Stortingsrepresentant

Tuva Moflag

Tuva er stortingsrepresentant for Akershus og leder finanskomiteen på Stortinget. Tuva er finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Tuva Moflag

Bli bedre kjent med Tuva Moflag:

Jeg heter Tuva, og er stortingsrepresentant for Akershus. Jeg bor i Nordre Follo sammen med mannen min og fire barn. 

Jeg har mange års arbeidserfaring fra organisasjonslivet og privat næringsliv. Jeg ble lokalpolitiker i 2011, og hadde to år som ordfører i Ski kommune før jeg ble valgt inn på Stortinget. Jeg engasjerte meg i politikken fordi jeg ville bidra til gode oppvekstmiljø i kommunen min. Jeg brenner for at alle barn skal få nå sitt potensial, og at ingen skal bli stående utenfor SFO, idrett og kultur på grunn av økonomi. 

Min hjertesak er at vi skal gjenreise skolefellesskapet, sikre gratis SFO for førsteklassinger og jobbe for lavere pris på øvrige trinn.

Follo i Akershus er et vekstområde som er attraktivt for barnefamilier. Jeg er opptatt av at vi skal skape gode og bærekraftige bomiljøer, med boliger som folk har råd til og med transportløsninger som gjør hverdagen enkel og miljøvennlig. Follo har mange gode kvaliteter vi kan bygge videre på for å skape ny giv og nye arbeidsplasser. Vi har universitetet, Follobanen, fjorden, marka og nærhet til hovedstaden. Follo bør satses på, både som bo- og arbeidsområde, og som en opplevelses- og reiselivsdestinasjon.

Siden jeg ble innvalgt på Stortinget har jeg jobbet aller mest med eldrepolitikk og kvinnehelse. I 2020 hadde jeg ansvaret for bioteknologiforliket som sikret den historiske moderniseringen av bioteknologiloven. Det er vel fortsatt noe av det jeg er mest stolt over å ha fått gjennomslag for en endring som har betydd så mye for folk.

Denne perioden sitter jeg i arbeid- og sosialkomiteen som andre nestleder.

Tuva Moflag med armene i kors

Eldreomsorg som er best, ikke billigst, mulig.

  • Har variert arbeidsbakgrunn fra Dinside/Dagbladet, American Express, Redd Barna og TV-aksjonen.

  • Er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, med utveksling til University of Newcastle upon Tyne.

  • Valgt inn i kommunestyret i Ski i 2011.

  • Ordfører i Ski 2015-2017.

  • Ble første gang innvalgt på Stortinget fra Akershus i 2017.

  • Medlem av Helse- og omsorgskomiteen 2017-2021.

  • 2. nestleder i Arbeid- og sosialkomiteen fra 2021.