Stortingsrepresentant

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås

Innvalgt i 2013. Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen