Politiske utvalg

Samleside for våre politiske utvalg.

Utvalgene har arbeidet med å utvikle ny politikk innen arbeidsliv, distrikt, migrasjon og oppvekst. Forslagene fra utvalgene var på høring i partiorganisasjonen og ble endelig behandlet på landsmøtet i april.

Du kan lese mer om de forskjellige utvalgene på undersidene.