Utenriksminister

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide
  • Statssekretær i Forsvarsdepartementet 2005-2010.
  • Statssekretær i Utenriksdepartementet 2010-2011.
  • Forsvarsminister 2011-2012.
  • Utenriksminister 2012-2013.
  • En av flere administrerende direktører i Verdens økonomiske forum fra 2014-2016.
  • Visegeneralsekretær i FN og Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær frem til 2017.
  • Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson 2017-2021.
  • Klima- og miljøminister 2021-2023
  • Utenriksminister 2023-
Grete Faremo er ny justisminister og Espen Barth Eide er ny forsvarsminister, sammen med Jens Stoltenberg på Slottsplassen.

Espen Barth Eide utnevnes som ny forsvarsminister og Grete Faremo er ny justisminister i 2011.

Norway Cup

Forsvarsminister Espen Barth Eide besøker Norway Cup på Ekebergsletta i 2012.

Espen Barth Eide på talerstol

Utenriksminister Espen Bath Eide på Arbeiderpartiets landsmøte i 2013.

Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide

Stortingsrepresentanter fra Oslo Arbeiderparti Siri Gåsemyr Staalesen og Espen Barth Eide i 2018.