Nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister.

Tonje Brenna

Tonje Brenna

Arbeiderbevegelsen har alltid vært en opplysningsbevegelse. Utdanning og kunnskap til de mange har vært, og vil bestandig være, en del av Arbeiderpartiets kjerneoppdrag. Derfor er utdanningssystemet mer enn bare en institusjon som samler elever i samme aldersgruppe. Skolen er et samfunnshus hvor ulike mennesker møtes på tvers av klasse og bakgrunn. Skolen bidrar til at vi har et sett med felles referanser og verdier, og at alle barn og unge får en god start i livet. Utdanning er nøkkelen til arbeid, økonomisk selvstendighet og frihet. 

Derfor er vi opptatt av at barnehage skal være en fullverdig del av utdanningssystemet. Da jeg vokste opp på Holmlia på 90-tallet, var det bare et fåtall av ungene som gikk i barnehage. I dag går de aller fleste barn i barnehage. Samtidig vet vi at de som i minst grad deltar, er de som kunne trengt det mest. Derfor må barnehagen bli tilgjengelig for flere, ved at pris ikke er et hinder for deltakelse. Det skjer fantastisk mye bra i norske skoler og barnehager. Men vi trenger flere barnehagelærere og fagarbeidere, for å øke kvaliteten i barnehagen. 

Overgangen mellom barnehage og skole må bli bedre. Innsatsen vi retter mot elevene som trenger ekstra hjelp og støtte må settes inn tidligere. Norsk skole skal ha plass til alle elever, med alt det mangfoldet de kommer inn i våre klasserom med. Derfor må vi ha mer praktisk undervisning, og styrke laget rundt eleven. Elevene våre er hele mennesker, og alle utfordringer vi har i samfunnet kommer til uttrykk i våre klasserom. Samtidig skal ikke skolen løse alle utfordringer alene. For at barn og unge i Norge skal ha det god, i barnehage, skole og ellers, må vi samarbeide på tvers, til det beste for barna. 

Hvert år står tusenvis av unge uten tilbud om læreplass. Norge trenger flere fagarbeidere. Og vi trenger at alle våre elever lykkes. Vi vil styrke samarbeidet mellom skoler, fylkene og næringslivet for å sørge for at alle får en læreplass. Og vi vil jobbe systematisk for at elevene våre er reelt forberedt til både fagbrev, arbeidsliv eller videre studier når de går ut av videregående. 

Alt dette, og mer til, håper jeg og tror at vi kan lykkes med. Men skal vi klare det, må vi ha en sterk offentlig fellesskole. Privatisering av skoletilbudet, og at elever må betale for hele eller deler av utdanningen sin, utvanner prinsippet om lik tilgang til utdanning. Det er verken bra for den enkelte, eller for samfunnet. Lik tilgang til utdanning bidrar til sosial utjevning, og at flere kan skape det livet de selv ønsker.  

Jeg tror vi som mennesker får til mer sammen, enn det vi gjør hver for oss. Det trodde jeg på da jeg ble aktiv i AUF før valget i 2005, og det gjør jeg fortsatt. Tidligere har jeg vært generalsekretær i AUF, jobbet i LO som faglig ungdomssekretær og i Juristforbundet. Jeg satt på fylkestinget i Akershus fra 2007, den siste perioden som gruppeleder, frem til jeg ble fylkesrådsleder i Viken i 2019. I mellomtiden fikk jeg også være politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg og Justisminister Grete Faremo, forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering. I oktober 2021 ble jeg kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering, og oktober 2023 arbeids- og inkluderingsminister.

  • Nestleder i Arbeiderpartiet 2023-
  • Arbeids- og inkluderingsminister 2023-
  • Kunnskapsminister 2021-2023
  • Fylkesrådsleder i Viken 2020-2021
  • Har tidligere jobbet i Juristforbundet og i LO
  • Politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering
Tonje Brenna med boken "22. juli"

Tonje Brenna med sin bok "22. juli og alle dagene etterpå".

Tonje Brenna med stemmeseddel

Tonje Brenna med valgseddel.

Tonje Brenna på Arbeiderparti-stand

På stand med flinke og engasjerte folk fra Arbeiderpartiet.

Tonje Brenna og Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen og Tonje Brenna.

Bli bedre kjent med Tonje Brenna:

Politiske rådgivere/kontaktpersoner

Herman Høgby Robertsen