Samferdselsminister

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård

Politikk er hovedinteressen til Jon-Ivar, og han meldte seg inn i Torsnes AUF i 1989. Siden den gang har han hatt verv i først AUF og deretter Arbeiderpartiet. I Arbeiderpartiet har han hatt verv på både kommune-, fylke-, og sentraltnivå. Utenom politikk er båtliv og trening i marka blant interessene.

  • Jon-Ivar er utdannet cand.mag. ved Universitet i Oslo 1994-1998.
  • Folkevalgt i Fredrikstad kommune fra kommunevalget i 1993 fram til stortingsvalget 2021.
  • Ble valgt til ordfører i Fredrikstad i 2011, og gjenvalgt både i valget i 2015 og i 2019.
  • Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014.
  • Langvarig medlem i Fagforbundet.
  • Samferdselsminister 2021-
Jon-Ivar Nygård og Ingvild Kjerkol  smiler

Jon-Ivar Nygård og Ingvild Kjerkol på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015

Gerd Kristiansen, Jon-Ivar Nygård og Kjersti Stenseng.

Gerd Kristiansen, Jon-Ivar Nygård og Kjersti Stenseng i 2016.

Mann på talerstol med blå dress og rød vegg bak

Jon-Ivar Nygård på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017.

Bli bedre kjent med Jon-Ivar Nygård: