nøye. Det var langt på vei politikken som satt en stopper for tiden som aktiv håndballspiller, for jeg startet med håndball i 1972 og holdt på i 26 år - til politikk og folkevalgte oppgaver tok for mye av tiden.

Idrett og politikk har mye felles. Jeg har lært mye av håndballen. Det å samarbeide og spille på lag. Man er nødt til å få alle til å være med for at laget skal fungere. Sånn er det i Norge også. Skal vi lykkes som land, må vi ha et sterkt fellesskap der vi stiller opp for hverandre. Der ligger også mye av kjernen i Arbeiderpartiets politikk og Arbeiderpartiets syn på samfunnet.

Besøk gjerne siden min på Facebook: https://www.facebook.com/Rigmor-Aasrud-104005091927931