Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd

Det samepolitiske rådet består av (personlig vara i parentes)

 • Inga-Lill Sundset, Leder, Vesthavet (Arild Inga, Vesthavet)
 • Robert Wilhelmsen, Nestleder, Nordre (Anne Mette Bæivi, Nordre)
 • Marius Nilsen, Østre           
 • Sara Ellen Anne Eira, Avjovarri (Nils J. Gaup, Avjovarri)
 • Per Mathis Oskal, Gaisi (Sylvi V. Pedersen, Gaisi)
 • Tor Enok Larsen, Sør samisk (Maja Sofie Fjellstrøm, Sørsamisk)
 • Eli Eriksen Sveen,  Sør-Norge (Nikolai Bjørn Akselvoll, Sør Norge)
 • Marius Johnsen Støme, Østre (Heidi Holmgren, Nordre)
 • Mari Johansen, AUF 

I tillegg møter parlamentarisk leder i Sametingsgruppa, Ronny Wilhelmsen og samepolitisk talsperson i kommunalfraksjonen på Stortinget, Stein Erik Lauvås. 

Sekretær for rådet er kommunalpolitisk rådgiver Eirik Aarek, Arbeiderpartiet.

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Ottar Skjellhaug - Vesthavet   
 • Sara Ellen Anne Eira - Àvjovàrri 
 • Wenche Pedersen - Østre 
 • Robert Wilhelmsen - Nordre 
 • Robert Greiner - Gaisi 
 • Eli Eriksen Sveen - Sør-Norge 
 • Thomas Kappfjell - Sørsamisk       

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av 9 representanter. Gruppestyret er sammensatt av parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard og Bjørn Inge Mo.

Til å lede sametingets plenumsmøter ble Arbeiderpartiets Elisabeth Erke. Hun er dermed den som har høyest rang i Sametinget.

I plan- og finanskomiteen: Ronny Wilhelmsen (nestleder), Tom Sottinen, Synnøve Søndergaard.

I oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen møter Jørn Are Gaski(nestleder) Elisabeth Erke, og Kåre Olli.

I sametingets nærings- og kulturkomité sitter for partiet Bjørn Inge Mo (leder), Arild P Inga og John Kappfjell.

Kontrollkomiteen: Jørn Are Gaski (leder)

Sekretær for Arbeiderpartiets sametingsgruppe er Hagbart Grønmo. Gruppekontoret er i Karasjok, telefon 78 47 40 67, mobil 416 79 477.

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet 

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021 

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.