Stortingsrepresentant

Frode Jacobsen

Frode er stortingsrepresentant for Oslo og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Frode er leder i Oslo Arbeiderparti.

Frode Jacobsen

Jeg heter Frode og har alltid bodd på Bøler. Der bor jeg fortsatt med kone og tre barn som er i ferd med å bli voksne. Jeg er leder for Oslo Arbeiderparti og er til daglig å finne på Rådhuset der jeg leder finansutvalget og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret.

For meg er det viktigste i livet også det viktigste i politikken. Det handler om folk, enten de bor på Bøler eller andre steder i Oslo og Norge skal føle en grunnleggende trygghet i sine liv. Trygghet i og for arbeid. Trygge og gode nærmiljøer. Trygghet for god omsorg for barn og eldre. Trygghet for egen helse.  «Det mener jo alle», tenker kanskje du? Mulig det, men det vises i så fall ikke i praksis. Er det noe korona-pandemien har vist oss er hvor avhengig vi er av fellesskapet og at vi stoller opp og viser solidaritet. Sterke fellesskap skaper den trygghet alle folk trenger i sine liv. Arbeiderpartiet er garantisten for dette.

Jeg har vært folkevalgt i bydelen min og var en periode leder for bydelsutvalget på Bøler. Nå sitter jeg i bystyret og kjenner på utfordringene til hele Oslo. De erfaringer jeg fra politikken og livet mitt i byen ønsker jeg å ta med inn på Stortinget og være en tydelig Oslostemme der. Vi trenger folk på Stortinget som står opp for Oslo, og den rollen ønsker jeg å ta!

Sjøl spilte jeg fotball og gikk på langrenn i barndommen, men var aldri særlig god. Mitt engasjement innen fotballen er først og fremst sofaen TV’en når Liverpool spiller. Men to av gutta mine spiller fortsatt fotball på Bøler i tillegg til innebandy. I 10 år har vi hatt barn i korpset og jeg var styreleder for korpset i år. Så frivilligheten ligger mitt hjerte nær og jeg har og mange sekker med dopapir til inntekt for korps og skoleturer.