Kvinnenettverket

Arbeiderpartiets kvinnenettverk er et åpent nettverk for alle kvinnelige medlemmer i Arbeiderpartiet.

Kvinnenettverket rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig lederposisjoner, og er også en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden.

Som nettverk jobbes det i de etablerte strukturene. Nettverking for å få flere kvinner i lederposisjoner i hele partiet er viktig og sentralt i arbeidet.

Kvinnenettverket er et verktøy for partiet for å nå sine mål på likestilling, og i Arbeiderpartiet er likestilling et lederansvar! Vi vil være Norges mest likestilte parti.

I Arbeiderpartiet skal alle verv, utvalg og oppnevninger i partiet ha 50 prosent representasjon av begge kjønn. Dette skal også gjelde ved offentlige lister og nominasjoner. Kvoteringen med 50 prosent av hvert kjønn gjennomføres av, og blant, de som velges, også på de plassene som regnes som sikre. Ved fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på lista.

Anniken Huitfeldt leder kvinnenettverket, og er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte. Sentralstyret har oppnevnt styret for Kvinnenettverket. Alle fylker har også en fylkesleder i Kvinnenettverket.

Styringsgruppe for Kvinnenettverket

  • Leder Anniken Huitfeldt
  • Lozan Balisany, Vestfold
  • Lise Selnes, Hedmark
  • Tonje Brenna, Akershus
  • Siv Larssen Aasvik, Nordland 
  • Marit Bjerkås, Sør-Trøndelag
  • Siri Sandvik, Sogn og Fjordane 
  • Tonje Brenna, Akershus 
  • Ina Rangønes Libak, AUF
  • LO tiltrer styringsgruppa 

Ledere i fylkenes kvinnenettverk