Stortingsrepresentant

Hadia Tajik

Hadia er stortingsrepresentant for Rogaland og sitter i justiskomiteen på Stortinget. Hadia er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Hadia Tajik

Tajik er utdannet journalist fra høgskolen i Stavanger, har en master i menneskerettigheter fra Kingston University i England og master i rettsvitenskap fra universitet i Oslo.

Hun vokste opp i Bjørheimsbygd i Strand i Rogaland med foreldre som innvandret fra Pakistan på 70-tallet, var tidlig aktiv i AUF Rogaland, og var medlem av AUFs sentralstyre fra 2008-2010. 

Etter fullført journalistikkutdannelse begynte hun å jobbe i Stavanger Aftenblad, før hun var journalist i både Aftenposten, VG og Dagbladet.   

23 år gammel fikk Tajik jobben som politisk rådgiver for Jens Stoltenberg, og var den yngste ved Statsministerens kontor noensinne. Senere jobbet hun som rådgiver i Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Tajik ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009.    

I 2013 ble hun kulturminister og ble da den yngste statsråden i Norge noensinne. Som kulturminister gjennomførte Tajik den delen av kulturløftet som innebar at 1 prosent statsbudsjettet gikk til kultur i 2014.

Etter valget i 2013 var hun leder av justiskomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson. Fra 2017 var hun arbeidspolitisk talsperson, fram til hun ble finanspolitisk talsperson i 2019. Fra høsten 2021 til mars 2022 var hun arbeids- og inkluderingsminister.