Internasjonalt arbeid

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti.

Arbeiderpartiet har som målsetning å være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Medlemmene våre skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til dette.

Arbeiderpartiet er fullverdig medlem i Party of European Socialists (PES) og Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK), er aktiv deltaker i Progressive Alliance, og har observatørstatus i Sosialistinternasjonalen (SI).

Internasjonal uttalelse fra Arbeiderpartiets landsmøte

Mandatet til Arbeiderpartiets internasjonale utvalg er å:

 • Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi.
 • Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker. 
 • Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål.
 • Diskutere strategi og deltakelse i internasjonale nettverk.
 • Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til økt engasjement.

Internasjonalt utvalg 2017-2019

 • Anniken Huitfeldt, (leder), stortingsgruppa/sentralstyret
 • Kjell Roland, Oslo
 • Oscar Bergheim, Sogn og Fjordane 
 • Henrik Thune, Akershus 
 • Espen Barth Eide, Oslo  
 • Trine Lise Sundnes, LO 
 • Ingrid Aune, Trøndelag  
 • Ingrid Endrerud, AUF  
 • Tomas Colin Archer, Østfold 
 • Nina Græger, Akershus 
 • Kim Gabrielli, Oslo  
 • Kathrine Raadim, Norsk Folkehjelp 
 • Eirik Øwre Thorshaug, Oslo  
 • Stina Torjesen, Vest-Agder 
 • Ane Holte, Oppland  
 • Åsmund Aukrust, Akershus 
 • Jan-Gunnar Winther, Troms 
 • Linn Kristin Engø, Hordaland 
 • Espen Villanger, Hordaland 
 • Per Fredrik Pharo, Oslo
 • Zaineb Al-Samarai, Oslo
 • Helga Pedersen, Finnmark
 • Dag Mossige, Rogaland   

Medlemmer av utenriks- og forsvarsfraksjonen tiltrer utvalget.

 • Martin Kolberg
 • Marianne Marthinsen
 • Jette Christensen
 • Jonas Gahr Støre 

Les mer:

 • Jakka til Trygve Lie

  Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt: Feilgrep å kutte politisk kontakt med Russland.