Politiske utvalg

Samleside for de politiske utvalgene.

Høsten 2017 ble det satt ned tre politiske utvalg. Disse utvalgene skal arbeide med å utvikle ny politikk på viktige områder, og resultatet av deres arbeid til legges fram som forslag på landsmøtet i 2019. 

På disse undersidene finner du informasjon om de forskjellige utvalgene, og om prosessen fram til landsmøtet 2019.