Stortingsrepresentant

Stein Erik Lauvås

Stein Erik er stortingsrepresentant for Østfold og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Stein Erik Lauvås

Hva er ditt beste politiske minne?

Et av mine beste politiske minner er da Marker Arbeiderparti fikk rent flertall i kommunevalget i 2007 med 55%. Valgkampen det året var slutten på min første periode som ordfører i Marker, og starten på den andre. At Arbeiderpartiet fikk rent flertall viste at folk i Marker var fornøyde med jobben vi hadde gjort de siste fire årene og betydde mye for både meg og Marker Arbeiderparti. 

Hva er de viktigste sakene for Østfold?

Trygge og gode arbeidsplasser er den viktigste kampsaken for Arbeiderpartiet. Både De siste årene har vært preget av pandemi, strenge restriksjoner og permitteringer. Dette har bidratt til usikkerhet for mange bedrifter og ansatte. Et utrygt arbeidsmarked rammer de unge og de med lite utdannelse hardt, og vi må gjøre det vi kan for å sikre trygge og gode arbeidsplasser både nå og for framtida. 

Vi fikk gjennomslag for å løse opp Viken og ta tilbake Østfold. Nå skal vi jobbe for å gi nye Østfold de beste forutsetningene sammen.

Om Stein Erik

Stein Erik har hatt verv i AUF og Arbeiderpartiet siden midten av 80-tallet. I tillegg har han vært aktiv i fagbevegelsen, både igjennom tillitsverv og som ansatt. Utenom politikken er hestesport, jakt og fiske blant interessene. 

  • Han har vært folkevalgt siden 2003, som ordfører i Marker kommune 2003-2013 og som stortingsrepresentant fra 2013.

  • Medlem av energi- og miljøkomiteen på stortinget.

  • Stein Erik har vært både tillitsvalgt og ansatt i Handel og Kontor.

  • Han har vært leder av Østfold Arbeiderparti siden 2014.

  • Stein Erik har ikke høyere utdanning, men gikk rett ut i arbeidslivet etter grunnskolen.

  • Han er medlem av Handel og Kontor.

Stein Erik Lauvås