Internasjonalt arbeid

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti.

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Medlemmene våre skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til dette.

Arbeiderpartiet er fullverdig medlem i Party of European Socialists (PES) og Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK), er aktiv deltaker i Progressive Alliance, og har observatørstatus i Sosialistinternasjonalen (SI).

Mandatet til Arbeiderpartiets internasjonale utvalg er å:

  • Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi.
  • Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker. 
  • Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål.
  • Diskutere strategi og deltakelse i internasjonale nettverk.
  • Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til økt engasjement.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!