Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd

Det samepolitiske rådet består av: 

 • Inga-Lill Sundset, leder - Vesthavet                                 
 • Personlig vara: Arild Inga - Vesthavet 
 • Robert Wilhelmsen, nestleder - Nordre                                         
 • Personlig vara: Anne Mette Bæivi - Nordre
 • Marius Nilsen - Østre
 • Sara Ellen Anne Eira - Àvjovàrri                                                   
 • Personlig vara: Nils J. Gaup - Àvjovàrri  
 • Per Mathis Oskal - Gaisi                                                                   
 • Personlig vara: Sylvi V. Pedersen - Gaisi
 • Tor Enok Larsen - Sørsamisk                                                         
 • Personlig vara: Maja Sofie Fjellstrøm - Sørsamisk
 • Eli Eriksen Sveen - Sør-Norge                                                     
 • Personlig vara: Nikolai Bjørn Akselvoll - Sør-Norge
 • Marius Johnsen Støme - Østre                                                   
 • Personlig vara: Heidi Holmgren - Nordre
 • Mari Johansen - AUF 

Tiltredende

 • Marit Kirsten Anti Gaup – Sametingsgruppen 
 • Stein Erik Lauvås – Stortingsgruppen 
 • Eirik Aarek – Partikontoret 
 • Hagbart Grønmo – Sametingsgruppen   

Sekretær for rådet er kommunalpolitisk rådgiver Eirik Aarek, Arbeiderpartiet.  

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Ottar Skjellhaug - Vesthavet   
 • Sara Ellen Anne Eira - Àvjovàrri 
 • Wenche Pedersen - Østre 
 • Robert Wilhelmsen - Nordre 
 • Geir Johnsen - Gaisi 
 • Eli Eriksen Sveen - Sør Norge 
 • Thomas Kappfjell - Sør Samisk       

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

 • Knut Store - Østre 
 • Ragnhild Melleby Aslaksen - Østre 
 • Marit Kirsten Anti Gaup - Àvjovàrri (Gruppeleder)
 • Johan Vasara - Àvjovàrri 
 • Ronny Wilhelmsen - Nordre 
 • Lisa-Katrine Mo - Gaisi 
 • Geir Johnsen - Vesthavet 
 • John Kappfjell - Sør Samisk 
 • Jørn Are Gaski  - Sør Norge       

Sekretær for Arbeiderpartiets sametingsgruppe er Hagbart Grønmo. Gruppekontoret er i Karasjok, telefon 78 47 40 67, mobil 416 79 477.

Sametingsrådet

 • Mariann Wollmann Magga - Østre 
 • Per Mathis Oskal - Gaisi 

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet 

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021 

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.