Oscar Nissen †

Oscar Egede Nissen var formann i Det norske Arbeiderparti 1906-1911

Nissen ble født i 1843 i Tromsø, og døde i 1911. I tillegg til politikken jobbet han som lege og redaksjonell leder for "Social-Demokraten" 1894-98.

Han reiste som ung til sjøs, tok seinere artium og studerte medisin.

Han praktiserte i Christiania som spesialist i kvinnesykdommer. Fra 1874-87 var han formann i Norsk Totalavholdsselskap.

Han var lenge sosialradikal venstremann, men hans lidenskapelige sosiale engasjement førte ham over til sosialismen i 1889.

Denne framtredende sosialpolitikeren var medlem av Christiania bystyre 1899-1907.

Oscar Egede Nissen var gift med Fernanda Nissen som var lærer, journalist og politiker. Også hun hadde et stort sosialt engasjement.