Landsmøtet

Arbeiderpartiets høyeste myndighet.

Hvert andre år samles 300 representanter fra hele landet til Arbeiderpartiets landsmøte. Som utsendinger som representerer sine fylker, og til syvende og sist alle Arbeiderpartiets medlemmer, er det Arbeiderpartiets høyeste myndighet. 


Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre og øverste ledelse.   

Neste landsmøte er  20.- 23. april 2017 i Oslo. 

For pressen: Påmelding til landsmøtet 20. - 23. april

Som vanlig i stortingsvalgår vil landsmøtet vedta partiets Stortingsvalgprogram: Hvilken politikk Arbeiderpartiet skal gjennomføre i regjering og på Stortinget de neste fire årene.