Internasjonalt arbeid

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti.

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Medlemmene våre skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til dette.

Arbeiderpartiet er fullverdig medlem i Party of European Socialists (PES) og Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK), er aktiv deltaker i Progressive Alliance, og har observatørstatus i Sosialistinternasjonalen (SI).

Internasjonal uttalelse fra Arbeiderpartiets landsmøte

Mandatet til Arbeiderpartiets internasjonale utvalg er å:

 • Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi.
 • Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker. 
 • Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål.
 • Diskutere strategi og deltakelse i internasjonale nettverk.
 • Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til økt engasjement.

Internasjonalt utvalg 2015-2017

 • Anniken Huitfeldt, (leder), stortingsgruppa/sentralstyret
 • Kjell Roland, Oslo
 • Anne-Grethe Strøm- Erichsen, Hordaland
 • Eirik Øwre Thorshaug, Sør-Trøndelag
 • Astri Aas-Hansen, Aust-Agder
 • Henrik Thune, Oslo
 • Kathrine Raadim, Akershus
 • Espen Barth Eide, Oslo
 • Nina Græger, Oslo
 • Vidar Bjørnstad, LO
 • Emilie Bersaas, AUF
 • Olav Terje Bergo, Hordaland
 • Tomas Colin Archer, Østfold
 • Oscar Bergheim, Sogn- og Fjordane
 • Rune G. Rafaelsen, Finnmark
 • Ingrid Aune, Sør-Trøndelag
 • Kim Gabrielli, Oslo
 • Cecilie Myrseth, Troms

Medlemmer av utenriks- og forsvarsfraksjonen tiltrer utvalget

 • Jonas Gahr Støre
 • Svein Roald Hansen
 • Marit Nybakk
 • Kåre Simensen

Arbeiderpartiets internasjonale sekretær fungerer som utvalgets sekretær.