Einar Førde †

Født 20.01.1943 i Høyanger, Sogn og Fjordane, og døde 26.09.2004.

Einar Førde var nestformann i Arbeiderpartiet 1981-1989. Han var også parlamentarisk leder og kirke- og undervisningsminister.

Bakgrunn

Grunnfagseksamen i statsvitenskap og støttefagseksamen sosialøkonomi 1962

Forsvarets russisk-kurs 1964

Mellomfageksamen i historie 1967

Journalist i Arbeiderbladets utenriksredaksjon 1965-1969

Stortingsrepresentant for Oslo 1969 - 1989

Kirke- og undervisningsminister 08.10.1979 - 14.10.1981

Tillitsverv i partiet

Viseformann og redaktør Arbeiderpartiets studentlag 1965

Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1965-1981

Andre verv

Medlem Stemmerettsutvalget 1961-1964

Formann Det Norske Studentersamfund 1966 (høstsemesteret)

Formann Den norske Hellaskomiteen 1970-1975

Medlem Utvalget til å vurdere reklamens samfunnsmessige betydning 1971-1974

Medlem Datautvalget 1972-1975

Formann Oslo AOF 1973-1979

Medlem Bankdemokratiseringsutvalget 1975-1976

Formann Massemedieutvalget 1977-1979

Bøker

Strategi for sosialisme, Pax, Oslo 1965

Førde, Einar: Det norske klassesamfunnet, Oslo 1968

Førde, Einar (red.): Amerika og vi, Oslo 1969

Førde, Einar, Reidar Hirsti og John Sanness: Ungdom og samtid, Oslo 1970

Førde, Einar et al.: Næringslivet på anklagebenken, Oslo 1972

Førde, Einar: Vi er alle sosialdemokratar, Tiden, Oslo 1981

Førde, Einar: Smeltedigelen Høyanger, Oslo 1990