Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraften i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd 2020 - 2022

Det samepolitiske rådet består av (personlig vara i parentes)

 • Eivind Yrjan Stamnes, leder, Sør-Norge
 • Fransisca Kappfjell Herbst, nestleder, Sørsameområdet (Thomas Kappfjell)
 • Wenche Pedersen, arbeidsutvalget, Østre (Inge Bjørn Hansen)
 • Geir Johnsen, Gaisi (Synnøve Søndergaard)
 • Alessia Reina, Vesthavet (Ottar Skjellhaug)
 • Jan Gunnar Johansen, Ávjovári (Eldbjørg Mathisen)
 • Siw Opdahl, Sør-Norge (Nikolai Bjørn Akselvoll)
 • Ingar Eira, Nordre (Kristin Jensen)
 • Nathaniel Holan Larsen, AUF (Silje Vollan Nilsen)

I tillegg møter parlamentarisk leder i Sametingsgruppa, Ronny Wilhelmsen og samepolitisk talsperson i kommunalfraksjonen på Stortinget, Stein Erik Lauvås. 

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Ottar Skjellhaug - Vesthavet   
 • Jan Gunnar Johansen - Àvjovàrri
 • Wenche Pedersen - Østre 
 • Kristin Jensen - Nordre
 • Geir Ø. Johnsen - Gaisi
 • Eivind Yrjan Stamnes - Sør-Norge
 • Fransisca K. Herbst - Sørsamisk

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av 7 representanter. Gruppestyret er sammensatt av parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard og Bjørn Inge Mo.

Arbeiderpartiets Tom Sottinen er sametingets plenumsleder, tilsvarende president på Stortinget. Han er dermed den som har høyest rang i Sametinget.

I plan- og finanskomiteen: Ronny Wilhelmsen (nestleder), Tom Sottinen, Synnøve Søndergaard.

I oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen møter Jørn Are Gaski (nestleder).

I sametingets nærings- og kulturkomité sitter for partiet Bjørn Inge Mo (leder), Arild P. Inga og John Kappfjell.

Kontrollkomiteen: Jørn Are Gaski (leder)

Gruppekontoret er i Karasjok. Telefon: 478 93 412 E-post: [email protected] 

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet 

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021 

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.      

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!