Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. 

Landsstyret møtes to til fire ganger i året og består av partiets sentralstyre, to representanter fra hver stortingsvalgkrets, to representanter fra AUF og samepolitisk råds leder. I tillegg deltar en representant fra partiets sametingsgruppe med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Tonje Brenna, nestleder
 • Jan Christian Vestre, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket
 • Cecilie Terese Myrseth, Troms
 • Marte Mjøs Persen, Vestland
 • Ingvild Kjerkol, Trøndelag
 • Terje Aasland, Vestfold og Telemark
 • Bjørnar Skjæran, Nordland
 • Ahmed Lindov, Agder
 • Kari Nessa Nordtun, Rogaland
 • Peggy Hessen Følsvik, LO
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet
 • Tore O. Sandvik, Trøndelag
 • Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal
 • Masud Gharahkhani, Buskerud
 • Kristine Hansen, Finnmark
 • Sindre Martinsen-Evje, Østfold
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Astrid Hoem, AUF-leder

Østfold

 • Shakeel Rehman
 • Siri Martinsen

Akershus

 • Anniken Huitfeldt
 • Åsmund Aukrust

Buskerud

 • Even A. Røed
 • Lina Strandbråten

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Torunn Kanutte Husvik

Innlandet

 • Lise Selnes
 • Marius Bismo
 • Marta Bjørnøy Lalim
 • Nils Kristen Sandtrøen

Vestfold og Telemark

 • Truls Vasvik
 • Kathrine Kvåle Haatvedt
 • Elin Gran Weggersrud
 • Erik Skjervagen

Agder

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken
 • Mona Dia
 • Reidar Saga

Rogaland

 • Frode Fjeldsbø
 • Bente Gravdal

Vestland

 • Siri Sandvik
 • Torgeir Toppe
 • Marianne Bjorøy
 • Helge Robert Midtbø

Møre og Romsdal

 • Hanne Berit Brekken
 • Sverre Leivdal

Trøndelag

 • Amund Hellesø
 • Eva Kristin Hansen
 • Isak Veierud Busch
 • Tone Wanderås

Nordland

 • Mona Nilsen
 • Sigurd Stormo

Troms

 • Nils-Ole Foshaug
 • Tone Marie Myklevoll

Finnmark

 • Wenche Pedersen
 • Sigurd Kvammen Rafaelsen

Samepolitisk råd/sametingsgruppa

 • Fransisca Kappfjell Herbst (leder samepolitisk råd)
 • Ronny Wilhelmsen (parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe)

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!