Reiulf Steen †

Reiulf Steen ble født 16. august 1933 i Hurum, Buskerud.

Reiulf Steen var partileder i Arbeiderpartiet fra 1975 til 1981 og medlem av partiets sentralstyre i tre perioder på til sammen 25 år fra 1961 -1990. 

Reiulf Steen begynte sitt yrkesliv, 17 år gammel, som fabrikkarbeider. Etter fire år ble han journalist i avisen Fremtiden, i Drammen. Fra 1958 holdt han på med politikk på heltid, frem til han ble ambassadør i Chile i 1992. Senere ble han forsker ved FAFO (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon).

Reiulf Seen har i alle år vært en svært aktiv deltaker i samfunnsdebatten, og han har særlig vært engasjert i Norges forhold til EU. Han er en varm tilhenger av norsk medlemskap. For en tid tilbake gikk han også åpent ut i mediene og fortalte om sin sykdom og opphold på psykiatrisk sykehus, noe mange satte stor pris på.Den politiske løpebanen startet med at Steen bare 14 år gammel ble valgt til formann i Hurum Arbeiderparti! Dette vervet hadde han inntil han i 1954 ble formann i Buskerud Arbeiderparti.

I 1958 valgt til sekretær og deretter formann i AUF. Allerede i 1965 ble han nestformann i Arbeiderpartiet da Trygve Bratteli ble formann.På landsmøtet i 1975 ble Reiulf Steen valgt til Arbeiderpartiets formann, mens Gro Harlem Brundtland ble nestformann. Denne posisjonen hadde han fram til 1981 da Brundtland overtok.

Fra 1965 ledet han Steen-komiteen som utredet utdanningen for aldersgruppa 16-19 år. Forslagene som komiteen la fram åpnet for adgangen til å kombinere praktisk og teoretisk utdanning, og at det skulle bli større valgfrihet for den enelte. Forslagene ble lagt til grunn for den nye loven om videregående skoler som ble vedtatt i 1974.Fra 1973-76 var Steen formann i Likestillingsrådet. Han var også formann i komiteen for prinsipprogramet som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 1969, og formann i komiteen for handlingsprogrammet "Demokrati i hverdagen".

Han var stortingsrepresentant for Oslo fra 1977-1985 og deretter for Akersus fram til 1992. I Stortinget har han vært leder for Utenrikskomiteen og Kirke- og undervisningskomiteen. Han var også visepresident og president.

Fra 17. mars 1971 til 18. oktober 72 var han samferdselsminister, og fra 8. oktober 1979 til 4. februar 1981 handelsminister.Han var Norges ambassadør i Chile fra 1992-96.

Reiulf Steen har utgitt en rekke bøker. Blant dem er Der hjertet banker (1986), Inés - og det elskede landet (1988) og Maktkamp (1989).

Han hadde fire barn fra første ekteskap, og var gift med Inés Vargas, som var visejustisminister i Chile da Salvador Allendes regjering ble styrtet ved et militærkupp i 1973.

Reiulf Steen døde 5. juni 2014, etter lang tids sykdom.

  • 1954–1958: Journalist i Fremtiden
  • 1958: Først sekretær og deretter leder i AUF
  • 1965: Nestleder i Arbeiderpartiet
  • 1975-1981: Partileder i Arbeiderpartiet
  • 1992-1996: Ambassadør til Chile

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!