Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

De store oppgavene løser vi best sammen

Programkomiteen i Arbeiderpartiet har behandlet alle innspillene til partiprogrammet, etter høringsfristen gikk ut 1. desember. 

– Programforslaget har blitt svært godt mottatt i partiet. Vi har i hele høst hatt møter, samråd og mottatt hundrevis av forslag som har gjort et bra program enda bedre, sier partileder Jonas Gahr Støre.

– Partiet står samlet bak et program som gir tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur, sier Støre.

Verdiskaping, arbeidsplasser, skole, helse, bolig og eldre har engasjert mange i forslagene komiteen har mottatt. Det endelige programforslaget har blant annet ny politikk knyttet til maritim sektor, sterkere formuleringer rundt rettigheter og tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser og politikk for aktive eldre. Det er nye kapitler på rasisme/diskriminering og rehabilitering, og nye punkter på dyrevern og friluftsliv. Et stort engasjement langs kysten for ferjeprisene har ført til et tydelig løfte om å halvere ferjeprisene som del av satsingen på en rettferdig klimapolitikk.

Det nye programforslaget inneholder et verdikapittel, og i forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte 9. februar lanseres boken Derfor er jeg sosialdemokrat, som har blitt til under verdidebatten i partiet.

Programforslaget skal behandles og vedtas endelig på partiets landsmøte 15.-17. april. Programmet er nå en siste gang ute på høring i partiorganisasjonen før det skal vedtas på landsmøtet.

Arbeiderpartiets programkomite

 • Leder av programkomiteen: Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og partileder
 • Ina Rangønes Libak, AUF-leder
 • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant
 • Are Tomasgaard, LO
 • Bjørnar Skjæran, nestleder
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant
 • Tom Kalsås, gruppeleder fylkesting
 • Mads Kleven, Fellesforbundet
 • Gro Bråten, gruppeleder fylkesting
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Lozan Balisany, sykepleierstudent
 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder
 • Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant
 • Rina Mariann Hansen, byråd
 • Sigbjørn Johnsen, tidligere statsråd
 • Wasim Zahid, lege og kommunestyrerepresentant (gikk ut av komiteen mars 2020 grunnet arbeid) 

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}