Kunnskapsminister

Tonje Brenna

Tonje Brenna

Jeg har jobbet med mange ulike politiske saker opp igjennom, og kan i grunn jobbe med det meste. Jeg har erfaring fra både kommunestyre, fylkesting og regjering og tror den erfaringen kommer godt med. Arbeid, helse og utdanning er temaer jeg syns er spesielt spennende. På fritiden liker jeg godt å jogge, drikke øl og lese krim - gjerne i den rekkefølgen.

Trygghet er en sak som er ekstra viktig for meg. Trygghet for helse, for jobb, og for muligheter i eget liv. I trygghet ligger også at du har en opplevelse av å bli behandlet rettferdig og ikke for eksempel møter fordommer eller rasisme. Å være med å skape den tryggheten i samfunnet er noe jeg er ganske opptatt av.

Videre handler tryggheten om at folk må ha en jobb å gå til, og ei lønn å leve av. For mange mennesker har ingen jobb å gå til, og regjeringen gjør for lite for å få folk i jobb. Det gir folk usikkerhet økonomisk og unge folk blir utrygge med tanke på fremtiden. Sånn kan vi ikke ha det, og en Arbeiderpartiregjering er det som trengs for å skape trygghet i folks liv.

I tillegg må vi ha en helsetjeneste som gir folk den hjelpa de trenger, når de trenger den.

Så må vi få klimagassutslippene ned. Da er vi avhengig av å få folk og bedrifter med på laget. Derfor er jeg sikker på at en rettferdig klimapolitikk slik Arbeiderpartiet ønsker, er viktig i den tiden vi lever i.

Bli bedre kjent med Tonje Brenna: