Fagligpolitisk samarbeid

Det fagligpolitiske samarbeidet er tuftet på et historisk samarbeid bygget på gjensidig respekt.

Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 av fagbevegelsen, og den sentrale samarbeidskomiteen (det formaliserte samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet) har fungert siden 1928. 

Fagbevegelsen representerer «hverdagslivets eksperter». Derfor har kontakt med fagbevegelsen alltid vært høyt prioritert for Arbeiderpartiet. Gjennom det fagligpolitiske samarbeidet har vi oppnådd fantastiske resultater for vår bevegelse. Samarbeidet bygger på gjensidig respekt, og aksept for ulike syn på enkeltsaker.

De to grenene av arbeiderbevegelsen – den faglige og politiske – har utviklet verdiene og det ideologiske grunnlaget i samarbeid med hverandre. Den største suksessen til den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen har vært evnen til å omsette visjoner til praktisk politikk.

Samarbeidet er hovedforklaringen på at vi i Norge har klart å sette et så tydelig preg på samfunnet som vi har, i tråd med våre verdier om frihet, likhet, rettferdig fordeling, demokrati og medbestemmelse: Et samfunn der vi står på lik linje med hverandre.

For fagbevegelsen har det hatt stor verdi å kunne samarbeide om å finne politiske løsninger med Arbeiderpartiet, med en nokså stabil oppslutning fra om lag en tredjedel av velgerne (og stort sett et flertall av LOs medlemmer).

For Arbeiderpartiet har det også hatt stor verdi i styringen av landet at man har samarbeidet med ansvarlige aktører i arbeidslivet.

Det gjør løsningene mer solide og er en viktig forutsetning for å kunne utjevne sosiale forskjeller. Sosial utjevning er vanskelig å vedta politisk, fordi de viktigste og mest effektive grepene gjøres på arbeidsmarkedet, gjennom solidariske lønnsforhandlinger. 

Arbeiderpartiet og Fagforbundet

Arbeiderpartiet og Fagforbundet har en sentral samarbeidsavtale. 

Flere steder er det også lokale avtaler.  Fagforbundet er det største forbundet i LO, og Arbeiderpartiet. Fagforbundet møtes derfor jevnlig for drøftinger av felles interesser. 

Samarbeidskomiteen

Samarbeidskomiteen diskuterer større saker og linjer som har betydning for partiet og fagbevegelsen, og tar initiativ til prosesser som bidrar til en samlet arbeiderbevegelse. 

I tillegg har komiteen ansvaret for faglig/politiske konferanser, frokostmøter, 1. mai og organiseringen av samarbeidskomiteene i fylkene. 

Ledervervet går årlig på rundgang mellom LOs leder og Arbeiderpartiets partileder. Komiteen har møte annenhver uke.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!