Vedtekter og retningslinjer

Vedtekter og retningslinjer for Arbeiderpartiet

Vedtektene gjelder både for partilag og enkeltmedlemmer. De gjeldende vedtektene ble vedtatt på landsmøtet i 2019.