Organisasjonsutvalget

En moderne og mangfoldig medlemsorganisasjon

Arbeiderpartiets styrke er fellesskapet og medlemmene i organisasjonen. Fundamentet for alt vårt arbeid er en partiorganisasjon der alle medlemmer får mulighet for å bidra med sitt engasjement. Arbeiderpartiets organisasjonsutvalg har derfor gjennomført en bred organisasjonsdebatt hvor medlemmene har kunnet diskutere og komme med innspill til hvordan vi kan være en mangfoldig og moderne medlemsorganisasjon.Arbeiderpartiets organisasjonsutvalg har som mandat å gjennomgå styrker og svakheter ved dagens partiorganisering. Utvalget skal legge særlig vekt på å skape nye arenaer for politikkutvikling, og hvordan vi kan gi medlemskapet i Arbeiderpartiet større verdi.

Arbeidet ble i første omgang ferdigstilt til landsmøtet 2019, men fortsetter også etter dette.

Organisasjonsutvalgets mandat

Organisasjonsutvalgets mandat er gitt av sentralstyret. Gjennom sitt mandat skal organisasjonsutvalget gjennomgå styrker og svakheter ved dagens partiorganisering, samt å foreslå framtidig innretning og strukturelle endringer hva gjelder:

 • Skape nye arenaer for politikkutvikling i hele vår organisasjon.
 • Gi medlemskap i Arbeiderpartiet større verdi, at det oppleves som meningsfylt å delta.
 • Medlemspleie gjennom tilbud til nye medlemmer, skolering av organisasjonen og tilrettelegging av møteplasser.
 • Sikre at Arbeiderpartiet vokser som organisasjon og verver flere medlemmer som speiler bredden i befolkningen, og når målet fra landsmøtet om 65 000 medlemmer innen 2020.
 • Fremme en inkluderende, lyttende og lærende kultur i Arbeiderpartiet, der flere stemmer i organisasjonen blir hørt og vektlagt og hvor vi bruker de ressursene som finnes i partiorganisasjonen.
 • Vurdere hvordan vi kan organisere arbeidet bedre digitalt for å sørge for tettere involvering og mer engasjement for Arbeiderpartiet på nett.
 • Foreta en gjennomgang av partiets vedtekter med særskilt fokus på om eksisterende strukturer er til hinder for aktivitet.

Organisasjonsutvalgets medlemmer

 • Leder: Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Øystein Mathisen, Nordland
 • Gunnhild Tettli, Trøndelag
 • Tore Hagebakken, Oppland
 • Hilde Thorkildsen, Akershus
 • Pål Hafstad Thorsen, Hordaland
 • Kari-Anne Opsal, Troms
 • Bjørn Aamodt, Vestfold
 • Farukh Qureshi, Oslo
 • Sindre Lysø, AUF
 • Terje Olsson, LO
 • Jan Juul Christensen, partisekretær Socialdemokratiet
 • John Erik Pedersen, partikontoret
 • Synnøve Brenden, fylkessekretær
 • Kristian Kirkerud, fylkessekretær

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!