Politiske utvalg

Samleside for våre politiske utvalg.

Høsten 2017 ble arbeidslivsutvalget, distriktsutvalget og migrasjonsutvalget satt ned. Disse utvalgene skal arbeide med å utvikle ny politikk på viktige områder, som partiorganisasjonen skal diskutere og behandle i tiden fram mot Landsmøtet i 2019. 

Forslagene fra arbeidslivs-, distrikts- og migrasjonsutvalget er på høring til partiorganisasjonen med frist for endrings- og tilleggsforslag 1. desember. De endelige forslagene blir så sendt ut til partiorganisasjonen i forbindelse med landsstyremøtet i februar 2019 før de behandles på landsmøtet i april.

Våren 2018 ble oppvekstutvalget satt ned. Oppvekstutvalgets forslag skal behandles på landsmøtet i april 2019. 

Du kan lese mer om de forskjellige utvalgene på undersidene.