Samepolitisk arbeid

Arbeiderpartiet skal fortsatt være den ledende kraften i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er at vi skal bygge, utvikle og omstille samfunnet for fremtiden. Vi vil arbeide med å legge forholdene til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.     

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samisk samfunn, der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke.  

Samepolitisk råd 2022 - 2024

Det samepolitiske rådet består av (personlig vara i parentes)

 • Fransisca Kappfjell Herbst, leder, Sørsameområdet
 • Ingar Eira, nestleder, Nordre (Andrine Klausen Simonsen)
 • Maren Irene Gåre Bakkevoll, au, Gaisi (Brynjar Andersen Saus)
 • Bente Rajala Granerud, Sør-Norge (Eivind Yrjan Stamnes)
 • Ottar Skjellhaug, Vesthavet (Siv Sara)
 • Renate Aspeli Simonsen, Ávjovári (Marja Elise M. H. Eira)
 • Kai-Rune Hætta, Sørsamisk (Berit Ellen Marit Jåma)
 • Gaute Klogh Henriksen, Østre (Ragnhild Vassvik)
 • Nathaniel Holan Larsen, AUF (Silje Vollan Nilsen)

I tillegg tiltrer parlamentarisk leder i sametingsgruppa, samepolitisk talsperson i kommunalfraksjonen på Stortinget, og samepolitisk representant i Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Når Arbeiderpartiet er i regjering tiltrer også statssekretær med ansvar for samepolitiske spørsmål.

Politisk rådgiver med samepolitisk ansvar i Arbeiderpartiet er Tor Arne Ljunggren: [email protected]

Forumsledere

Det finnes sju forum i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 

 • Ottar Skjellhaug - Vesthavet   
 • Anders A. Gaup - Àvjovàrri
 • Ragnhild Vassvik - Østre
 • Robert Wilhelmsen - Nordre
 • Wigdis W. With - Gaisi
 • Berit Rajala Granerud - Sør-Norge
 • Berit Ellen Marit Jåma - Sørsamisk

Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets sametingsgruppe består av seks representanter.  

Gruppeledelsen er parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen og nestleder Ann-Britt Eira Sara. Gruppesekretær er John Henrik Guttorm, [email protected] 

Sametinget har tre fagkomiteer:

Plan- og finanskomiteen: Ronny Wilhelmsen, Per Mathis Oskal og Arild Pettersen Inga.

Oppvekst-, omsorg og utdanningskomiteen: Ann-Britt Eira Sara (leder) og Tom Sottinen.

Nærings- og kulturkomiteen: John Kappfjell. 

Tom Sottinen er i tillegg sametingets plenumsleder, tilsvarende Stortingspresident. Han leder Sametinget plenumsledelse som tilrettelegger for plenumsmøtene.

Gruppekontoret er i Karasjok. Telefon: 478 93 412, e-post: [email protected]

Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet

Se Arbeiderpartiets vedtekter.   

Samepolitisk program 2017 – 2021

Samepolitisk program ble vedtatt i 2016. Programmet vektlegger samisk språk og kultur, skole og kunnskap, næring og arbeidsliv, helse, omsorg, miljø og klima, rettigheter og verdier.      

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!