Stortingsrepresentant

Solveig Vitanza

Solveig er stortingsrepresentant for Østfold og sitter i næringskomiteen på Stortinget.
Kommunestyrerepresentant for Halden Arbeiderparti.

Solveig Vitanza

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg har mange gode politiske minner, men de beste kommer fra å stå på stand under valgkamp. Her får vi mulighet til å møte velgerne en til en og lære mer om deres synspunktet, bekymringer og forslag til løsninger. Det er en fantastisk lagånd når vi driver valgkamp, alle bidrar og støtter opp for å fremme det vi mener er det beste politiske valgprogrammet. 

Hva er de viktigste sakene for Østfold?

Vi må beholde det velferdssamfunnet vi har bygget opp i Norge, vi skal ha et mest mulig rettferdig samfunn der alle har mulighet til å få utdannelse, en rettferdig boligsosial praksis og et helsesystem som er like godt for alle. Vi må kjempe for rettferdige og sosiale tiltak som tilgodeser vanlige folk. 

Arbeiderpartiet vil alltid ha som kampsak å sørge for trygt arbeid til alle. Etter flere år preget av korona har vi en stor oppgave fremover der vi skal få folk tilbake i arbeid. Vi må bidra til å skape flere arbeidsplasser, og sørge for at det blir lettere å komme inn i arbeidslivet.

Om Solveig

Solveig er forskningsrådgiver på Høgskolen i Østfold og bor i Halden. På fritida er hun engasjert i politikk og samfunnsspørsmål og ellers er gode opplevelser med familien høyeste prioritet, helst i naturen og på sjøen.

  • Solveig har sittet på stortinget siden 2021.

  • Hun er utdannet ved universitet i Oslo.

  • Medlem av næringskomiteen på stortinget.

  • Hun er medlem av Norsk Tjenestemannslag.

Bilde av Solveig Vitanza