Leder i Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han er utdannet statsviter, og har tidligere vært utenriksminister og helse- og omsorgsminister.

Jonas Gahr Støre

Bli bedre kjent med Jonas Gahr Støre:

Jonas Gahr Støre har et bredt politisk engasjement. Som utenriksminister var han opptatt av en politikk for nordområdene, forhandlinger om en grenseavtale med Russland og å få vedtatt et globalt forbud mot klasevåpen. 

Siden han tok over som partileder i Arbeiderpartiet har han blant annet vært opptatt av å styrke yrkesfagenes rolle og stilling, og kampen for et organisert og trygt arbeidsliv for alle. Han brenner særlig for kampen mot økte forskjeller, og for et samfunn der vi står i øyehøyde med hverandre. Blant annet derfor har han også vært opptatt av folkehelse, som var en hovedsatsing under hans tid som helse- og omsorgsminister.   

Jonas Gahr Støre har også vært opptatt av å sette klima høyt på den politiske dagsorden, blant annet ved å sette ned Arbeiderpartiets klimapanel. Han har vært opptatt av å se klima i sammenheng med arbeid og industripolitikk. 

Støre er utdannet ved Befalsskolen for Marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen 1979–1981. 


Han utdannet seg deretter til statsviter med spesialisering i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris i Frankrike 1981–1985.    

Han ble ansatt som spesialrådgiver ved Statsministerens kontor  i 1989. I 1995 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef for internasjonale saker samme sted. Deretter var han stabssjef ved Gro Harlem Brundtlands kontor i Verdens helseorganisasjon 1998–2000. 

Han har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors. 

I 2005 ble han utenriksminister. Syv år senere, i 2012, ble han utnevnt til helse- og omsorgsminister. 

I 2014 tok han over som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.

Politiske rådgivere/kontaktpersoner