Stortingsrepresentant

Jorodd Asphjell

Jorodd Asphjell