Stortingsrepresentant

Mona Nilsen

"Mitt politiske engasjement startet gjennom fagbevegelsen over mange år, og jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor og størrelsen på pengeboka og en velferdsstat som stiller opp for de som trenger det mest."

Mona Nilsen

Bli bedre kjent med Mona Nilsen:

Mona Nilsen – stortingskandidat

Mona Nilsen er leder av Nordland Arbeiderparti, og hun er 2. kandidat på Nordland Arbeiderpartis stortingsliste for 2021-2025. Hun er 47 år, fra Narvik og er utdannet barnevernspedagog med master i ledelse. I tillegg til familien bruker Mona mye tid på hundene Bajas og Jessie.

By og land – i hele fylket! 

Vår politiske ambisjon i fylkespolitikken er krystallklar: I hele Nordland fylke skal by og landgå hand i hand! 

Nordland fylke er et rikt fylke, på alle måter. Med byer og tettsteder, med store naturressurser og muligheter. Ungdommene er Nordlands gull, og vi skal gjennom gode læreplasser, gratisskolemåltid og trygge arbeidsplasser legge til rette for at ungdom vår utdanner og utvikler seg– og enda flere forblir i nord.
Og de som reiser ut, som fått erfaringer og lært enda mer, skal ha lyst å komme tilbake.

Jeg og Arbeiderpartiet ønsker å utgjøre en forskjell i Nord-Norge og Nordland. Vi må i større grad lytte til folket i nord, og i mindre grad til sentrale byråkrater, politiske rådgivere og andre uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap om landsdelen. Slik kan vi ta vare på våre fortrinn og utvikle landsdelen til der bedre.  Jeg har jobbet med veldig mye forskjellig, og har hatt ulike jobber siden jeg var 15 år. Alt fra kiosk og renhold til rus og psykiatri. Jeg har møtt mennesker i alle samfunnslag og i ulike faser av livet.

Mona_nilsen