Stortingsrepresentant

Anette Trettebergstuen

Anette er stortingsrepresentant for Hedmark og sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Anette Trettebergstuen

Jeg samler på gamle sykler, har jobbet som DJ, liker å gå på ski og i fjellet, og er nerdete opptatt av tyrkisk historie og politikk. Jeg har gitt ut boka «Homo!» og sitter i styret i Harvey Milk Foundation. Jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, lommebok, kjønn eller bosted. Likestillingskampen er en frihetskamp, og altfor mange opplever å ikke kunne velge fritt i livene sine i dag. 

Etter 8 år med høyreregjering er likestillingen satt i revers, forskjellene mellom folk øker, og forskjellene mellom by og land øker. Jeg vil at vi alle skal kunne leve gode liv og ha et arbeid å gå til, enten du bor på bygda eller i byen. Slik er det ikke i dag. 

Innlandet, fylket mitt, har uendelige muligheter å by på, som må gripes. Vi har byer i vekst, men også bygder som sliter med fraflytting. Det vil vi snu! Det er her i Innlandet vi kan skape ny giv og nye arbeidsplasser av å kutte klimautslipp samtidig som vi skaper nye jobber, ved å ta i bruk vår store ressurs: skogen. Vi har unike naturopplevelser,  reiselivsdestinasjoner og et rikt kulturtilbud. Det vil jeg jobbe for! Da trenger vi en ny regjering som kan føre en offensiv næringspolitikk, en kulturpolitikk som gir alle muligheter til opplevelser, og som vil la naturen vår forbi i felleskapets eie. 

På Stortinget har jeg sittet i utenrikskomiteen, arbeidskomiteen og familie- og kulturkomiteen. Jeg har jobbet spesielt mye med likestillingspolitikk, bedre levekår for LHBTI-personer, et bedre arbeidsliv, det å skape arbeid for unge over hele landet, og en kulturpolitikk som gir alle uavhengig av bakgrunn mulighet til å få gode opplevelser der de bor.

  • Har tidligere blant annet jobbet som DJ, skribent i Hamar Dagblad, og vært helgevakt ved Vestenga avlastningshjem.

  • Har grunnfag i psykologi fra Universitetet i Oslo, og har studert ledelse, arbeidsrett, HR og organisasjonspsykologi ved Høgskolen i Hedmark og offentlig styring ved Høgskolen i Oslo.

  • Ble første gang innvalgt på Stortinget fra Hedmark i 2005.

  • Ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre på landsmøtet i 2009.