Ludvig Meyer †

Ludvig Meyer var formann i Det norske Arbeiderparti og redaktør i "Social-Demokraten" 1897-1900. Han drev avisa fram til et moderne dagblad.

Ludvig Meyer ble født i 1861 og døde i 1938.I 1892 var han formann i Studentersamfunnet, og dannet her "Demokratisk foredragsforening". Denne foreningen sendte foredragsholdere til alle slags tilstelninger utover landet, og særlig de frilyndte lagene dro nytte av virksomheten.

Han var jurist og en av "Christiania-bohemens" førere ved siden av Hans Jæger. Landskjent ble han som Jægers forsvarer for Høyesterett 1885-86.

Han spilte en betydelig rolle i Arbeiderpartiets ledelse etter at han meldte seg inn i partiet, og han var også medlem av Christiania bystyre og formannskap.

Partiet var imidlertid blitt økonomisk avhengig av bidrag fra Meyer, og en voksende opposisjon mot dette forholdet, førte til at han trakk seg fra partiledelsen.

Hans karriere nådde toppen nettopp ved århundreskiftet, da uheldige spekulasjoner satte både hans politiske og økonomiske stilling overstyr. Den direkte foranledningen var boligkrakket i Christiania som inntraff ved utgangen av 1890-årene.

I 1903 brøt han med partiet. Etter partisplittelsen i 1923 var han en tid medlem av Norges kommunistiske parti. I 1930 utga han "Kommunisme", en samling artikler og essays.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!