Partisekretær i Arbeiderpartiet

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng er Arbeiderpartiets partisekretær. Hun er partiets øverste organisatoriske leder og har ansvaret for partiets sentrale kontor.

Kjersti Stenseng

Kjersti har alltid engasjerte seg for kvinners plass i samfunnet – uten full likestilling får vi et ufullstendig demokrati. En annen sak hun brenner for en frivillighet og kultur: det er viktig for de små og store fellesskapene rundt om i landet at vi har noe å leve for i tillegg til å ha noe å leve av. Likevel er den saken som opptar Kjersti mest, spesielt nå i møte med en historisk høy ledighet, å legge til rette for å skape nye grønne arbeidsplasser.

Stenseng ble på mange måter «født» inn i arbeiderbevegelsen, med en far som mangeårig ordfører i Nord-Fron. Allerede fra ung alder ble hun med sin far på møter i det lokale partilaget, og har siden den tid hatt en rekke verv både lokalt og på fylkesplan.

Kjersti Stenseng har bred erfaring fra både politikken og frivilligheten. Hun har blant annet vært statssekretær i Kulturdepartementet, festivalsjef for Peer Gynt-spelet på Gålå og frivillighetssjef for Ungdoms-OL på Lillehammer. I 2015 ble hun valgt som partisekretær av partiets landsmøte.

Politiske rådgivere/kontaktpersoner