Stortingsrepresentant

Kari Henriksen

Kari Henriksen

Bli bedre kjent med Kari Henriksen:

Jeg heter Kari og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder valgkrets. Jeg bor i Kristiansand og har lang erfaring innen helsevesenet som sykepleier, særlig innen arbeid med rus og avhengighet. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i min fjerde periode på Stortinget. Jeg har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen, Justiskomiteen og familie- og kulturkomiteen. Jeg har tidligere vært statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet. I denne perioden er jeg 4. visepresident og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiten.