Historien om Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ble stiftet 21. august 1887. Les mer om vår snart 130 år gamle historie.

21. august 1887 ble Arbeiderpartiet stiftet av 29 representanter fra 19 foreninger i et hus i Barbu i Arendal.Det første programmet hadde bare fire punkter:

  • Alminnelig stemmerett
  • Lovfestet normalarbeidsdag
  • Direkte skatt
  • Støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser