Politiske utvalg

Samleside for våre politiske utvalg.

Høsten 2017 ble arbeidslivsutvalget, distriktsutvalget og migrasjonsutvalget satt ned. Disse utvalgene skal arbeide med å utvikle ny politikk på viktige områder, og resultatet av deres arbeid vil legges fram som forslag på landsstyremøtet i september 2018. 

Våren 2018 ble oppvekstutvalget satt ned. Oppvekstutvalgets forslag skal behandles på landsmøtet i april 2019. 

På disse undersidene finner du informasjon om de forskjellige utvalgene, og om prosessen fram til forslagene legges fram.