Stortingsrepresentant

Ragnhild Male Hartviksen

Ragnhild er stortingsrepresentant for Akershus og sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Ragnhild Male Hartviksen

Jeg heter Ragnhild Male Hartviksen og bor i Asker. Jeg har to sett tvillinger og bor i Spikkestad i Asker kommune. Jeg er lokalpolitiker i Asker, og spesielt engasjert i oppvekst og samfunnsutvikling.

Barn og unges oppvekstvilkår, og spesielt til de som trenger ekstra bistand, har alltid vært en rød tråd i mitt politiske engasjement. Jeg bruker mye tid på å reise, strikke, bake og matlaging, men hobbyene har også passet godt med å jobbe som avlaster i eget hjem for gutt gjennom 16 år. Da bakte vi pizza, lo og koste oss. Jeg har også deltatt flere ganger som frivillig ferievenn, hvor jeg har fulgt brukere med ulike behov til ferie på Solgården i Spania. Her har jeg fått flere gode venner og lært mye om hverdagen til pårørende og brukere som trenger noe ekstra. Det er en erfaring jeg tar med meg og som har formet mitt politiske arbeid.

Sterkt er også mitt engasjement for rettighetene og vilkårene til de som jobber med barn som trenger noe ekstra hjelp. Jeg engasjerte meg som tillitsvalgt i Fagforbundet allerede som 18-åring, og har hatt ulike verv i fagbevegelsen gjennom 25 år.

Jeg har bred erfaring fra lokalpolitikken i både Røyken og Asker, og har tett kontakt med flere yrkesgrupper og innbyggere. De siste årene har jeg også fått mye god erfaring innen samfunnsplanlegging og byggesaker.

Mitt politiske engasjement bygger mye på de erfaringer jeg har gjort meg gjennom 26 år i arbeidslivet som pedagogisk-psykologisk rådgiver, avlaster, miljøarbeider og mor. Engasjementet holdes oppe av at man ser at det nytter, og at man kan påvirke i både små og store saker. Jeg er blant annet kjempestolt over å ha fått vedtatt i Arbeiderpartiets partiprogram at barn med spesielle behov skal få den oppfølgingen de trenger, også i SFO-tiden, noe alle som kjenner hverdagen til barn med spesielle behov eller som jobber i SFO vet viktigheten av.

Ragnhild Hartviksen smiler mot kamera med armene ned

En god skole tilrettelagt for alle barn.

  • Er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver (cand.ed).

  • Medlem av i fagpanelet til "Spedbarnsboken", en bok som gis ut til alle som føder barn i Norge.

  • Jobber som daglig leder i Tvillingforeldreforeningen.

  • Har bred arbeidserfaring fra forebyggende barnevern.

  • Har vært mangeårig ansatt i PP-tjenesten.

  • vært tillitsvalgt i Fagforbundet i 25 år.

  • Vært miljøarbeider i vernet bolig, støttekontakt og avlaster.

  • Sitter i Asker kommunestyre.

  • Holdt mye foredrag inne utvikling, mestringsmotivation og læring, og har undervist i dette på universitetsnivå.

  • Sitter i familie- og kulutrkomiteen fra 2021.