Christopher Hornsrud †

Christopher Hornsrud dannet i 1928 Norges første Arbeiderpartiregjering, som ble felt etter bare 18 dager. Han var formann i Det norske Arbeiderparti 1903-06.

Han ble født i Øvre Eiker i Buskerud 15. november 1859, og døde 13. desember 1960. Han var Handelsbestyrer i Vikersund 1883-92 og gårdbruker i Modum fra 1891, før han engasjerte seg på heltid i politikken.

I 1880-årene var han medlem av Venstre, men hadde han hadde stiftet Buskerud amts arbeiderforening, og i 1893 gikk hele foreningen over til Arbeiderpartiet. I partiet engasjerte han seg først og fremst i jordbruksspørsmål, og var hovedarkitekten bak partiets ny jordsbruksprogram som ble vedtatt i 1912.

I årene 1900-09 bodde Hornsrud i Oslo og var medlem av bystyret, og i årene 1914-16 var han ordfører i Modum kommune. 1913-1936 satt han på Stortinget som representant for Buskerud. Han var i flere år Arbeiderpartiets parlamentariske leder, og ble dessuten stortingspresident.Han var medlem av en rekke offentlige kommisjoner og nemnder, blant annet valutakommisjonen, gjeldskommisjonen, Svalbardkommisjonen og ankenemnda for den ekstraordinære formuesbeskatningen.

Han var dessuten direktør for Hyptekbanken fra 1926-38 og senere direksjonens formann.I 1953 var Christopher Hornsrud som da var 94 år gammel, en av initiativtakerne til stiftelse av ukeavisen "Orientering".

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!