Om verdidebatten

Verdidebatt i forbindelse med programarbeidet

Husker du talen til Olof Palme? Der han sier «...därför är jag demokratisk socialist». Han tegner opp en høyere himmel for det politiske arbeidet og forklarer hva han vil for landet sitt. (Du kan se talen til Palme her)

Det ønsker vi også å gjøre i forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram.

En av undergruppene til partiprogrammet tar for seg verdiene våre. Arbeidet har blant annet munnet ut i et grunnlag for verdikapitlet som skal inngå i partiprogrammet.


Verdidebatten har foregått og foregår på flere måter: 

22. april ble det lagt fram et debattheftet om formålsparagrafen vår. Den ble vedtatt for 20 år siden. Det kan være tid for å fornye den. Det fornyede forslaget skal på høring i organisasjonen. Deretter skal partiet på landsmøtet neste år vedta en oppdatert formålsparagraf. Den endelige forslagsfristen for vedtekter (og dermed også formålsparagrafen) er innen 1. desember.

Våren 2020 startet arbeidet med en bok som vi foreløpig kaller «Derfor er jeg sosialdemokrat». Boken vil bli publisert på Res Publica våren 2021, og bestå av bidrag fra folk fra bevegelsen vår. Bidragene vil handle om hva som er de store utfordringene i dag, og hvorfor sosialdemokratiet trengs for å løse disse. I samarbeid med Res Publica og Agenda Magasin ble det invitert til at medlemmer deltar og bidrar inn i en slik bok med tekster, bilder, tegninger eller dikt som kan få oss til å tenke nytt om hvordan sosialdemokratiske verdier best kan brukes for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Frist for innsending var i september 2020.

Vi har laget noen verdi-dilemmaer, som egner seg til å sette i gang debatter på medlemsmøter og på sosiale arenaer. Vi oppfordrer også medlemmer til å melde inn hva de mener svarene bør være, for å ta del i partiets retningsvalg. Dilemmaene er laget både som en powerpoint, og som opptrykte kort. Se nestleder Hadia Tajik og fylkesleder i Viken Tonje Brenna prøve seg på dilemmaleken.

Vil du ha inspirasjon til verdidebatten kan du også lytte til podkasten «Derfor er jeg sosialdemokrat» der du blant annet kan høre fra industriarbeider Richard Storevik, sykepleier Tonje Randisdatter Tunstad og student Amal Abdinur. Podkasten er tilgjengelig på blant annet Spotify, Soundcloud og Apple podcasts.

Har du forslag til folk vi bør snakke med i podkasten? Eller innspill og tilbakemeldinger til verdidebatten? Ta kontakt på verdier@arbeiderpartiet.no

Med vennlig hilsen

Hadia Tajik, Stian Brekkvassmo, Ragni Løkholm Ramberg, Norvald Mo og Ingrid T. Myhr (som sammen utgjør ressursgruppa for verdidebatt i forbindelse med programarbeidet)


Er du medlem kan du lese mer om verdidebatten på MittArbeiderparti.