Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne eller et styremedlem med motsatt kjønn. En representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe deltar også med tale- og forslagsrett. Landsstyret møtes to til fire ganger i året.

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Hadia Tajik, nestleder
 • Bjørnar Selnes Skjæran, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket
 • Cecilie Myrseth, Troms
 • Ingvild Kjerkol, Trøndelag
 • Tore O. Sandvik, Trøndelag
 • Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal
 • Hilmar Høl, Vestland
 • Marte Mjøs Persen, Vestland
 • Robert Cornels Nordli, Agder
 • Terje Lien Aasland, Vestfold og Telemark
 • Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold og Telemark
 • Lise Christoffersen, Buskerud 
 • Anniken Huitfeldt, Akershus
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Jon-Ivar Nygård, Østfold
 • Peggy Hessen Følsvik, LO
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet 
 • Astrid Hoem, AUF-leder

Østfold

 • Stein Erik Lauvås
 • Siri Martinsen

Akershus

 • Tonje Brenna
 • Øystein Slette

Buskerud 

 • Martin Kolberg
 • Tonje Kristensen

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Kamzy Gunaratnam

Innlandet

 • Lise Selnes
 • Sigmund Hagen
 • Anne-Marte Kolbjørnshus
 • Nils Kristen Sandtrøen

Vestfold og Telemark

 • Truls Vasvik
 • Kathrine Kvåle Haatvedt
 • Elin Gran Weggersrud
 • Erik Skjervagen

Agder

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken
 • Anne Bystadhagen
 • Reidar Saga

Rogaland

 • Torstein Tvedt Solberg
 • Astrid Reiestad Førli

Vestland

 • Siri Sandvik
 • Hans Petter Thorbjørnsen
 • Marianne Bjorøy
 • Petter Sortland

Møre og Romsdal

 • Hanne Berit Brekken
 • Ståle Refstie

Trøndelag

 • Amund Hellesø
 • Marit Bjerkås
 • Kristian Torve
 • Tone Våg

Nordland

 • Mona Nilsen
 • Odd Arnold Skogsholm

Troms

 • Nils-Ole Foshaug
 • Kari-Anne Oppsal

Finnmark

 • Kristina Hansen
 • Sigurd Kvammen Rafaelsen

Sametingsgruppa

 • Ronny Wilhelmsen