Kyrre Grepp †

Kyrre Grepp var formann Det norske Arbeiderparti i fire år, fra 1918 til 1922.

Han kom fra Bergen. Allerede fra 1912 kom han i nært samarbeid med Martin Tranmæl. Sammen sto de på venstrefløya i partiet, var revolusjonære og førende i arbeidet for, etter den kommunistiske revolusjonen i 1917, å bringe Arbeiderpartiet inn i Komintern. Noe de begge snart kom til å angre på.

Kyrre Grepp var formann i Arbeiderpartiet i de særdeles vanskelige årene for partiet, med kraftige interne strider, fra 1918 til 1922. Her viste Grepp stor styrke, trass i sviktende helse. Han var heller ingen betydelig taler. Men han hadde stor tillit hos mange. Han var en sterk kompromissets mann, en bølgedemper og brobygger, uten selv å miste sin politiske profil. En særlig stor stjerne hadde han hos Martin Tranmæl, som betraktet ham som uunnværlig og støttet seg på ham.

Kyrre Grepp døde bare 42 år gammel, av strupetuberkulose. Akkurat da striden om Moskva-tesene raste som verst. I årene som fulgte kom partisplittelsen og så gjenforeningen igjen, og disse viktige begivenhetene har trukket til seg så stor interesse, at Grepps formannsår i noen grad er blitt liggende i skygge. Men de var viktige, de også.

Kyrre Grepp var mer enn en politiker. Han var skribent, journalist og utenrikskorrespondent, og hadde stor interesse for biologi. Aller helst ville han bli litteraturhistoriker, og han arbeidet i årevis med en doktoravhandling.

Kyrre Grepp var gift med journalisten og politikeren Rachel Grepp.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!