Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne eller et styremedlem med motsatt kjønn. En representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe deltar også med tale- og forslagsrett. Landsstyret møtes to til fire ganger i året.

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Hadia Tajik, nestleder
 • Bjørnar Selnes Skjæran, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket
 • Cecilie Myrseth, Troms
 • Ingvild Kjerkol, Trøndelag
 • Tore O. Sandvik, Trøndelag
 • Else-May Botten, Møre og Romsdal 
 • Hilmar Høl, Vestland
 • Marte Mjøs Persen, Hordaland
 • Robert Cornels Nordli, Agder
 • Terje Lien Aasland, Telemark
 • Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold
 • Lise Christoffersen, Buskerud 
 • Anniken Huitfeldt, Akershus
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Jon-Ivar Nygård, Østfold
 • Hans-Christian Gabrielsen, LO 
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet 
 • Ina Libak, AUF-leder

Buskerud 

 • Martin Kolberg
 • Tonje Kristensen

Akershus

 • Tonje Brenna
 • Øystein Slette

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Kamzy Gunaratnam

Innlandet

 • Anita Ihle Steen
 • Rune Støstad
 • Lise Selnes
 • Mads Furu

Vestfold og Telemark

 • Truls Vasvik
 • Elin Gran Weggersrud
 • Bjørg Tveito Lundefaret
 • Jone Blikra 

Agder

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken
 • Trine Nilsen Klungland
 • Reidar Saga

Rogaland

 • Torstein Tvedt Solberg
 • Marianne Hirzel

Vestland

 • Torgeir Toppe
 • Siri Sandvik
 • Hans Petter Thorbjørnsen
 • Kristin Maurstad

Møre og Romsdal

 • Per Vidar Kjølmoen
 • Hanne Berit Brekken

Trøndelag

 • Amund Hellesø
 • Marit Bjerkås
 • Kristian Torve
 • Tone Våg

Nordland

 • Mona Nilsen
 • Geir Olsen

Troms

 • Nils-Ole Foshaug
 • Kari-Anne Oppsal

Finnmark

 • Kristina Hansen
 • Odne Stunes

Sametingsgruppa

 • Ronny Wilhelmsen

Østfold

 • Stein Erik Lauvås
 • Siri Martinsen