Christian Holtermann Knudsen †

Formann i partiet i tre perioder

Christian Holtermann Knudsen deltok i stiftelsen av Det norske Arbeiderparti i 1887 og grunnla avisa "Social-Demokraten" (senere Arbeiderbladet) i 1884. Han deltok også i stiftelsen av den første egentlige fagforeningen i landet, Oslo Typografiske Forening, i 1872. 

Han var formann i partiet i tre perioder og satt i sentralstyret 1887-1924, bortsett fra ett år, 1918-19. Holtermann Knudsen var en foregangsmann i sosialdemokratisk arbeiderbevegelse, både faglig og politisk. Han var ingen teoretiker, og heller ingen stor agitator eller skribent. Likevel ble han en av de mest avholdte blant arbeiderbevegelsens pionerer.

Christian Holtermann Knudsen ble født 1845 og døde 1929. Han var typograf og etter stiftelsen av Oslo Typografiske Forening, var han formann der 1876-78, 1879-82 og 1883-85. Han fikk vedtatt at medlemmene skulle betale et ukentlig bidrag til streikende typografer i København. Han fikk også opprettet en sentral reisekasse for typografer, og dette ble kimen til et typografisk landsforbund. I 1883 ble han for det første samarbeidsorgan mellom fagforeninger, Fagforeningenes Centralkomité.

Nå så Knudsen behovet for en egen avis som kunne styrke det faglige samholdet og spre opplysninger om organisasjonen. 10. mai 1884 sendte han ut første nummer av "Vort Arbeid", senere "Social-demokraten", og Arbeiderbladet. Utgivelsen av denne avisa førte til at han mistet sin godt betalte jobb som faktor i "Almuevennen". Trykkeriet han hadde startet, overlot han vederlagsfritt til partiet i 1896.

I 1885 startet han Socialdemokratisk Forening, noe mange av hans typografkolleger mislikte sterkt. De mente det var uheldig å ha en formann som åpent erklærte seg som sosialist. På Arbeiderpartiets stiftelsesmøte 1887 ble han innvalgt i sentralstyret, og i periodene 1889-90, 1900-03 og 1911-18 var han partiformann. Lederstillingen tok slutt da den radikale fløyen under Grepp og Tranmæl erobret ledelsen på landsmøtet i 1918.Knudsen var imidlertid sterkt opptatt av å hindre splittelse innen partiet, og allerede på neste landsmøte i 1920 stilte han igjen opp og ble valgt inn i senralstyret. Selv om han politisk var på linje med sosialdemokratene som brøt ut av Arbeiderpartiet og dannet sitt eget parti i 1921, holdt han seg til moderpartiet.

Christian Holtermann Knudsen var medlem av Christiania bystyre 1899-1926, stortingsrepresentant 1906-15 og parlamentarisk leder 1906-12.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!