Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap.

Programkomiteen er i gang med å utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Jonas, alle skal med, landsmøtet

- Målet med programarbeidet er å utvikle politikk som kan gi oss et mer rettferdig samfunn, som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet, som sørger for trygge og gode jobber, og som får opp tempoet på klimaomstillingen uten at folk hektes av. Det er en formidabel oppgave, men med denne gjengen har jeg tro på at vi klarer det, sier Jonas Gahr Støre, som leder programkomiteen.

Vi vil ha dine forslag!

Alle som vil kan sende inn sine forslag til programmet på dittforslag.no eller e-post program@arbeiderpartiet.no

Tidslinje for programarbeidet

Programkomiteen skal levere et helhetlig utkast til program på høring i organisasjonen innen 10. oktober 2020.

Det endelige utkastet til program skal leveres sentralstyret innen 10. januar 2021. Dette skal så debatteres og endelig vedtas på landsmøtet i april 2021.

Spørsmål eller forslag du vil spille inn? Ta kontakt på program@arbeiderpartiet.no

Arbeiderpartiets programkomite

 • Leder av programkomiteen: Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og partileder
 • Ina Rangønes Libak, AUF-leder
 • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant
 • Are Tomasgaard, LO
 • Bjørnar Skjæran, nestleder
 • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
 • Mette Nord, Fagforbundet
 • Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant
 • Tom Kalsås, gruppeleder fylkesting
 • Mads Kleven, Fellesforbundet
 • Gro Bråten, gruppeleder fylkesting
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Lozan Balisany, sykepleierstudent
 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder
 • Wasim Zahid, lege og kommunestyrerepresentant
 • Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant
 • Rina Mariann Hansen, byråd
 • Sigbjørn Johnsen, tidligere statsråd

Nåværende partiprogram

Frem til det nye partiprogrammet er vedtatt gjelder det gamle programmet.

Arbeiderpartiets partiprogram 2017–2021 - Alle skal med

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen

{{ apiSearchGroup.sectionTitle }}