Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne eller et styremedlem med motsatt kjønn. En representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe deltar også med tale- og forslagsrett. Landsstyret møtes to til fire ganger i året.

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Hadia Tajik, nestleder
 • Bjørnar Selnes Skjæran, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket
 • Cecilie Myrseth, Troms
 • Ingvild Kjerkol, Trøndelag
 • Tore O. Sandvik, Trøndelag
 • Else-May Botten, Møre og Romsdal 
 • Hilmar Høl, Vestland
 • Marte Mjøs Persen, Hordaland
 • Robert Cornels Nordli, Agder
 • Terje Lien Aasland, Telemark
 • Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold
 • Lise Christoffersen, Buskerud 
 • Anniken Huitfeldt, Akershus
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Jon-Ivar Nygård, Østfold
 • Hans-Christian Gabrielsen, LO 
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet 
 • Ina Libak, AUF-leder

Østfold

 • Stein Erik Lauvås
 • Siri Martinsen

Akershus

 • Tonje Brenna
 • Øystein Slette

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Kamzy Gunaratnam

Innlandet

 • Anita Ihle Steen
 • Rune Støstad
 • Lise Selnes
 • Mads Furu

Buskerud

 • Martin Kolberg
 • Tonje Kristensen

Vestfold

 • Truls Vasvik
 • Elin Gran Weggesrud

Telemark

 • Bjørg Tveito Lundefaret
 • Jone Blikra 

Agder

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken
 • Trine Nilsen Klungland
 • Reidar Saga

Rogaland

 • Stanley Wirak
 • Hege Haukeland Liadal

Vestland

 • Torgeir Toppe
 • Siri Sandvik
 • Hans Petter Thorbjørnsen
 • Kristin Maurstad

Møre og Romsdal

 • Per Vidar Kjølmoen
 • Hanne Berit Brekken

Trøndelag

 • Per Olav Skurdal Hopsø
 • May Britt Lagesen
 • Kristian Torve
 • Linda Linmo

Nordland

 • Ida Maria Pinnerød
 • Hans Fredrik Sørdal

Troms

 • Cecilie Terese Myrseth
 • Nils-Ole Foshaug

Finnmark

 • Kristina Hansen
 • Ståle A. Olsen

Sametingsgruppa

 • Ronny Wilhelmsen