Stortingsrepresentant

Tove Elise Madland

Tove Elise er stortingsrepresentant for Rogaland og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Tove Elise Madland

Bli bedre kjent med Tove Elise Madland:

Jeg er fra Vindafjord, men født og oppvokst på Randaberg . Er gift og har vokse barn og bonusbarn, barnebarn og bonusbarnebarn.Er utdannet helsefagarbeider og jobber i demensomsorgen. På fritida liker jeg å lese og strikke.Opptatt av menneska rundt meg skal bli sett for den de er og at ingen bli utsett for hets for sin tro eller legning. Likeverd, rettferdighet og nestekjærlighet er viktig.Er opptatt av et seriøst og velorganisert arbeidsliv med hele og faste stillinger, og skal en få til dette er det faglig politiske samarbeidet viktig. Har lang erfaring fra tillitsvalgt arbeid både lokalt og regionalt, som tillitsvalg i Fagforbundet og lokal LO.Er også opptatt av frivilligheten, har selv være en del av dette i mange år, alt fra fotball, søndagsskole, 4 H og menighetsarbeid. De må gis gode rammevilkår, uten frivilligheten stopper aktiviteten i byer og distriktet opp.  Frivilligheten gjør ditt og mitt nærmiljø til akkurat det gode stedet det er.Dette sikrer det samfunnet jeg ønsker, inkludering av alle uten tanke på bakgrunn og økonomiske muligheter. 

På Randaberg vokste jeg  opp i et trygt og godt kirke-, og bedehus miljø, dette har gjort meg til den jeg er og preger mitt menneskesyn. Mennesket er unikt uansett hvem du er, hvor du kommer fra og i samfunnet skal det være plass til alle. Inkludering og ikke ekskludering er av alle, ingen er bare det du ser. Rettferdighets sansen min er sterk, jeg blir opprørt av urettferdighet og aller viktigst er at alle mennesker som tråkker feil må få en ny mulighet, ingen mennesker går feilfri gjennom livet!

Har flere perioder i lokalpolitikken, har blant annet vært varaordfører i Vindafjord kommune. Det lokale selvstyre og en forutsigbar kommuneøkonomi er viktig. Kommune må ha gode og forutsigbare rammer, slik sikres det gode tjenester til innbyggerne. Nærhet til tjenestene et viktig, nærhet gir trygghet - kommunen skal være innbyggeres beste venn.