Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland ble født 20. april 1939 i Bærum. Hun er gift med Arne Olav Brundtland, og de har fire barn.

 • 1965: Master of Public health ved Harvard universitetet
 • 1965-1974: Lege i norsk helsetjeneste
 • 1974: Miljøvernminister
 • 1981: Norges første kvinnelige statsminister i åtte måneder
 • 1983: Leder av FNs spesialkommisjon for miljø- og utviklingsspørsmål
 • 1986-1989: Statsminister i mindretallsregjering
 • 1987: Forfatter av internasjonal miljørapport
 • 1990: Statsminister i mindretallsregjering
 • 1992: Gikk av som leder i Arbeiderpartiet, som hun hadde ledet siden 1981
 • 1993: Beholdt makten som leder for Arbeiderpartiets mindretallsregjering
 • 1996: Gikk av som statsminister
 • 1998: Ny generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon (WHO).
 • 2003: Sommeren 2003 går Gro av som generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon (WHO).
 • Gro var statsminister i 10 år og 3 måneder og 8 dager (1981, 1986-89 og 1990-96).
 • I april 1981 fikk Arbeiderpartiet for første gang en kvinnelig leder, da Gro Harlem Brundtland ble partileder. Samme år ble hun også Norges og Nordens første kvinnelige statsminister.
 • 25. oktober 1996 gikk Gro Harlem Brundtland av som statsminister - og Thorbjørn Jagland overtok. En nesten samlet norsk presse hyllet Gro Harlem Brundtland etter avgangen - og uttrykket "Landsmoderen" var i hyppig bruk.
 • 27. januar 1998 ble Gro Harlem Brundtland innstilt som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Hun startet i stillingen 21. juli 1998. Utgangspunktet for hennes kandidatur og valgkamp var å omstrukturere den svært topptunge og inneffektive organisasjonen. Hennes prioriterte områder i kampen for å gi verden en bedre helse var: Malaria -som dreper millioner, AIDS og HIV, dødeligheten blant gravide og tobakksindustrien.

Gro Harlem Brundtland har vært medlem av Bygdøy bydelsutvalg, nestformann i Sosialistisk Studentlag, nestformann i Arbeiderpartiets studentlag, nestformann i Det norske Arbeiderparti fra 1975 til 1981. Hun har også vært regjerings-representant i Nordisk Råd, nestformann og formann i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, leder for Stortingets utenrikskomite fra 1980 til 1981 og 1989 til 1990.

Hun var leder for Det norske Arbeiderparti fra april 1981 til november 1992. Harlem Brundtland var valgt som fast stortingsrepresentant fra 1977 til 1997. Hun var medlem av Stortingets utenrikskomité fra oktober 1996 til hun forlot Stortinget i 1997.

Gro H. Brundtland er utdannet doktor ved Universitetet i Oslo i 1963. Av videre utdannelse har hun Master of Public health ved Harvard universitetet fra 1965. I perioden 1966 til 1968 var hun ansatt ved Helsedirektoratet, og fra 1968 til 1974 var hun assisterende overlege ved Oslo Helseråd. I 1974 ble hun miljøvernminister, noe hun var fram til 1979. I åtte måneder, fra 4. februar til 14. oktober 1981 var Gro Harlem Brundtland Norges første kvinnelige statsminister. Hun ble kjent verden over for å ha med 8 kvinnelige regjeringsmedlemmer i en regjering på 18 medlemmer.

I 1983 fikk hun spørsmål fra daværende generalsekretær i FN om hun ville etablere og lede FNs spesialkommisjon for miljø- og utviklingsspørsmål, noe hun aksepterte. Etter mer enn tre års arbeid, gjennom forskningsarbeid og offentlige høringer rundt hele verden, publiserte kommisjonen sin rapport "Our Common Future", i april 1987.

Fra 9. mai 1986 til 16. oktober 1989 var Gro statsminister i en mindretallsregjering.

Gjennom sin politiske karriere har Gro H. Brundtland vært spesielt opptatt av helsespørsmål, kvinnenes posisjon og barnas velferd.

I 1987 utga hun som forfatter en internasjonal miljørapport. Fra 3. november 1990 til 25. oktober 1996 ledet hun på ny en mindretallsregjering hvor 9 av 19 ministre var kvinner. På Landsmøtet i 1992 gikk hun av som leder i Arbeiderpartiet, som hun hadde ledet siden 1981. Selv om hun gikk av som leder for partiet, fortsatte Harlem Brundtland som leder for partiets mindretallsregjering. 25. Oktober 1996 gikk hun av som statsminister, og partiets leder Thorbjørn Jagland overtok som statsminister.

Harlem Brundtland har hatt en rekke internasjonale verv. Hun har vært første visepresident i Sosialist Internasjonalen (SI), medlem i The Carnegie Commision on Preventing Deadly Conflict, og The International Task Force on Security Council Peace Enforcement. Hun er også medlem i The InterAction Council, og hun sitter i The International Advisory Board of the Council of Foreign Relations.

Gro Harlem Brundtland har mottatt e rekke internasjonale priser og utmerkelser for sitt arbeid, inkludert The Third World Price i 1988, The Indira Gandhi Price i 1988, the Onassis foundation´s Delphi Price i 1992 og The Charemange Price i 1994.

I 1998 ble Gro Harlem Brundtland ny generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon (WHO), en stilling hun hadde til sommeren 2003.