Stortingsrepresentant

Jorodd Asphjell

Jorodd er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Jorodd Asphjell

Jorodd er stortingsrepresentant for Trøndelag, valgkrets sør i perioden 2021 - 2025.

Her kan du lese mer om Jorodd på Stortinget: Biografi: Asphjell, Jorodd (stortinget.no) 

Æ e Trønder, født, oppvokst og bosatt på Fannrem i Orkland. Med Folkets Hus som nærmeste nabo, var veien kort til AUF og Arbeiderpartiet, hvor jeg har vært medlem siden 1975. Jeg har hatt gleden av å kunne være folkevalgt i kommunestyret, fylkestinget og de siste årene som heltidspolitiker for Sør-Trøndelag på Stortinget. 

Etter 8 år med borgerlig regjering er viktige grunnverdier under press, og offentlige velferdstjenester blir gradvis privatisert. Avgifter på snus og alkohol reduseres, samtidig som egenandelen for helsetjenester øker og støtte til barnebriller og tannhelse forsvinner, det samme gjør feriepenger på dagpenger for permitterte og arbeidsledige. Jeg mener alle fortjener trygghet, trygghet for arbeid og inntekt og tilgang til offentlige helse- og velferdstjenester med god kvalitet. Vi må styrke distriktene, og stoppe sentraliseringen vi har sett de siste årene. Det er i kommunene folk bor og lever sine liv, derfor mener jeg det er viktig å bevilge mer penger til kommunene. Alle skal ha muligheten til å gå på en god nærskole, hele og faste stillinger, tilgang til gode helse- og omsorgstjenester og føle trygghet, uansett hvor du bor.

Forskjellene i samfunnet har økt de siste årene, fortsetter denne utviklingen kan vi risikere et samfunn som ikke lenger er bygget på fellesskap og solidaritet, men konkurranse. Er det virkelig dette vi ønsker etter alt vi har bygd opp og som gjør Norge til verdens beste land å bo i? Nå er det vanlige folk sin tur! Jeg starta min yrkeskarriere som lærling og senere fagarbeider (Svenn) som Grafisk boktrykker hos Grytting AS på Orkanger (1977-1993). Senere drev jeg egen sportsforretning, Sport 1 på MO-marked på Fannrem (1993-1997). Deretter gikk veien videre som fylkessekretær for Sør-Trøndelag Arbeiderparti (1997-2005). 

Som medlem av Utdanning- og forskningskomiteen er jeg nå spesielt opptatt av at flere unge velger yrkesfag, at alle som ønsker det får lærlingplass, og at vi kan utdanne enda flere stolte fagarbeidere for å styrke kvaliteten i våre velferdstjenester og konkurransekraften i næringslivet. Faglige rettigheter og et organisert arbeidsliv har engasjert meg fra jeg var faglig leder i AUF, og jeg har vært fagorganisert hele mitt voksne liv. Som grafisk fagarbeider var jeg klubbleder og leder av Orkdal Grafiske Fagforening. Fagforeninger og organiserte arbeidstakere sørger ikke bare for seg selv, men tar ansvar for samfunnsutviklingen og for hverandre. Uten et organisert arbeidsliv vil vi få et mer utrygt arbeidsliv i Norge. Gode ferieordninger, gode rammer for arbeidstid, lønnsvilkår, pensjon og trygghet om vi blir syke. Dette er ordninger som er blitt kjempet frem av arbeiderbevegelsen, men som vi ser som en selvfølge i dag. Du trenger fagforeningen – men fagforeningen trenger også deg som medlem! 

Det siste året har arbeidsledigheten skutt i været. Flere tusen permitterte vil ikke få feriepenger i år. Vi må få tilbake feriepenger på dagpenger, som den blåblå regjeringen har valgt å fjerne. Og vi må sikre forutsigbarhet, god oppfølging og trygghet for alle de arbeidstakerne som står uten jobb. I tillegg til mitt faglige og politiske engasjement har jeg gjennom alle år hatt gleden av å være frivillig og tillitsvalgt i idretten på alle plan. Det å engasjere seg i frivilligheten og idretten sammen med andre mennesker gir meg mye energi. Folk som stiller opp dag etter dag for å bygge sterke fellesskap, slik at barn og unge kan vokse opp i sunne og gode lokalsamfunn. 

Vi som folkevalgte skal gjenspeile et gjennomsnitt av folket og være en del av det samfunnet vi lever i og være gode representanter for innbyggerne. Lokalt engasjement og medvirkning er viktig. Som folkevalgt er det viktig å engasjere seg i daglige oppgaver i lokalsamfunnet, og at alle får muligheten til å gi direkte innspill om behov og ønsker for områder de jobber med eller engasjerer seg i. Håper dere vil gi meg mange innspill på hvordan jeg kan skjøtte mine oppgaver som ombud på en best mulig måte. Jeg har den enkleste og den mest positive e-postadressen som gjenspeiler meg selv [email protected].