Stortingsrepresentant

Jorodd Asphjell

Jorodd Asphjell

Jorodd Asphjell, Sør-Trøndelag
Orkland