Vedtekter og retningslinjer

Vedtekter og retningslinjer for Arbeiderpartiet

Vedtektene gjelder både for partilag og enkeltmedlemmer. De gjeldende vedtektene ble vedtatt på landsmøtet i 2017. Retningslinjer mot trakassering ble revidert av sentralstyret 11. juni 2018.