Om Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Vi ble stiftet i 1887.

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Les mer om våre grunnleggende verdier