Hans G. Jensen †

Hans G. Jensen var Det norske Arbeiderpartis formann 1888 til 1889.

Hans G. Jensen var født i Horsens i Danmark 13. mars 1856 og døde i Oslo 7. september 1922.Hans G. Jensen kom i 1883 til Oslo og ble medlem av Skreddersvennenes Forening. Han var blant initiativtakerne til, og ble i 1892 blitt valgt til Skredderforbundets første formann, et verv han hadde fram til 1898.

Fra 1896 til 1908 var han også formann i De samvirkende Fagforeninger i Oslo, et verv han hadde til han trakk seg etter at arbeidet med å reise Folkets Hus var fullført.

Hans G. Jensen ble formann i det midlertidige sekretariat som skulle forberede dannelsen av en norsk landsorganisasjon. LOs stiftelsesmøte vedtok gjensidig representasjon i LOs og DnAs ledelse. Æren for at det i det hele tatt var mulig å etablere en levedyktig landsorganisasjon i 1899, kan langt på vei tilskrives Hans G. Jensen og Dines Jensen. Begge var drivende krefter i forberedelsene til stiftelseskongressen, og på møtet ble Hans G. Jensen valgt til LOs første formann og Dines Jensen til organisdasjonens sekretær. Fram til 1905 var Hans G. Jensen, Dines Jensen, Adolf Pedersen og Johs. Johnsen for kortere perioder LOs representanter i DnAs sentralstyre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!