Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

De store oppgavene løser vi best sammen

Partiprogrammet ble vedtatt på landsmøtet 17. april 2021.

Vi gir i programmet tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur.

Arbeiderpartiets programkomite

 • Leder av programkomiteen: Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og partileder
 • Ina Rangønes Libak, AUF-leder
 • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant
 • Are Tomasgaard, LO
 • Bjørnar Skjæran, nestleder
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant
 • Tom Kalsås, gruppeleder fylkesting
 • Mads Kleven, Fellesforbundet
 • Gro Bråten, gruppeleder fylkesting
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Lozan Balisany, sykepleierstudent
 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder
 • Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant
 • Rina Mariann Hansen, byråd
 • Sigbjørn Johnsen, tidligere statsråd
 • Wasim Zahid, lege og kommunestyrerepresentant (gikk ut av komiteen mars 2020 grunnet arbeid) 

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}