Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon  er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd 2018 - 2020

Det samepolitiske rådet består av (personlig vara i parentes)

 • Inga-Lill Sundset, Leder, Vesthavet (Steinar Pedersen, Vesthavet)
 • Ingar Eira, Nestleder, Nordre (Anne Mette Bæivi, Nordre)
 • Wenche Pedersen, Østre (Jarl Even Roska, Østre)
 • Siv Merete Selnes Sara, Avjovarri (Nils Johan Andersen Gaup, Avjovarri)
 • Per Mathis Oskal, Gaisi (Sylvi Vatne Pedersen, Gaisi)
 • Maja Sofie Fjellstrøm, Sørsamisk (John Kappfjell, Sørsamisk)
 • Eivind Yrjan Stamnes, Sør-Norge (Eli Eriksen Sveen, Sør-Norge)
 • Ottar Skjellhaug, Vesthavet (Heidi Holmgren, Vesthavet)
 • Alessia Reina, AUF (Brynjar Andersen Saus, AUF)

I tillegg møter parlamentarisk leder i Sametingsgruppa, Ronny Wilhelmsen og samepolitisk talsperson i kommunalfraksjonen på Stortinget, Stein Erik Lauvås. 

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Ottar Skjellhaug - Vesthavet   
 • Sara Ellen Anne Eira - Àvjovàrri 
 • Wenche Pedersen - Østre 
 • Robert Wilhelmsen - Nordre 
 • Robert Greiner - Gaisi 
 • Eli Eriksen Sveen - Sør-Norge 
 • Thomas Kappfjell - Sørsamisk       

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av 7 representanter. Gruppestyret er sammensatt av parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard og Bjørn Inge Mo.

Arbeiderpartiets Tom Sottinen er sametingets plenumsleder, tilsvarende president på Stortinget. Han er dermed den som har høyest rang i Sametinget.

I plan- og finanskomiteen: Ronny Wilhelmsen (nestleder), Tom Sottinen, Synnøve Søndergaard.

I oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen møter Jørn Are Gaski (nestleder).

I sametingets nærings- og kulturkomité sitter for partiet Bjørn Inge Mo (leder), Arild P. Inga og John Kappfjell.

Kontrollkomiteen: Jørn Are Gaski (leder)

Gruppekontoret er i Karasjok. Telefon: 478 93 412 E-post: ap@samediggi.no 

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet 

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021 

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.