Stortingsrepresentant

Truls Vasvik

Truls er stortingsrepresentant for Vestfold og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Truls Vasvik

Bli bedre kjent med Truls Vasvik:

Jeg har vært engasjert i politikk siden jeg ble valgt inn i kommunestyret til Larvik for første gang som 20-åring, men ikke hatt det som en jobb før i 2020. Ved siden av politikken, har jeg jobbet på sykehus, i bank, i butikk og innen bygg og anlegg. Så litt av hvert, med andre ord! De siste årene har jeg startet Norges første fagblad om øl sammen med broren min. 

Ved siden av politikken og jobben, liker jeg å være på hytta og bruke den fantastiske Kyststien i Helgeroa og generelt holde meg i aktivitet (blir mye stillesitting i møter!). 

Vestfold og Telemark har så uendelig mange muligheter og fortrinn, både menneskeskapte og naturlige. Vi er midt i nåløyet for den grønne industriutviklingen, vi er storprodusenter av frukt og grønt og vi har både fjell, strand og mange tøffe gründere som vil skape noe. 

Men vi har også altfor mange unge som er utenfor arbeid eller skole, vi har for lav verdiskapning og mange kommuner som opplever store utfordringer med å få de økonomiske endene til å møtes. Dette går da selvfølgelig utover unge og gamle - alle lever jo livene sine i en kommune. Jeg vil jobbe for å sikre at vi kan utnytte fortrinnene våre, blant annet vet at vi må bruke mer statlige midler på å utvikle morgendagens arbeidsplasser. Og jeg vil også jobbe for at all ungdom får tilbud om utdanning, en lærlingplass, en hel fast stilling og en lønn å leve av. 

Jeg håper på et regjeringsskifte og en Arbeiderparti-ledet regjering, som har en offensiv næringspolitikk, som legger til rette for at både idrett og kultur får gode villkår - og sist, men ikke minst, sikre at den fantastiske naturen vår blir i felleskapets eie, enten det er i utmark eller strandlinje.