Stortingsrepresentant

Lise Selnes

Lise er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i utdannings-og forskingskomiteen på Stortinget.

Lise Selnes

Jeg heter Lise og er utdannet lærer. Jeg er leder i Innlandet Arbeiderparti. Jeg vokste opp på Vallset i Stange, og har bodd lenge i Nord-Odal der jeg jobbet som lærer i 10 år før jeg ble valgt til ordfører. Jeg har tre barn på henholdsvis 18 år, 16 år og 4 år.

For meg er det velferdspolitikken som er det viktigste, altså det at vi sørger for sterke fellesskap som gir god og trygg oppvekst for alle, en alderdom med mening og derimellom et arbeidsliv med trygghet for både inntekt og for arbeidsmiljøet ditt. I bunn og grunn dreier det seg om at vi stiller opp for hverandre, både i lokalsamfunnet og i det store fellesskapet som Norge er.

Som ordfører ser jeg at vi kunne fått til veldig mye mer med bedre kommuneøkonomi. Åtte år med Høyre i regjering har gjort at fokuset har dreid fra å ha gode tjenester til å ha effektive tjenester. Det går på bekostning av noe - og noen. Jeg ønsker at politikken og det som bestemmes gjennom politikk påvirker folks liv slik at det blir bedre.

Arbeiderpartiet har valgt meg til å stå på 3. plass på stortingslista i Hedmark. Det betyr at jeg er "kampkandidat", og at et godt resultat for Arbeiderpartiet gjør at jeg de neste fire årene vil møte på Stortinget som representant for folk i Hedmark. Skulle det gå slik, vil jeg bruke min plass i nasjonalforsamlingen til å kjempe for vår region. I åtte år har Hedmark og Innlandet blitt ganske lavt prioritert av Høyre og de andre partiene i regjeringen, og i Kongsvingerregionen der jeg bor er det lite eller ingenting av forespeilte satsinger som har blitt gjennomført. I stedet har viktige statlige arbeidsplasser blitt nedlagt eller flyttet, som f.eks. Bruvoll fengsel i Nord-Odal.

Det er veldig mye som har blitt utsatt/skrinlagt og veldig lite som har skjedd i vår region under 8 år med Høyre-regjering. Det er på tide å få fart på Kongsvingerregionen og Innlandet igjen. Om jeg kommer inn på Stortinget etter valget i høst, vil jeg legge tung innsats inn i å få nye arbeidsplasser, ny vekst og ny utvikling i vår region. Mulighetene står i kø for nye arbeidsplasser og vekst i vår region, her er noen av de mulighetene som Arbeiderpartiet i Kongsvingerregionen peker på, og som Høyre-regjeringen har forsømt seg på gjennom åtte år:

* Den klimavennlige fabrikken som Forestia vil bygge på Braskereidfoss, skal vi i Arbeiderpartiet sørge for at blir realisert. De private eierne legger selv inn 170 millioner kroner, og vil ha med staten for å finansiere de siste 80 millionene som trengs. Da kan et nytt og moderne anlegg for resirkulering av brukt trevirke stå klart, viktige ressurser kan brukes på nytt i stedet for å brennes og opp mot 100 nye arbeidsplasser kan bli realisert i vår region innen en industri som gjenbruker ressurser i stedet for å bruke dem opp.

* Tømmerterminalen i Kongsvinger er for liten, og utsatt for flom. Dette er en utfordring for hele tømmernæringen i vår region. Løsningen er en ny terminal, med kobling både til Solørbanen og til Grensebanen. Planene og behovet har vært klart lenge, men Høyre-regjeringen har ikke handlet.

* E16 gjennom vår region har år etter år etter år blitt utsatt. Nå må det vises gjennomføringskraft. Både Kongsvingerregionen, hedmark og Innlandet trenger ny vei. E16 skal på plass, det har vært nok sommel og vingling!

* Vi ønsker å blåse liv i de tidligere planene om politiutdanning i Oslo, Bodø og Kongsvinger. Politihøgskolen må tilbake til Sæter.

* Oslo fengsel skal ut av Oslo, og kommunene rundt har ikke tomter. Vi vil ha 230 av disse soningsplassene til Kongsvinger og Ilseng.

* Magnor er en av de største grenseovergangene i landet, men har ikke norsk tollstasjon. Vi vil bygge tollstasjon på Magnor. Det er viktig med bedre kontroll og mindre kø. Det blir for dårlig og for lite med bare svensk tollstasjon på landets nest største tollsted.

* Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger er en særdeles viktig arbeidsplass med tunge fagmiljøer som trekker til seg ungdom med høy kompetanse. Vi ønsker at SSB skal ha 50 prosent av sin bemanning ved Kongsvingerkontoret i løpet av en 4-årsperiode.

* Etablere et forskningssenter for bærekraft og digitalisering i Kongsvinger. Det vil gi grønn verdiskapning og nasjonal reindustrialisering.

* Etablere et senter for arbeidslivskriminalitet i Kongsvinger. Senteret skal arbeide for trygge og lovlige arbeidsforhold, bekjempe sosial dumping og stoppe kriminalitet.

Ellers vil jeg si litt mer om meg selv: Jeg er glad i å jobbe og jeg opplever at å få være folkevalgt gir energi, selv om mye kan være vanskelig. 

Å være mamma er en altoppslukende oppgave og fyller fritida mi- det er morsomt og frustrerende, men gjør meg stolt og glad. Jeg liker bøker av alle slag- romaner, reiseskildringer, biografier, noveller. Norske og utenlandske forfattere. Jeg blir ofte helt forgapt i det jeg leser. Hagearbeid interesserer meg, jeg sår mye rart, men mine ambisjoner lever sjelden opp til forventningene. Ugresset kan ta over, men i år har jeg tomater (om de rekker å bli røde), chilli, gressløk, sitron mynte, sukkererter, brekkbønner og en del jordbær (jeg kommer tross alt fra Vallset). 

En ting ikke alle er klar over om meg - jeg trenger søvn, mye søvn - men våkner stort sett tidlig. Derfor må jeg også legge meg tidlig. En annen ting, som nok irriterer en del rundt meg: Jeg elsker mobilspill av mange slag. Har dog byttet ut dette når jeg er hjemme med brodering, men min brodering er mest for produksjonens skyld, resultatene er så som så.

Arbeiderpartiets slagord er at nå må det bli vanlige folks tur. Og det må det jammen bli. I tillegg må det nå bli Kongsvingerregionens, Hedmarks og Innlandets tur!