Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     


Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd

Det samepolitiske rådet består av: 

 • Inga-Lill Sundset, leder - Vesthavet
  Personlig vara: Arild Inga - Vesthavet 
 • Robert Wilhelmsen, nestleder - Nordre
  Personlig vara: Anne Mette Bæivi - Nordre
 • Kristin Rajala - Østre
  Personlig vara: Marius Nilsen - Østre
 • Sara Ellen Anne Eira - Avjovarri    
  Personlig vara: Nils J. Gaup - Avjovarri    
 • Per Mathis Oskal - Gaisi
  Personlig vara: Sylvi V. Pedersen - Gaisi
 • Tor Enok Larsen - Sørsamisk
  Personlig vara: Maja Sofie Fjellstrøm - Sørsamisk
 • Eli Eriksen Sveen - Sør-Norge
  Nikolai Bjørn Akselvoll - Sør-Norge
 • Marius Johnsen Støme - Østre
  Personlig vara: Heidi Holmgren - Nordre
 • Mari Johansen - AUF
  Personlig vara: Ulrika Louisa Snowdon - AUF 

Sekretær for rådet er kommunalpolitisk rådgiver Eirik Aarek, Arbeiderpartiet.  

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Kristin Rajala - Østre Valgkrets 
 • Robert Wilhelmsen - Nordre Valgkrets 
 • Sara Ellen Anne Eira - Avjovarri 
 • Robert Greiner - Gaisi 
 • Siv Sara - Vesthavet 
 • Tor Enok Lasen - Sørsamisk 
 • Eli Eriksen Sveen - Sør-Norge  

Arbeiderpartiets sametingsgruppe 

Sekretær for Arbeiderpartiets sametingsgruppe er Hagbart Grønmo. Gruppekontoret er i Karasjok, telefon 78 47 40 67, mobil 416 79 477.

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet 

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021 

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.