Organisasjonsutvalget 2023-2025

En moderne og mangfoldig medlemsorganisasjon

Arbeiderpartiet består av mange ulike mennesker, i ulike livsfaser og aldre. Det er vår styrke at vi er så forskjellige, det er vårt DNA. 

Det som kjennetegner oss, er at vi er enige om hvilken retning som er riktig for landet eller stedet vi bor på. 

Organisasjonsutvalget ønsker mer aktivitet i små og store lag i Arbeiderpartiet. Gjennom aktivitet og nye møteplasser vil vi få innspill til hvordan Arbeiderpartiet skal se ut i 2040. Det finnes i dag mange gode eksempler på aktivitet som samler medlemmer og sympatisører som ikke er vanlige medlemsmøte.Utfordringen når vi skal få innspill til hvordan Arbeiderpartiet skal se ut i fremtiden er at de som vi vil lytte til ikke kommer på medlemsmøtene våre. 

Organisasjonsutvalgets mandat

Organisasjonsutvalget skal komme med forslag på hvordan vi kan rekruttere flere nye og aktive medlemmer, med et spesielt fokus på yngre nye medlemmer. Videre skal arbeidsgruppen komme med forslag til hvordan vi bedre kan nå ut med skoleringene våre, hvordan vi best bruker de digitale flatene våre, og hvordan disse bedre tilpasses medlemsmassen vår, samt komme med forslag på hvordan vi kan involvere tillitsvalgte og medlemmer bedre i prosesser som går i partiet vårt. Utvalget skal foreslå aktivitet ifm. programprosessen som bidrar til rekruttering, skolering og involvering. Et av målene til utvalget, innen landsmøtet 2025, er å skape aktivitet og sette seg mål som hele partiorganisasjonen arbeider mot. 

Organisasjonsutvalgets medlemmer

 • Marte Mjøs Persen, leder, SST og Vestland
 • Shakeel Rehman, Østfold
 • Heidi W Nyhus, Akershus
 • Jens Christian Vik, Vestfold
 • Tina Denstad, Nordland
 • Agnes Nærland Viljugrein, Oslo
 • Audun Øvrebø, Agder
 • Silje Holmgren, Finnmark
 • Per Olav S. Hopsø, Trøndelag Per Vidar Kjølmoen, SST og Møre og Romsdal
 • Solveig Vestenfor, Buskerud
 • Jan Halvor Endrerud, AUF
 • Terje Olsson, LO

Sekretærer: Håvard Therkelsen og Anna Ljunggren

Har du innspill til utvalget? Send epost til [email protected].

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!