Vedtekter og retningslinjer

Vedtekter og retningslinjer for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets vedtekter

Vedtektene gjelder både for partilag og enkeltmedlemmer. De gjeldende vedtektene ble vedtatt på landsmøtet i 2021.

Lurer du på hva gjør du om du mottar et varsel, eller har du opplevd noe du vil varsle om?

Varsler og informasjon om trakassering skal skje til partikontoret (ved partisekretær eller assisterende partisekretær) eller til nærmeste leder av den det varsles mot eller trakasseringen gjelder. Varsel kan også skje til det sentralstyreoppnevnte varslingsutvalget.

Se retningslinjene mot trakassering vedtatt av landsmøtet (side 29)

Kontaktpersoner: 

Assisterende partisekretær Kristine Kallset [email protected] / 916 43 545

Leder av varslingsutvalget Kjetil Edvardsen
[email protected]  913 08 743