Statsminister og leder i Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre er statsminister og leder i Arbeiderpartiet. Han er utdannet statsviter, og har tidligere vært utenriksminister og helse- og omsorgsminister.

Jonas Gahr Støre

Jeg tror vi får til mer sammen enn hver for oss. Fordi jeg tror at små forskjeller, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er bedre for oss som samfunn - og helt avgjørende for at vi skal klare utfordringene vi står foran.

Som menneske og politiker har jeg bestandig vært trukket mot de verdiene Arbeiderpartiet legger til grunn, og som kjennetegner det Norge vi har i dag: Fellesskap som løser oppgaver, en velferdsstat som gir alle muligheter – uavhengig av hvor du bor og hvor mye du har i lommeboka, og tillit mellom folk, som gjør at vi får til store ting sammen. For meg var derfor sosialdemokratiet og medlemskap i Arbeiderpartiet det klare alternativet til høyresidens individualisme og blinde tro på markedskreftene.

I min tid som politiker og generalsekretær i Røde Kors, har jeg sett hvordan politikk har konsekvenser for vanlige folks liv både ute i verden og på nært hold her hjemme. Selv om verden og oppgavene vi skal løse stadig vekk forandrer seg, må vi finne løsningene i de samme verdiene. Vi må møte klimakrise, teknologiske skifter, økte forskjeller og utenforskap med det samme som før – fellesskap.

Fremdeles handler Arbeiderpartiets sjel om at trygt arbeid til alle er jobb nummer én. En trygg jobb å gå til betyr at du har råd til å betale regninger, at du kan gi ungene dine det de trenger, at du tilhører et fellesskap med kolleger og har mening i hverdagen. Derfor er det så viktig å inkludere flere i arbeidslivet og skape gode og trygge jobber for alle. 

Vi satser på fellesskapet og vil redusere forskjellene, i stedet for å splitte opp, privatisere og kutte – fordi vi mener evnen til å betale aldri må bli avgjørende for trygghet. Derfor er også en viktig del av vår klimapolitikk at den må være rettferdig, og både kutte utslipp og skape jobber, fremfor å sette noen på sidelinjen.

I åtte år hadde landet en høyreregjering som prioriterte de med mest fra før. Følgene var at forskjellene i landet vårt økte: mellom rik og fattig, mellom by og land. Koronakrisen gjorde vondt verre for mange. Så fikk vi økt prisvekst og renter. Det finnes ingen frihet større enn følelsen av trygghet. 

En av de største samfunnsendringene i Norge, er at nesten alle har fått dårligere råd. Noen har gått fra å ha lite penger til å ha veldig lite penger. Andre har gått fra å kunne glede seg til en Syden-tur med familien til å nøye seg med å reise hjem til jul. Arbeiderpartiets mål er at folk igjen skal få bedre råd, og vi vil fortsette å prioritere rimeligere strøm og mer tilgjengelige velferdstjenester, som barnehage og helsehjelp. 

Arbeiderpartiet skal skape trygghet for morgendagen. Vi skal være utålmodige i å fornye, forsterke og forbedre Norge, og skape en tryggere hverdag med flere muligheter.

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Jonas Gahr Støre - Signatur

Om Jonas

  • Støre er utdannet ved Befalsskolen for Marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen 1979–1981. 
  • Han utdannet seg deretter til statsviter med spesialisering i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris i Frankrike 1981–1985.    
  • Han ble ansatt som spesialrådgiver ved Statsministerens kontor  i 1989. I 1995 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef for internasjonale saker samme sted. Deretter var han stabssjef ved Gro Harlem Brundtlands kontor i Verdens helseorganisasjon 1998–2000. 
  • Han har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors. 
  • I 2005 ble han utenriksminister og var blant annet opptatt av en politikk for nordområdene, forhandlinger om en grenseavtale med Russland og å få vedtatt et globalt forbud mot klasevåpen. 
  • I 2012 ble han utnevnt til helse- og omsorgsminister, og jobbet blant annet for sterke offentlige helsetjenester, bedre folkehelse og heltidskultur i sykehusene. 
  • I 2014 tok Støre over som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.
Jonas på Utøya

I bakken på Utøya

Jonas i valgkamp

Valgkampaktivitet i Tromsø - de blideste vinner valget

Jonas med rein

Alltid koselig å møte dyr på turen

Toppidrettsveka på Hitra

Toppidrettsveka på Hitra

Jonas med kaffe

Kaffe og kajakk er midt i blinken

Jonas og kuer

Kuene får høre om den gode distriktspolitikken vår

Jonas og skolebarn

Aktivetet i skolen er viktig, og bordtennis er jo gøy!

Jonas med tang

Plukker tang i Lofoten

Jonas og krabbe

På kongekrabbefiske

Jonas på toppen av fjellet

Viktig å dokumentere den flotte utsikten på toppen av fjellet

Jonas gjør seg klar til å holde 1.mai appell

Klar til å holde 1.mai-appell

Bli bedre kjent med Jonas Gahr Støre:

Politiske rådgivere/kontaktpersoner

Sunniva Nielsen Bjerkaas

Kristoffer Thoner

Halvard Ingebrigtsen

Halvard Hølleland

Kristine Joy Nordenson Kallset

Astrid Huitfeldt