Biografier

Menneskene som har hatt en hovedrolle i byggingen av det samfunnet vi har i dag.

Det er mennesker som skaper politikken. Hvis du vil forstå politikken i nåtid og fortid, kan det være fint å gjøre deg kjent med de menneskene som har hatt en hovedrolle i byggingen av det samfunnet vi har i dag.

Historien om Arbeiderpartiet er også en historie om menneskene som bygde partiet og bevegelsen.

 • Hans-Christian Gabrielsen †

  Født 27. juli 1967, død 9. mars 2021

 • Thorvald Stoltenberg †

  Født 8. juli 1931, død 13. juli 2018.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg er tidligere leder i Arbeiderpartiet.

 • Gro Harlem Brundtland

  Gro Harlem Brundtland ble født 20. april 1939 i Bærum og er gift med Arne Olav Brundtland. De har tre barn.

 • Reiulf Steen †

  Reiulf Steen ble født 16. august 1933 i Hurum, Buskerud.

 • Odvar Nordli †

  Statsminister fra 15. januar 1976 til 4. februar 1981. Født 3. november 1927 - død 9. januar 2018.

 • Trygve Bratteli †

  Trygve Martin Bratteli ble født 11. januar 1910 på Nøtterøy. Han var gift med Randi Larssen og sammen fikk de tre barn.

 • Johan Nygaardsvold †

  Johan Nygaardsvold ble født 6. september 1879 og døde 13. mars 1952.

 • Haakon Lie †

  22. september 1905 - 25. mai 2009

 • Oscar F. Torp †

  Oscar Torp var statsminister i Norge fra 1951-55 og formann i Det norske Arbeiderparti 1923-45.

 • Oscar Nissen †

  Oscar Egede Nissen var formann i Det norske Arbeiderparti 1906-1911

 • Christopher Hornsrud †

  Christopher Hornsrud dannet i 1928 Norges første Arbeiderpartiregjering, som ble felt etter bare 18 dager. Han var formann i Det norske Arbeiderparti 1903-06.

 • Einar Gerhardsen †

  Einar Gerhardsen ble født 10. mai 1897 i Asker. Han var gift med Werna Julie Koren Christie, og de fikk tre barn sammen.

 • Martin Tranmæl †

  Et bål av vilje

 • Gustav A. Olsen-Berg †

  Typograf Gustav A. Olsen-Berg var Det norske Arbeiderpartis leder fra 1893-1894.

 • Christian Holtermann Knudsen †

  Formann i partiet i tre perioder

 • Carl Jeppesen †

  Carl Jeppesen har skrevet seg inn i historien som leder av fyrstikkarbeidernes streik i 1889. Her hadde han bistand av blant andre Bjørnstjerne Bjørnson. Han var formann i Det norske Arbeiderparti i to perioder.

 • Hans G. Jensen †

  Hans G. Jensen var Det norske Arbeiderpartis formann 1888 til 1889.

 • Rachel Grepp †

  Rachel Grepp, født Helland (1879-1961), var den første som ble tildelt St. Hallvards-medaljen da Oslo by innstiftet denne utmerkelsen i 1956. Hun fikk den for sitt kultur- og helsearbeid.

 • Kyrre Grepp †

  Kyrre Grepp var formann Det norske Arbeiderparti i fire år, fra 1918 til 1922.

 • Einar Førde †

  20. januar 1943 - 26. september 2004

 • Ludvig Meyer †

  Ludvig Meyer var formann i Det norske Arbeiderparti og redaktør i "Social-Demokraten" 1897-1900. Han drev avisa fram til et moderne dagblad.

 • Marcus Thrane †

  Født 14. oktober 1817, død 30. april 1890

 • Ole Georg Gjøsteen †

  Instrumentmaker Ole Georg Gjøsteen ble født på Stord 9. februar 1854 og døde i 1936. Gjøsteen var formann i Det norske Arbeiderparti 1892-93.

 • Anders Andersen †

  Arbeiderpartiets første formann var sagbruksarbeider Anders Andersen

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!