Stortingsrepresentant

Jone Blikra

Jone er stortingsrepresentant for Telemark og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Jone Blikra

Bli bedre kjent med Jone Blikra:

Jeg heter Jone Blikra og er født i 1962. Jeg er gift og har 3 voksne barn + 2 bonusbarn. Jeg har tidligere vært ordfører i Kragerø og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret, formannskapet i Kragerø, og jeg sitter også i styret i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

Jeg er vokst opp på en gård i Ryfylke i Rogaland og er en ekte odelsgutt. Startet min yrkeskarriere som landbruksavløser. Er utdannet politi og har jobbet i over 30 år med ordenstjeneste og etterforskning. I alle disse årene har jeg vært tillitsvalgt, og I en periode på 6 år var jeg fulltids hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund I Telemark. Jeg har også vært lensmann i Drangedal og Nissedal kommuner og avsluttet min yrkeskarriere som operatør ved Operasjonssentralen i Politidistrikt Sør-Øst før jeg gikk av med pensjon ved fylte 57 år. 

Har også tjenestegjort i FN-styrken i tidligere Jugoslavia (1992/93), hvor jeg blant annet arbeidet med etterforskning av krigsforbrytelser. Var også observatør på Vestbredden i 1994, hvor jeg var så heldig som fikk møte Yasser Arafat i Gaza, da han hadde møte med politiske- og religiøse ledere.

Har hatt mange tillitsverv innen idrett- og frivillighetsarbeid og har i store deler av mitt liv brukt mesteparten av min fritid på barne- og ungdomsarbeid, noe jeg virkelig brenner for. 

Er veldig opptatt av fagligpolitisk arbeid. I forkant av valget I 2015, inngikk partiet en forpliktene avtale med LO Kragerø. Mange av avtalepunktene gjaldt rekommunalisering av kommunale tjenester etter 8 med borgerlig styre. I vår styringsperiode, oppfylte vi alle avtalepunktene, som blant annet inneholdt rekommunalisering av renovasjon og matproduksjon til sykehjem, ansettelse av eget kommunalt anleggsteam, fagforeninger fikk møte- og talerett I hovedutvalgene, kommunen skulle følge “gammel” arbeidsmiljølov i forhold til midlertidige ansettelser, samt kjøp av Kragerø sykehus, etter at Helseforetaket hadde lagt ned flere av sine tilbud.

Seriøsitetsbestemmelser og arbeidet mot sosial dumping er noe jeg er veldig opptatt av. Spesielt i privat sektor ser vi altfor mange stygge eksempler på useriøse arbeidsgivere og ren utnyttelse av arbeidskraft. Det er behov for både å øke kontrollaktivitet, spissing av lovverket og økt bevisstgjøring i denne sektoren, samt et bredere og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen.

På det private plan er jeg veldig glad i hagearbeid og baking. Dette har resultert i utallig mange timer bak tv-skjermen, hvor jeg har prøvd å få med meg ulike bake- og hageprogrammer. 

Jeg ser på meg selv som en som elsker folket, og derfor vil jeg kjempe for folks rettigheter under det kommende valget og sørge for at det blir endringer fra høsten. Lytt til hjertet. Stem Arbeiderpartiet!

  • Visste du at jeg kan alle grunntrinnene i norsk folkedans? 

  • Kan spille trekkspill

  • Har bronsemedalje på 4 x 400 meter stafett fra NM for politiet