Stortingsrepresentant

Eigil Knutsen

Eigil er stortingsrepresentant for Hordaland og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Eigil Knutsen

Jeg har representert Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets på Stortinget siden 2017, og er tredjekandidat ved høstens valg. Jeg er leder av Finanskomiteen på Stortinget.

På Stortinget denne perioden har jeg vært medlem i både arbeids- og sosialkomiteen og deretter finanskomiteen. Dermed har jeg jobbet mest med arbeidsliv og økonomisk politikk. Det siste året har koronapandemien preget livene våre, og arbeidet på Stortinget har handlet om krisetiltak for folk som mister jobben og bedrifter som sliter. 

Arbeiderpartiets mål er at krisepolitikken skal være rettferdig. DE som blir permittert eller arbeidsledige skal sikres en inntekt å leve av. Bedrifter som vanligvis ville klart seg skal støttes gjennom krisen. Dette forutsetter at krisestøtten ikke går til utbytter, bonusutbetalinger og økte lederlønninger. 

Med dagens regjering vil vi komme ut av koronakrisen med økte forskjeller mellom folk. Arbeiderpartiets forslag om en rettferdig krisepolitikk blir nedstemt av Høyre og deres samarbeidspartier. Hvis vi vil, kan vi redusere forskjellene, styrke velferden og få flere i jobb. Men da må ha en ny AP-ledet regjering. 

Ta gjerne kontakt på [email protected] dersom du har innspill på saker jeg bør jobbe med.  

Eigil Knutsen på åpningen av Stortinget

Eigil Knutsen på åpningen av stortinget