Vedtekter og retningslinjer

Vedtektene er retningslinjer for alt partiarbeid

Vedtektene gjelder både for partilag og enkeltmedlemmer. De gjeldende vedtektene ble vedtatt på landsmøtet i 2015.