Internasjonalt arbeid

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti.

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Medlemmene våre skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til dette.

Arbeiderpartiet er fullverdig medlem i Party of European Socialists (PES) og Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK), er aktiv deltaker i Progressive Alliance, og har observatørstatus i Sosialistinternasjonalen (SI).

Mandatet til Arbeiderpartiets internasjonale utvalg er å:

 • Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi.
 • Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker. 
 • Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål.
 • Diskutere strategi og deltakelse i internasjonale nettverk.
 • Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til økt engasjement.

Utvalgets medlemmer:

 • Åsmund Aukrust, leder
 • Anne Breivik, Agder
 • Frode Jacobsen, Oslo
 • Linda Beate Randal, Finnmark
 • Thomas Archer, Østfold
 • Hanne Moe Bjørnbet, Trønderlag
 • Benjamin Jacobsen, Vestland
 • Anna Sandmann, Akershus
 • Ingvar Midthun, Innlandet
 • Gry Larsen, Grieg Gruppen
 • Raymond Johansen, Norsk Folkehjelp
 • Kristian Blindheim, Møre og Romsdal
 • Eirin Kristin Kjær, tidl. pol.rådgiver UD
 • Tore O. Sandvik, Trønderlag
 • Sophie Matlary, Oslo
 • Usman Mushtaq, Oslo
 • Stina Torjesen, Agder
 • Julie Eikeland, AUF
 • Liv Tørres, LO

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!