Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med lovene, og landsmøtets vedtak.

Landsstyret består av partiets sentralstyre, fylkespartienes ledelse og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne eller et styremedlem, slik at begge kjønn er representert. En representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe deltar også. Landsstyret møtes to til fire ganger i året.

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Hadia Tajik, nestleder
 • Trond Giske, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket
 • Ingalill Olsen, Finnmark
 • Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland
 • Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag 
 • Else-May Botten, Møre og Romsdal 
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet 
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Hans-Christian Gabrielsen, LO 
 • Jette Christensen, Hordaland
 • Lise Christoffersen, Buskerud 
 • Anette Trettebergstuen, Hedmark
 • Jon-Ivar Nygård, Østfold
 • Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold
 • Terje Lien Aasland, Telemark
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Jon Rolf Næss, Aust-Agder
 • Harald Schjelderup, Hordaland
 • AUF-leder Mani Hussaini

Østfold

 • Stein Erik Lauvås
 • Inger Lise Skartlien

Akershus

 • Sverre Myrli
 • Nina Sandberg

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Siri Gåsemyr Stålesen 

Hedmark

 • Knut Storberget
 • Anita Ihle Steen

Oppland

 • Tore Hagebakken
 • Hilde Holtesmo

Buskerud

 • Bjørn Tore Ødegården
 • Sissel Hovland

Vestfold

 • Truls Vasvik

Telemark

 • Bjørg Tveito Lundefaret
 • Jone Blikra 

Aust-Agder

 • Gro Bråten
 • Robert Cornels Nordli

Vest-Agder

 • Bjørn Egeli
 • Trine Nilsen Klungland

Rogaland

 • Stanley Wirak
 • Ragnhild Bjerkvik

Hordaland

 • Hans-Erik Ringkjøb
 • Marte Mjøs Persen

Sogn og Fjordane

 • Hilmar Høl
 • Solveig Willis

Møre og Romsdal

 • Per Vidar Kjølmoen
 • Berit Tønnesen

Sør-Trøndelag

 • Karianne Tung
 • Ståle Vaag

Nord-Trøndelag

 • Anne Marit Mevassvik
 • Terje Sørvik

Nordland

 • Ida Maria Pinnerød
 • Rune Edvardsen

Troms

 • Cecilie Terese Myrseth
 • Willy Ørnebakk

Finnmark

 • Alf Einar Jakobsen
 • Aina Borch

Sametingsgruppa

 • Marit Kirsten Anti Gaup