AUF

Norges største politiske ungdomsorganisasjon

AUF - Gay pride

AUF er Norges største politiske ungdomsorganisasjon, med over

14 134 medlemmer per 31.12.15. 

Det er derfor AUF ofte får gjennomslag i viktige saker for ungdom. Som medlem kan du kjempe for de sakene som er viktige for ungdom, og samtidig være med på å utforme ny politikk. AUF bygger landet for fremtida, og det kan du være med på. 

AUF har ansatte fylkessekretærer i alle fylkeslag og ved hovedkontoret på Youngstorget i Oslo. I hele landet har de mange aktive medlemmer både i fylker og kommuner. Det arrangeres temamøter, kurs og morsomme aktiviteter gjennom hele året for alle medlemmene.  

AUF styres til daglig av sentralstyret. Landsstyremøter avholdes flere ganger i året, og landsmøte annethvert år. I disse møtene bestemmes AUFs politikk og hvilke kampsaker de skal kjempe for i årene fremover. 

Vil du vite mer om AUF, gå til auf.no