Historien om Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets historie og biografier om våre politikere.

21. august 1887 ble Arbeiderpartiet stiftet av 29 representanter fra 19 foreninger i et hus i Barbu i Arendal.Det første programmet hadde bare fire punkter:

  • Alminnelig stemmerett
  • Lovfestet normalarbeidsdag
  • Direkte skatt
  • Støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser