Stortingsrepresentant

Nils-Ole Foshaug

Nils-Ole er stortingsrepresentant for Troms og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Nils-Ole Foshaug

Bli kjent med Nils!

Jeg heter Nils Ole Foshaug, født i 1970, og kommer fra Målselv. Opprinnelig er jeg utdannet lærer og har jobbet i skoleverket i flere år som inspektør, og rektor på barne- og ungdomsskoler i Målselv. I dag er jeg prosjektleder i Arctic Aviation Center, som jobber for å utvikle Bardufoss til å bli et ledende senter for luftfart både militært og sivilt. Jeg har også hatt flere ulike verv i Arbeiderpartiet over mange år. 

Jeg begynte som mange å dyrke mitt politiske engasjement i AUF i 1985. Siden 2003 har jeg sittet i kommunestyret i Målselv, snart 14 år. Jeg var også ordfører fra 2015 til 2019 i Målselv kommune. I dag er jeg leder av Troms Arbeiderparti, et verv jeg er veldig stolt av å inneha. Det er svært viktig for meg å representere fylket mitt på en god måte og jeg føler på en sterk tilhørighet til Troms og Nord-Norge. 

Båt og Nils

Jeg har tre døtre og en samboer jeg har bodd med i 25 år. På fritiden er friluft, jakt og fiske i nærområdet mitt det jeg trives best med å gjøre, enten med familie, venner eller elghunden vår Ask. Jeg har også drevet med folkedans siden jeg var ung og er med i dansegruppen Kartellet, som driver med folkedans.  

Saker som ligger nært mitt hjerte i politikken er et sterkt forsvar i Nord, en fremtidsrettet distriktspolitikk og gjennomføringen av Nord-Norgebanen. Jernbane i Nord har vært en viktig sak for meg så lenge jeg kan huske. Et av mine politiske forbilder, Meyer Foshaug, den første Stortingsrepresentanten for Troms Arbeiderparti, var en av de første som satte denne saken på dagsordenen og la grunnlag for et arbeid jeg ønsker å bringe videre.

For meg er politikken viktig fordi jeg vil bidra til å utvikle et rettferdig og trygt samfunn for alle.