Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg er tidligere leder i Arbeiderpartiet.

Jens Stoltenberg har vært statsminister i Norge i nesten ti år til sammen, og var partileder i Arbeiderpartiet fra 2002 - 2014. I tillegg har han har vært finansminister, næringsminister, energiminister og statssekretær ved Miljødepartementet.

Stoltenberg har hatt en rekke internasjonale oppdrag, blant annet FNs spesialutsending på klimaendringer. Tidligere har han ledet FNs høynivåpanel som foreslo tiltak for å styrke FNs arbeid i verdens fattigste land, og FNs høynivå-rådgivingsgruppe for klimafinansiering. 

Å ha ledet en koalisjonsregjering, samt mangfoldige og internasjonale høynivågrupper, har gitt Stoltenberg bred erfaring når det kommer til komplekse lederoppgaver. Han har en evne til å sette visjonære og realistiske mål, finne konsensusløsninger, og å sikre iverksetting av vedtak. 

Her hjemme har Stoltenberg sikret bred politisk enighet om nødvendigheten av trygg økonomisk styring av det norske pensjonsfondet, en balansert tilnærming til energi-og miljøspørsmål, og en utenriks-og sikkerhetspolitikk basert på folkeretten, solidaritet og byrdefordeling.

Internasjonalt har han vært en sterk tilhenger av globalt og regionalt samarbeid, en klar arbeidsdeling mellom internasjonale organisasjoner, og et forsterket offentlig-privat samarbeid om globale helsespørsmål. 

Jens Stoltenberg er i dag NATO-leder. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!