Klima- og miljøminister

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide
  • Statssekretær i Forsvarsdepartementet 2005-2010.
  • Statssekretær i Utenriksdepartementet 2010-2011.
  • Forsvarsminister 2011-2012.
  • Utenriksminister 2012-2013.
  • En av flere administrerende direktører i Verdens økonomiske forum fra 2014-2016.
  • Visegeneralsekretær i FN og Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær frem til 2017.
  • Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson 2017-2021.
  • Klima- og miljøminister 2021-
Espen Barth Eide utnevnes som ny forsvarsminister og Grete Faremo er ny justisminister i 2011.
Espen Barth Eide utnevnes som ny forsvarsminister og Grete Faremo er ny justisminister i 2011.
Forsvarsminister Espen Barth Eide besøker Norway Cup på Ekebergsletta i 2012.
Forsvarsminister Espen Barth Eide besøker Norway Cup på Ekebergsletta i 2012.
Utenriksminister Espen Bath Eide på Arbeiderpartiets landsmøte i 2013.
Utenriksminister Espen Bath Eide på Arbeiderpartiets landsmøte i 2013.
Stortingsrepresentanter fra Oslo Arbeiderparti Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide i 2018.
Stortingsrepresentanter fra Oslo Arbeiderparti Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide i 2018.

Bli bedre kjent med Espen Barth Eide: