Kvinnenettverket

Arbeiderpartiets kvinnenettverk er et åpent nettverk for alle kvinnelige medlemmer i Arbeiderpartiet.

Styringsgruppa i kvinnenettverket står foran en boks med bilder av forskjellige mennesker, og en rød boks med partirosen og teksten "Sterkere fellesskap".

Kvinnenettverket rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig lederposisjoner, og er også en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden.

Som nettverk jobbes det i de etablerte strukturene. Nettverking for å få flere kvinner i lederposisjoner i hele partiet er viktig og sentralt i arbeidet.

Kvinnenettverket er et verktøy for partiet for å nå sine mål på likestilling, og i Arbeiderpartiet er likestilling et lederansvar! Vi vil være Norges mest likestilte parti.

I Arbeiderpartiet skal alle verv, utvalg og oppnevninger i partiet ha 50 prosent representasjon av begge kjønn. Dette skal også gjelde ved offentlige lister og nominasjoner. Kvoteringen med 50 prosent av hvert kjønn gjennomføres av, og blant, de som velges, også på de plassene som regnes som sikre. Ved fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på lista.

Annette Trettebergstuen leder kvinnenettverket, og er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte. Sentralstyret har oppnevnt styret for Kvinnenettverket. Alle fylker har også en fylkesleder i Kvinnenettverket.

Styringsgruppe for Kvinnenettverket

  • Leder Anette Trettebergstuen
  • Hanne Tollerud, Østfold
  • Anja Sterten, Trøndelag
  • Hannah Hope, Rogaland
  • Mariell Haugli, Finnmark
  • Katinka Riksfjord Sporsem, Oslo
  • Grethe Strand, Agder
  • Agnete Masternes Hanssen (AUF)
  • Julie Lødrup (LO)
  • Hilde Anita Nyvoll, Samepolitisk råd

Hun bør stille

Hun bør stille-logo

Hun bør stille drives på frivillig basis av unge jenter i Arbeiderpartiet. De jobber for å få flere kvinner til å stille til valg, løfter fram gode sosialdemokratiske kvinner og setter likestilling på dagsordenen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!