Verdidebatten 2020-2021

Verdidebatt i forbindelse med programarbeidet

Husker du talen til Olof Palme? Der han sier «...därför är jag demokratisk socialist». Han tegner opp en høyere himmel for det politiske arbeidet og forklarer hva han vil for landet sitt. (Du kan se talen til Palme her)Det ble også gjort i forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram i forkant av 2021-valget.Verdidebatten foregikk på flere måter: 

22. april 2020 ble det lagt fram et debatthefte om formålsparagrafen vår, og på landsmøtet april 2021 vedtok landsmøtet en oppdatert formålsparagraf. 

Våren 2020 startet arbeidet med boken «Derfor er jeg sosialdemokrat». Boken ble publisert på Res Publica februar 2021, og består av bidrag fra folk fra bevegelsen vår. Bidragene handler om hva som er de store utfordringene i dag, og hvorfor sosialdemokratiet trengs for å løse disse. I samarbeid med Res Publica og Agenda Magasin ble det invitert til at medlemmer deltar og bidrar inn i en slik bok som kan få oss til å tenke nytt om hvordan sosialdemokratiske verdier best kan brukes for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Frist for innsending var september 2020.

Det ble laget noen verdi-dilemmaer for å sette i gang debatter på medlemsmøter og sosiale arenaer. Medlemmer ble oppfordret til å melde inn hva de mener svarene bør være, for å ta del i partiets retningsvalg. Dilemmaene ble laget både som en powerpoint, og som opptrykte kort. Se Hadia Tajik og Tonje Brenna prøve seg på dilemmaleken.

Lytt også gjerne til podkasten «Derfor er jeg sosialdemokrat» hvor du blant annet kan høre fra industriarbeider Richard Storevik, sykepleier Tonje Randisdatter Tunstad og student Amal Abdinur. Podkasten er tilgjengelig på blant annet Spotify, Soundcloud og Apple podcasts.Ressursgruppa for verdidebatt i forbindelse med programarbeidet bestod av Hadia Tajik, Stian Brekkvassmo, Ragni Løkholm Ramberg, Norvald Mo og Ingrid T. Myhr. Rådgivere for ressursgruppen var Bjørn Tore Hansen og Jorid Juliussen Nordmelan.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!