Stortingsrepresentant

Rune Støstad

Rune er stortingsrepresentant for Oppland og sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han er næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Rune Støstad

Jeg heter Rune og er andrekandidat for Arbeiderpartiet i Oppland valgkrets. Jeg bor i Ruste i Nord-Fron og har vært ordfører siden 2015.

Jeg drømmer om ei framtid der alle kan være seg selv og bli verdsatt for den de er. Et samfunn der alle er like mye verdt, der alle kan få realisert sitt potensial.  At folk kan leve gode liv i hele landet.Jeg har alltid vært sosialdemokrat, men ble ikke aktivt med i lokalpolitikken og i kommunestyret før  i 2011. Fire år etter stilte jeg som ordførerkandidat, og det gikk bra. Arbeiderpartiet endte med 47,4 % av stemmene og jeg ble valgt som ordfører. I 2019 stilte jeg til gjenvalg som ordfører, og det gikk også veldig bra. Med hele 61,2 % oppslutning for vårt lag  var Nord-Fron partiets nest beste resultat i landet ved kommunevalget for to år siden.

I tillegg til å være ordfører i Nord-Fron er jeg også nestleder i KS Innlandet og leder i Gudbrandsdalstinget.

Da Hedmark Ap og Oppland Ap ble fusjonert til ett felles fylkesparti, ble jeg valgt til nestleder - et verv jeg hadde fram til årsmøtet nå i år. Samtidig var jeg innvalgt i Arbeiderpartiet sitt landsstyre. Nå stiller jeg som andrekandidat på Ap-lista i Oppland. 

Jeg håper å kunne være en tydelig stemme for Gudbrandsdalen og Innlandet i rikspolitikken. VI har hatt åtte år med for lite satsing på vår region.  Gjennom Gudbrandsdalen er den manglende fullføringen av E6-utbyggingen rett ut tragisk, og svært skuffende. At også andre store infrastrukturprosjekter i vår region - for eksempel utbyggingen av Intercity-jernbane til Lillehammer - har stanset opp, gjør at vi ikke får den drahjelpen til å skape positiv vekst og utvikling som vi trenger i vår region.

Vi har også opplevd tidenes ransforsøk da et regjeringsutnevnt utvalg ville ta fra oss viktige kraftinntekter. Dette  ville ha vært et alvorlig brudd på en over 100 år gammel kontrakt  mellom storsamfunnet og de kommunene som har gitt fra seg ressurser til å produsere fornybar energi - noe som kommer hele felleskapet til gode.

Vår region er rik på det Norge trenger mer av i framtida; industri i verdensklasse, skog, jord, ren energi, teknologi, reiseliv, kultur og mest av alt – verdens beste arbeidere.

Det trengs noen som sterkere snakker Gudbrandsdalens og Innlandets sak på Stortinget. Som tar kampen for å få viktige investeringer hit, og som gjør jobben med å få statlige arbeidsplasser plassert hos oss. Og ikke minst; som tar kampen for å få staten til å støtte opp om næringsveier som er viktige hos oss. Jeg vil gjerne ta den rollen, og jeg er helt sikker på at med et sterkt Arbeiderparti som både inngår i et flertall i Stortinget og som har en ledende rolle i en ny regjering - vil det være lettere å nå gjennom enn det har vært de siste 8 årene.

Jeg vil kjempe for distrikta, flere trygge arbeidsplasser, en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.  Jeg vil kjempe for en politikk som setter vanlige arbeidsfolk først. Der lokalsamfunn som avgir naturressurser, får sin andel av verdiskapninga. Som fullfører påbegynte vegprosjekter, bygge fiber til alle, som gir pendlerne bedre kår. En ny landbrukspolitikk som gir gardbrukeren bedre inntekter.

Å skape arbeidsplasser, fordele rettferdig, sørge for en sterk velferdsstat som er der for alle - det er noen av de viktigste grunnene til å stemme Arbeiderpartiet i år. 

Det er ikke lommeboka di som skal avgjøre mulighetene dine. Arbeiderpartiets oppgave i norsk politikk er å gi muligheter til alle - uavhengig av lommebok og adresse.

Det har vært åtte år med økte forskjeller, sentralisering og en politikk som prioriterer de som har store formuer og høye inntekter. Samtidig har ordninger som brillestøtte til barnefamilier, tannnehandling til barn med bittfeil og fysioterapi til kreftsyke blitt kuttet. Slikt blir det større forskjeller av. Arbeiderpartiet vil gjøre forskjellene mindre og fellesskapet sterkere. 

Det er dette vi mener når vi sier: Nå er det vanlige folk sin tur!

Her er topp 4 i Oppland valgkrets. Fra venstre: meg, Ingrid Tønseth Myhr, Anders Brabrand og Rigmor Aasrud.

Topp 4 i Oppland: Rigmor, Anders, Ingrid og Rune

Toppkandidater Innlandet

Innlandets topp 3 stortingskandidater - sammen med statsministerkandidat Jonas.