Oscar F. Torp †

Oscar Torp var statsminister i Norge fra 1951-55 og formann i Det norske Arbeiderparti 1923-45.

Oscar Fredrik Torp ble født på Hafslund i Skjeberg i Østfold 8. juni 1893, og døde 1. mai 1958. Som 13-årig smedlærling deltok han i konflikten ved A/S Hafslund i Sarpsborg i 1906. Begivenhetene i 1906 gjorde et sterkt inntrykk på Torp. Han kom tidlig aktivt med i faglig arbeid, og ble bare 15 år gammel underkasserer i sin fagforening på Hafslund. 16 år gammel arbeidet han som anleggsarbeider i Eydehavn. Han var utdannet som mekaniker og elektriker, og var montør ved Sarpborg elektrisitetsverk 1914-23. Torp ble formann i Sarpsborg Arbeiderparti i 1918. Samme år ble han også medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Han var formann i DnA fra 1923 til 1940.

Fra 1934-35 var han ordfører i Oslo, mens han i 1936 ble forsvarsminister i Johan Nygaardsvolds regjering. Han var sjef for Forsvarsdepartementet 1935-36, før han ble sosialminister fra 1936-39. I 1939 ble han finansminister, noe han var fram til 1942.

Forsvarsminister ble han igjen i 1942 i Londonregjeringen. Han fortsatte på denne posten i Gerhardsens samlingsregjering som ble dannet rett etter freden 1945. Etter valget samme høst ble han forsyningsminister fram til 1948.

Oscar Torp var innvalgt som stortingsrepresentant fra Oslo allerede i 1936, men møtte der først i 1948 da han også ble Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Samme år ble han fylkesmann i Vestfold, og representerte dette fylket i Stortinget helt til sin død.

Han ble statsminister da Einar Gerhardsen trakk seg fra posisjonen. Da Gerhardsen igjen overtok, ble Oscar Torp stortingspresident fram til han døde i 1958.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!