Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret

Landsstyret har ansvaret for at partiets virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne eller et styremedlem med motsatt kjønn. En representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe deltar også med tale- og forslagsrett. Landsstyret møtes to til fire ganger i året.

Landsstyrets medlemmer

Sentralstyret

 • Jonas Gahr Støre, partileder
 • Hadia Tajik, nestleder
 • Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket
 • Ingalill Olsen, Finnmark
 • Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland
 • Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag 
 • Else-May Botten, Møre og Romsdal 
 • Jørn Eggum, Fellesforbundet 
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Hans-Christian Gabrielsen, LO 
 • Jette Christensen, Hordaland
 • Lise Christoffersen, Buskerud 
 • Anette Trettebergstuen, Hedmark
 • Jon-Ivar Nygård, Østfold
 • Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold
 • Terje Lien Aasland, Telemark
 • Raymond Johansen, Oslo
 • Jon Rolf Næss, Aust-Agder
 • Harald Schjelderup, Hordaland
 • Ina Libak, AUF-leder

Østfold

 • Stein Erik Lauvås
 • Siri Martinsen

Akershus

 • Sverre Myrli
 • Tonje Brenna

Oslo

 • Frode Jacobsen
 • Kamzy Gunaratnam

Hedmark

 • Anita Ihle Steen
 • Thomas Breen

Oppland

 • Tore Hagebakken
 • Hilde Holtesmo

Buskerud

 • Martin Kolberg
 • Tonje Kristensen

Vestfold

 • Truls Vasvik
 • Elin Gran Weggesrud

Telemark

 • Bjørg Tveito Lundefaret
 • Jone Blikra 

Agder

 • Cecilie Knibe Kroglund
 • Even Tronstad Sagebakken

Rogaland

 • Stanley Wirak
 • Hege Haukeland Liadal

Hordaland

 • Marte Mjøs Persen
 • Hans Petter Thorbjørnsen

Sogn og Fjordane

 • Hilmar Høl
 • Kristin Maurstad

Møre og Romsdal

 • Per Vidar Kjølmoen
 • Berit Tønnesen

Trøndelag

 • Per Olav Skurdal Hopsø
 • Hanne Moe Bjørnbet

Nordland

 • Ida Maria Pinnerød
 • Rune Edvardsen

Troms

 • Cecilie Terese Myrseth
 • Nils-Ole Foshaug

Finnmark

 • Kristina Hansen
 • Ståle A. Olsen

Sametingsgruppa

 • Ronny Wilhelmsen