Arbeiderpartiets partiprogram

Politikk for framtida, som skal gjøre folks liv bedre.

Vil du sende innspill på vegne av din organisasjon?

Programkomitéen ønsker innspill fra hele landet og alle bransjer.

Innspill kan sendes på e-post til [email protected] som word-vedlegg.

Frist er 31. mars.

Arbeidet med partiprogrammet 2025-2029

Arbeiderpartiets sentralstyre satte 9. oktober ned programkomiteen som skal utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2025-2029. Nestleder Tonje Brenna skal lede arbeidet.

- Arbeiderpartiet skal både beskrive den hverdagen folk lever i, og den hverdagen vi ønsker at man skal få. I programprosessen frem mot 2025 skal vi komme tettere på hverdagen og livene til mennesker i hele landet, sier nestleder Tonje Brenna.  

Komiteen skal levere utkast til partiprogram, som skal på høring i organisasjonen september 2024. Endelig utkast til program skal leveres til sentralstyret innen 8. januar 2025, og programmet skal vedtas på landsmøtet i mai 2025.

- Dette programmet må også svare ut de store utfordringene vi står overfor, som klimaendringene, kampen mot ulikhet, politisk styring av digitaliseringen, og trygghet for velferd og verdiskapning over hele landet. I disse prosessene skal fellesskapet både stille opp, og stille krav, fortsetter Brenna.

Gjennom programprosessen skal Arbeiderpartiet utvikle ny politikk som tar Norge i den retning vi ønsker for framtida. Prosessen skal involvere hele partiet, og eksterne fagmiljøer og sivilsamfunn.

I tillegg vil vi gjerne høre fra innbyggerne. På dittforslag.no kan alle komme med forslag til hva Arbeiderpartiet burde gå til valg på i 2025, eller stemme på andre forslag som har kommet inn. Alle forslagene blir lest og tas med inn i programprosessen.

Lurer du på noe om programprosessen? Send en e-post til [email protected] eller kontakt sekretær for programkomiteen Joakim Hevrøy (tlf: 406 31 703)

Programkomiteen er bredt sammensatt av personer fra hele landet, og består av: 

 • Tonje Brenna, leder, sentralstyret, Akershus
 • Astrid Willa Eide Hoem, AUF
 • Ahmed Lindov, sentralstyret, Agder
 • Marthe Scharning Lund, Oslo
 • Rune Bakervik, Vestland  
 • Emil Raaen, Trøndelag
 • Kari Nessa Nordtun, sentralstyret, Rogaland
 • Usman Mushtaq, Oslo
 • Siri Martinsen, Østfold
 • Thomas Breen, Innlandet
 • Lene Vågslid, stortingsgruppa, Telemark
 • Tom Einar Karlsen, Troms
 • Sigurd Rafaelsen, Finnmark
 • Hanne-Berit Brekken, Møre og Romsdal
 • Are Tomasgard, LO

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Partiprogrammet ble vedtatt på landsmøtet 17. april 2021.

Vi gir i programmet tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur.

Arbeiderpartiets partiprogram - les hele programmet på nett

Aps partiprogram som PDF

Kortversjon av partiprogrammet på tegnspråk

Aps partiprogram på tegnspråk

Søk i Arbeiderpartiets politikk

Vis politikk innen